veido savu vidi

Ik gadu Bauskas novads izsludina iedzīvotāju iniciatīvu projektu konkursu “Iedzīvotāji veido savu vidi”, kur uz pašvaldības finansiālo atbalstu savas dzīves vides uzlabošanai var pretendēt biedrības, nodibinājumi, reliģiskas organizācijas un neformālas iedzīvotāju grupas vismaz piecu cilvēku sastāvā. 

Projektu konkursā “Iedzīvotāji veido savu vidi” šogad tika iesniegti 24 projektu pieteikumi, konkursa izvērtēšanas komisijas ir apstiprinājušas 19 projektus.

Bauskas apvienības pārvaldē tiks īstenoti 9 projekti, Iecavas apvienības pārvaldē - divi projekti, Rundāles apvienības pārvaldē - trīs projekti, savukārt  Vecumnieku apvienības pārvaldes teritorijā – pieci projekti.

Pateicamies par iniciatīvu un uzdrīkstēšanos ikvienam iedzīvotājam, kurš iesaistījies projektu pieteikumu sagatavošanā un ir gatavs ieguldīt darbu un laiku savas dzīves un apkārtējās vides kvalitātes uzlabošanā! Vēlam skaistus rezultātus!  

APSTIPRINĀTO PROJEKTU SARAKSTS UN PIEŠĶIRTAIS FINANSĒJUMS

Bauskas apvienības teritorijā tiks īstenoti deviņi projekti, pašvaldības piešķirtais finansējums 14 905,52 eiro:

 1. Neformālas iedzīvotāju grupas projekta Domāts – darīts, Ceraukstē!” īstenošanai piešķirti 1580,11 eiro.

Projekta realizācijas laikā Ceraukstē tiks izveidota atpūtas vieta pie veikala, tā dodot iespēju iedzīvotājiem socializēties un  pavadīt laiku sakoptā vidē.

 1. Neformālas iedzīvotāju grupas “Bērzkalnu iedzīvotāju grupa” projekta “Rotaļu vieta “Kopā būt!” īstenošanai piešķirti 1700 eiro.

Bērzkalnu ielas dzīvokļu mājas pagalmā esošais bērnu laukums tiks labiekārtots un papildināts ar jaunām rotaļu iekārtām.

 1. Latvijas Evanģēliski Luteriskās Baznīcas Budbergas Svētā Pāvila draudzei projekta “Gājēju celiņa bruģa ieklāšanas darbu pabeigšana pie Latvijas Evanģēliski Luteriskās Baznīcas Budbergas Svētā Pāvila baznīcas” īstenošanai piešķirti 1700 eiro.

Projekta mērķis ir pabeigt bruģēšanas darbus teritorijā ap baznīcas centrālās ieejas kāpnēm. 

 1. Neformālas iedzīvotāju grupas “Uzvaras draugi” projekta “Atpūtas un pastaigu zonas izveide pie Uzvaras ciema veloparka” īstenošanai piešķirti 1953,19 eiro.
 2. Biedrības “MS4” projekta “Daudzīvokļu dzīvojamās mājas Mazā Salātu ielā 4 teritorijas pilnveidošana” īstenošanai piešķirti 1700 eiro.

Projekta laikā tiks izveidota specializēta atkritumu konteineru novietne, tā uzlabojot un pilnveidojot atkritumu uzkrāšanas procesu.

 1. Biedrības “Liepu iela 8, Rītausmas” projekta “Saietu vieta ar sirdi un dvēseli” īstenošanai piešķirti 1700 eiro.

Projekta ietvaros tiks turpināts iepriekšējā gada veikums, tā uzlabojot un paplašinot atpūtas vietas iespējas.

 1. Biedrības “Uzvaras māja 12” projekta “Pie mums ērti un skaisti” īstenošanai 1700 eiro.

Projekta realizācijas laikā tiks labiekārtota mājas teritorija, izvietojot velonovietnes, atkritumu urnas un soliņus.

 1. Biedrības “Bauskai un mūzikai” projekta “Zaļā ieleja” īstenošanai piešķirti 1660 eiro.

Projekta ietvaros tiks labiekārtota Bauskas mūzikas un mākslas skolas teritorija.

 1. Neformālas iedzīvotāju grupas “Kalēju ielas 1A iedzīvotāju grupa” projekta “Kalēja ielas 1A pagalma labiekārtošana” īstenošanai piešķirti 1212,22 eiro.

 

Iecavas apvienības teritorijā tiks īstenoti divi projekti, pašvaldības piešķirtais finansējums 3250,40 eiro:

 1. neformālas iedzīvotāju grupas projekta “Auto iebraucamā ceļa un stāvlaukuma pilnveidošana Iecavā, Skolas ielā 17” īstenošanai 1700 eiro.

Realizējot projektu daudzdzīvokļu mājas iedzīvotāji izbūvēs automašīnu stāvlaukumu 122 m2 platībā.

