Kā rakstīt un iesniegt iesniegumu?

Gan tiem, kuri mēdz piemirst, kā iesniegums rakstāms, gan tiem, kuri to raksta pirmo reizi, iespējams var noderēt Latvijas Republikas Tiesībsarga biroja sagatavota īsa un mūsdienīga videoapmācība

Ērtākai un ātrākai infomācijas apmaiņai un pakalpojumu saņemšanai iesakām izmantot elektroniskos saziņas līdzekļus:

  • Bauskas novada pašvaldības e-adresi – ja iesniedzējam ir izveidota sava e-adrese;
  • Nosūtot elektroniski parakstītu dokumentu uz pašvaldības oficiālo e-pasta adresi: pasts@bauskasnovads.lv.

Iesniegumu papīra formātā var iesniegt:

  • Sūtot pa pastu uz adresi Bauskas novada pašvaldība, Uzvaras iela 1, Bauska, Bauskas novads, LV-3901;
  • Klātienē dzīvesvietai tuvākajā Bauskas novada Valsts un pašvaldību vienotajā klientu apkalpošanas centrā;
  • Klātienē Bauskas, Iecavas, Vecumnieku, Rundāles pagastu pārvaldēs;
  • Klātienē Brunavas, Ceraukstes, Codes, Dāviņu, Gailīšu, Īslīces, Mežotnes, Vecsaules, Svitenes, Viesturu, Bārbeles, Kurmenes, Skaistkalnes, Stelpes, Valles, Vecumnieku pagastu nodaļās.

Saskaņā ar Iesniegumu likuma 5.panta trešo daļu iestāde atbildi pēc būtības sniedz saprātīgā termiņā, ņemot vērā iesniegumā minētā jautājuma risināšanas steidzamību, bet ne vālāk kā viena mēneša laikā no iesnieguma saņemšanas, ja likumā nav noteikts citādi.