PLAŠĀK PAR RAIL BALTICA - PROJEKTA MĀJASLAPĀ

Viss par projekta Rail Baltica attīstības virzību www.railbaltica.org
Skatīt vairāk

Aktualitātes:

Rail Baltica
Iecavniekus informē par Rail Baltica tapšanu
Ceļojošā vides izstāde iepazīstina ar “Rail Baltica” tapšanu

15.11.2021.

Izsludināts starptautisks konkurss Rail Baltica pamattrases būvdarbu veikšanai


03.11.2021.

Aptaujā par Rail Baltica pieturvietu nosaukumiem saņemti gandrīz 150 tūkstoši balsojumu


12.10.2021.

Piedalies Rail Baltica staciju nosaukumu vērtēšanā!


06.10.2021.

Izsludināts konkurss Rail Baltica Latvijas reģionālo mobilitātes punktu būvprojektu izstrādei un autoruzraudzībai


26.05.2021.

RAIL BALTICA AICINA LĪDZ 14. JŪNIJAM IESŪTĪT STĀSTUS PAR IECAVU


23.04.2021.

IETEKMES UZ VIDI SĀKOTNĒJĀ IZVĒRTĒJUMA VEIKŠANA AS “RB RAIL” PLĀNOTAJAI DARBĪBAI

Informatīvais paziņojums lasāms šeit.


16.02.2021.

LATVIJĀ EIROPAS DZELZCEĻA GADS TIKS ATKLĀTS AR TIEŠSAISTES KONFERENCI ''RAIL BALTICA – JAUNAS IESPĒJAS REĢIONĀLAJAI SATIKSMEI'', KAS NOTIKS TREŠDIEN, 24. FEBRUĀRĪ, NO PLKST. 11.00 LĪDZ 13.00. INTERESENTI AICINĀTI KLAUSĪTIES KONFERENCES TIEŠRAIDI SATIKSMES MINISTRIJAS FACEBOOK LAPĀ.

17.12.2020.

16. decembrī attālināti notika progresa sanāksme par Rail Baltica posmu «Misa – LV/LT robeža». Tika prezentēts progress par paveikto darbu laika posmā no 2020. gada 4. novembra līdz 16. decembrim. Sanāksmē izrunāja jautājumus par:

 1. Iecavas posma vērtību inženierijas nodevuma risinājumiem posmiem ziemeļos un dienvidos;
 2. Konceptuālos risinājumus par perspektīvo dzelzceļa līnijas pievadu Bauskas pilsētai;
 3. Iedzīvotāju un/vai pašvaldības pārstāvju jautājumu apspriede.

Prezentāciju par aktuālo virzību skaties ŠEIT.


20.11.2020.

RAIL BALTICA LATVIJAS DIENVIDU POSMS

Latvijas Dienvidu posma Misa–Latvijas/Lietuvas robeža projektēšanas progress


20.09.2020.

VEIKS ĢEOTEHNISKO IZPĒTI

09.05.2016.

IZDOTS ATZINUMS PAR EIROPAS STANDARTA PLATUMA PUBLISKĀS LIETOŠANAS DZELZCEĻA INFRASTRUKTŪRAS LĪNIJAS RAIL BALTICA BŪVNIECĪBAS IETEKMES UZ VIDI NOVĒRTĒJUMA ZIŅOJUMU

Vides pārraudzības valsts birojs sniedzis atzinumu par SIA Estonian, Latvian & Lithuanian Environment un pilnsabiedrības RB Latvija sagatavoto ietekmes uz vidi novērtējuma  ziņojumu Eiropas standarta platuma publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras līnijas Rail Baltica būvniecībai. Atzinuma saņemšana ir būtiska, lai virzītos uz gala lēmuma pieņemšanu par Rail Baltica trases novietojumu Latvijā.

Atzinums „Par Eiropas standarta platuma publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras līnijas Rail Baltica būvniecības ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojumu”

Paredzētās darbības ierosinātājs:    LR Satiksmes ministrija

Ziņojuma sagatavotājs: Pilnsabiedrība “RB Latvija” un SIA “Estonian, Latvian & Lithuanian Environment”.


PAZIŅOJUMS PAR PAREDZĒTĀS DARBĪBAS IETEKMES UZ VIDI NOVĒRTĒJUMA (IVN) ZIŅOJUMA AKTUĀLĀS VERSIJAS IESNIEGŠANU VIDES PĀRRAUDZĪBAS VALSTS BIROJĀ ATZINUMA SAŅEMŠANAI

Paredzētās darbības nosaukums: Eiropas standarta platuma publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras līnijas Rail Baltica būvniecība

Ierosinātājs: LR Satiksmes ministrija, reģistrācijas Nr. 90000088687, Gogoļa iela 3, Rīga, LV-1743, tālrunis: +371 67028275.

Iespējamās paredzētās darbības vietas: Salacgrīvas novads, Limbažu novads, Sējas novads, Inčukalna novads, Ropažu novads, Garkalnes novads, Stopiņu novads, Salaspils novads, Ķekavas novads, Iecavas novads, Bauskas novads, Baldones novads, Mārupes novads, Olaines novads un Rīga.

