Veids
Kultūras iestādes
Vieta
Bauskas pilsēta

Rasma Maldute

Saieta nama "Klētnieki" vadītāja
rasma.maldute [at] bauskasnovads.lv

Adrese:

Vecsaules saieta nams “Klētnieki, Vecsaule, Vecsaules pag., Bauskas nov., LV-3932

Sociālo mediju profili:

Facebook

AMATIERMĀKSLAS KOLEKTĪVI UN INTEREŠU GRUPAS

Amatierteātris “Vecsaule”

Vadītāja: Gunta Siliņa

Kontakti: +371 26400404, e-pasts: gsiliņa@inbox.lv

Nodarbību laiki: Vecsaules saieta nams, pirmdienās plkst. 18.00-20.30

Mūsu amatierteātris darbojas jau 42 gadus kopā ar režisori Guntu Siliņu, bet ziņas par teātra spēlēšanu Vecsaulē, atrodamas jau no 1942.gada. Esam iestudējuši R.Blaumaņa, M.Zālītes, L.Stumbres, G.Priedes, P.Putniņa un citu latviešu autoru darbus.

Amatierteātris “Laucis”

Vadītāja: Inga Cepure

Kontakti: +371 29182017, e-pasts: ingacepure@inbox.lv

Nodarbību laiki: Jaunsaules skola, ceturtdiena, sestdiena 19.00-21.00

Dalībnieki - gan jaunieši, gan vidējā vecuma. Teātri Jaunsaulē mīl jau gana sen. Esam optimisti. Mīlam klasiku: R. Blaumani, Ā. Alunānu. Katru gadu mainās teātra sastāvs, kodols paliek.

Sieviešu koris “Skalve”

Vadītāja: Ingrīda Zemļinska

Kontakti: +371 27790510, e-pasts: inzem61@inbox.lv

Nodarbību laiki: Vecsaules saieta nams, trešdienās plkst. 18.00-20.00

2000. gada martā sākās sieviešu kora „Skalve” darbība. Kora diriģente Ingrīda Zemļinska strādā kopš kora dibināšanas.

Kolektīvs savos radošās darbības gados ir piedalījies daudzos koru pasākumos, festivālos, konkursos, Bauskas koru skatēs, Dziesmu un deju svētkos. Koris koncertē dažādās Latvijas vietās, notikuši arī koncertbraucieni ārpus Latvijas robežas; piedalās Bauskas novada un Vecsaules pagasta kultūras pasākumos.

Sieviešu senioru vokālais ansamblis “Uguntiņas”

Vadītāja: Karīna Prilucka

Kontakti: +371 20265501

Nodarbību laiki: Jaunsaules skola, ceturtdienās plkst. 18.30-20.30

Senioru sieviešu vokālais ansamblis darbojas kopš 2009. gada 6. decembra. Tajā dzied atraktīvas, atbalstošas, radošas un humora pilnas dāmas.

Ansamblis regulāri piedalās Vecsaules pagasta, Bauskas novada un citos senioru kopu organizētajos sadraudzības pasākumos un vokālo ansambļu skatēs, konkursos.

Folkloras kopa “Vecsaule”
Folkloras kopa „Vecsaule"

Folkloras kopa “Vecsaule” četrdesmito gadu kopj tradicionālās kultūras smalkumu, izzinot un vedot tautās lokālo mantojumu, turoties kopā cauri laikiem, dziedot, muzicējot, dejot un smejot.