Bauskas novada pašvaldības Kultūras nodaļa no 1. februāra izsludina Bauskas novada kultūras projektu konkursu. Projekti iesniedzami līdz 29. februārim.  

Pašvaldības līdzfinansējumu paredzēts piešķirt festivālu un sabiedriski nozīmīgu kultūras projektu īstenošanai. Kopējais pieejamais līdzfinansējuma apjoms 2024. gadā ir 48 483 EUR; līdzfinansējuma summa vienam projektam - līdz 15 000 EUR. Konkursā piešķirtais līdzfinansējums izlietojams līdz 2024. gada  31. decembrim.

Nolikuma izpratnē festivāls un sabiedriski nozīmīgs kultūras pasākums ir saturiski pārdomāta, producēta kultūras programma, kas savā formā atšķiras no regulāra kultūras procesa un ir publiski pieejams ar potenciālu piesaistīt plašu sabiedrības daļu, tostarp kultūras tūristus.

Konkurss tiek organizēts, lai nodrošinātu kultūras pasākumu daudzveidību un pieejamību dažādām sabiedrības grupām, sekmētu novada ekonomisko izaugsmi un kultūras tūrismu,  īstenotu unikālus projektus kultūras un mākslas nozarēs, stiprinātu kultūrvēsturisko mantojumu, tradīcijas un vietējo identitāti. Tie var būt visdažādākie kultūras jomas projekti: mūzikas koncerti, festivāli, izstādes, teātra izrādes, grāmatu izdošana, radošās darbnīcas, starpdisciplināri kultūras projekti un citi.

Konkursā pieteiktie projekti jāīsteno Bauskas novadā kalendārā gada ietvaros, radot sabiedriski nozīmīgu ieguvumu Bauskas novadam un tā iedzīvotājiem. Konkursā var piedalīties juridiskas un fiziskas personas, kas reģistrējušās kā saimnieciskās darbības veicēji, bet ne pašvaldības iestādes, kurām līdzekļus savu funkciju pildīšanai piešķir budžeta ietvaros. 

Ja plānots, ka pasākums apmeklētājiem būs pieejams bez maksas, tad projekta pieteicējam jānodrošina līdzfinansējums projekta īstenošanai vismaz 30% apmērā no projekta kopējās tāmes. Ja pasākumam plānoti ieņēmumi no biļešu tirdzniecības, tad projekta pieteicējam jānodrošina līdzfinansējums vismaz 50% apmērā no projekta kopējās tāmes.

Lēmumu par atbalstāmajiem projektu pieteikumiem speciāli izveidota komisija apstiprinās slēgtā sēdē ne vēlāk kā trīs nedēļu laikā pēc projektu iesniegšanas termiņa beigām. Atbalstīto projektu saraksts tiks publicēts pašvaldības tīmekļvietnē www.bauskasnovads.lv ne vēlāk kā nedēļu pēc komisijas lēmuma pieņemšanas.

Jautājumu gadījumā aicinām sazināties:

Vita Morkūna

Kultūras nodaļas vadītāja
vita.morkuna [at] bauskasnovads.lv

Publikācijas:

Konkurss
Kultūras projekti
Piesakies kultūras projektu konkursam