 1. neformālas iedzīvotāju grupas projekta “Ozolu ielas 1 mājas teritorijas labiekārtošana” īstenošanai 1550,40 eiro.

Daudzdzīvokļu mājas iedzīvotāji labiekārtos mājas pieguļošo zaļo zonu, uzstādot āra soliņus un atkritumu urnas pie katras mājas kāpņu telpas ieejas, kā arī izveidos atpūtas/ piknika vietu aiz mājas, ierīkojot āra galdu ar diviem soliem un atkritumu urnu.

 

Rundāles apvienības teritorijā tiks īstenoti trīs projekti, pašvaldības piešķirtais finansējums 4800 eiro:

 1. neformālas iedzīvotāju grupas projektam Vecāki VAR! īstenošanai piešķirti 1470,00 eiro.

Vecākiem apvienojoties un realizējot projektu tiks izveidota drošāka, draudzīgāka un interesantāka vide Saulaines ciema bērniem pie daudzdzīvokļu mājas Saulaine 21. Mērķa sasniegšanai plānots veikt labiekārtošanas darbus kā arī uzstādīt jaunas iekārtas.

 1. neformālās iedzīvotāju grupasBērsteles bērnu vecāki projektamBērnu rotaļu laukuma labiekārtošana piešķirti 1730 eiro.

Projekta mērķa sasniegšanai paredzēts veikt jau esošā rotaļlaukuma labiekārtošanas darbus kā arī papildināt to ar jaunām rotaļu iekārtām.

 1. neformālās iedzīvotāju grupas “Iedzīvotāji Vecrundālei” projektam “Laukums pie Vecrundāles bibliotēkas” piešķirti 1600,00 eiro.

Projekta ietvaros plānots laukumā pie Vecrundāles bibliotēkas ierīkot riepu šķēršļu joslu, koka bluķu kāpšļus un citu aprīkojumu dažādām āra un brīvā laika pavadīšanas aktivitātēm.

 

Vecumnieku apvienības teritorijā tiks īstenoti pieci projekti, pašvaldības piešķirtais finansējums 8186,03 eiro:

 1. neformālas iedzīvotāju grupas “Par sakoptu vidi kapsētā” projekta “Senču piemiņai” īstenošanai 2000 eiro.

Realizējot projektu tiks uzstādītas 2 nojumes kapsētas atkritumu konteineru novietošanai, sakārtota kapsētas piesārņotā mala, izvietotas informācijas un brīdinājuma zīmes kārtības uzturēšanai.

 1. neformālas iedzīvotāju grupas projekta “Keramikas mākslas skulptūru izveide Kurmenes muižas skulptūru parkam un melnās keramikas cepļa izveide Skaistkalnē” īstenošanai 2000 eiro.

Kurmenes un Skaistkalnes keramikas pulciņa dalībnieki turpinās iesākto Kurmenes keramikas skulptūru parka izveidi papildinot to ar divām jaunām skulptūrām un izveidos melnās keramikas malkas cepli Skaistkalnē.

 1. neformālas iedzīvotāju grupas projekta “Pīrādziņ, nāc ārā!” īstenošanai 2000 eiro.

Realizējot projektu, Bārbeles iedzīvotāji uz pašvaldībai piederošā īpašumā Rīgas ielā 2, atjaunos futbola vārtus, ierīkos smilškasti, uzstādīs galdus un solus, kā arī disku golfa grozu un statīvu velosipēdiem.

 1. neformālas iedzīvotāju grupas “Stelpieši” projekta “Veselību bērniem” īstenošanai 1152 eiro.

Projekta mērķa sasniegšanai paredzēts papildināt bērnu rotaļu laukumu ar sporta inventāru Stelpes ielā 4 un Kalna ielā 3.

 1. neformālas iedzīvotāju grupas projekta “Sakārtotas vides veidošana Misas ciematā – velosipēdu novietnes II kārta” īstenošanai 1034,03 eiro.

Projekta ietvaros tiks turpināts iepriekšējā gada veikums – uzstādītas velosipēdu novietnes pie daudzdzīvokļu māju kāpņu telpām.

Bauskas novada pašvaldības 2024. gada budžetā “Iedzīvotāji veido savu vidi” projektu īstenošanai apstiprināts finansējums 41 272 eiro apmērā. Apstiprināto projektu īstenošanai nepieciešami 31 141,95 eiro. Atlikušo finansējumu 10 130,05 eiro apmērā plānots pārvirzīt sabiedrisko organizāciju iniciatīvu īstenošanai.

Starp apvienību pārvaldēm budžeta apjoms tika sadalīts atbilstoši iedzīvotāju skaitam, proti, viens eiro uz vienu iedzīvotāju saskaņā ar Centrālās statistikas pārvaldes iepriekšējā gada datiem par iedzīvotāju skaitu.