Projektu konkursa "Iedzīvotāji veido savu vidi" mērķis ir veicināt iedzīvotāju iniciatīvu uzlabot savas dzīves un apkārtējās vides kvalitāti Bauskas novada administratīvajā teritorijā, iesaistot iedzīvotājus sabiedriskajā darbā, attīstot sadarbību starp vietējo sabiedrību, pašvaldību un uzņēmējiem.

Projekta konkursa ietvaros paredzēts atbalstīt publiski pieejamu teritoriju labiekārtošanu, pilnveidošanu un uzlabošanu, veicinot drošas un sakārtotas vides veidošanos pašvaldības teritorijā.

Publikācijas par šo tematu:

Iedzīvotāji veido savu vidi
Iedzīvotāji veido savu vidi
Izsludina iedzīvotāju projektu konkursu 2023
Divkāršo projektu konkursa «Iedzīvotāji veido savu vidi» finansējumu