Informācija par IVN procedūru: Vides pārraudzības valsts biroja (VPVB) 2014. gada 29. oktobra lēmums Nr. 487 par IVN procedūras piemērošanu, VPVB 2015. gada 30. oktobra lēmums Nr. 3-01/1839 par grozījumiem 2015. gada 11. maija Programmā ietekmes uz vidi novērtējumam. IVN programma izsniegta 2015. gada 11. maijā. IVN ziņojums “Eiropas standarta platuma publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras līnijas Rail Baltica būvniecība” sagatavots 2015. gada novembrī un no 2015. gada 11. novembra līdz 11. decembrim notika IVN ziņojuma sabiedriskā apspriešana, kuras ietvaros notika 15 ziņojuma sabiedriskās apspriešanas sanāksmes. Precizēts ziņojums iesniegts Vides pārraudzības valsts birojā 2015. gada 23. decembrī. Vides pārraudzības valsts biroja komentāri izsniegti 2016. gada 11. un 23. februārī, un 22. martā.

Ziņojuma sagatavotājs: Pilnsabiedrība “RB Latvija” un SIA “Estonian, Latvian & Lithuanian Environment”.

Ziņojuma nosaukums: Ietekmes uz vidi novērtējums Eiropas standarta platuma publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras līnijas Rail Baltica būvniecībai. IVN ziņojuma labojumi un papildinājumi iesniegti Vides pārraudzības valsts birojā 2016. gada 31. martā.

Ar IVN Ziņojumu var iepazīties tīmekļa vietnē www.environment.lv.


Iecavas novada iedzīvotāji aicināti uz sabiedriskās apspriešanas sanāksmi, kas notiks 26.novembrī plkst. 18:00 Iecavas vidusskolas zālē, Skolas ielā 37.

Interesenti aicināti pulcēties jau no plkst. 16.00, jo pilnsabiedrības RB Latvija eksperti -  izpētes veicēji – sniegs individuālas konsultācijas divas stundas pirms sanāksmes, kā arī sanāksmes laikā. Interesenti varēs konkrētāk iepazīt trases novietojumam izstrādātās alternatīvas un uzdot jautājumus par to, kā tās varētu skart īpašumus, piedāvātajiem tehniskajiem risinājumiem, vides jautājumiem un atsavināšanas procesu.

Savukārt Google Map kartē https://goo.gl/zKdxRJ visiem interesentiem apskatāmas dzelzceļa infrastruktūras līnijas Rail Baltica alternatīvas.

 

Paziņojums par paredzētās darbības ietekmes uz vidi novērtējuma (IVN) ziņojuma sabiedrisko apspriešanu
no 2015. gada 11. novembra līdz 2015. gada 11. decembrim

 

Gatavojoties sabiedriskajai apspriešanai,  izpētes veicēji – pilnsabiedrība RB Latvija izstrādājusi rekomendējamo trases variantu, kas ietver labākos novietojuma risinājumus. Sabiedriskajā apspriešanā, kas Latvijā, 15 pašvaldībās, kuras skar trase, norisināsies no 11. novembra līdz 11. decembrim,  lēmuma pieņemšanai par trases novietojumu iedzīvotāju un pašvaldību rīcībā būs visas alternatīvas un visi izstrādātie risinājumi.

Ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojuma kopsavilkums ŠEIT

Rakstiskus priekšlikumus vai viedokļus par ziņojumu var iesniegt līdz 2015. gada 11. decembrim LR Satiksmes ministrijā, sūtot tos uz adresi, Gogoļa iela 3, Rīga, LV-1743, (tālrunis: +371 67028275, elektroniskā pasta adrese: kaspars.vingris@sam.gov.lv, tīmekļa vietne www.sam.gov.lv), un Vides pārraudzības valsts birojā Rūpniecības ielā 23, Rīga, LV – 1045 (tālrunis: +371 67321173, elektroniskā pasta adrese: vpvb@vpvb.gov.lv, tīmekļa vietne www.vpvb.gov.lv).

 

Paredzētās darbības nosaukums: Eiropas standarta platuma publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras līnijas Rail Baltica būvniecība

Ierosinātājs: LR Satiksmes ministrija, reģistrācijas Nr. 90000088687

Iespējamās paredzētās darbības vietas: Salacgrīvas novads, Limbažu novads, Sējas novads, Inčukalna novads, Ropažu novads, Garkalnes novads, Stopiņu novads, Salaspils novads, Ķekavas novads, Iecavas novads, Bauskas novads, Baldones novads, Mārupes novads, Olaines novads un Rīga.

Informācija par IVN procedūru: Vides pārraudzības valsts biroja (VPVB) 2014. gada 29. oktobra lēmums Nr. 487 par IVN procedūras piemērošanu, VPVB 2015. gada 30. oktobra lēmums Nr. 3-01/1839 par grozījumiem 2015. gada 11. maija Programmā ietekmes uz vidi novērtējumam. IVN programma izsniegta 2015. gada 11. maijā. IVN ziņojums “Eiropas standarta platuma publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras līnijas Rail Baltica būvniecība” sagatavots 2015. gada novembrī.

Ziņojuma sagatavotājs: Pilnsabiedrība “RB Latvija” un SIA “Estonian, Latvian & Lithuanian Environment”.

Sabiedriskās apspriešanas sanāksmes norises laiks un vieta:

 • Salacgrīvas kultūras namā, Ostas ielā 3 Salacgrīvā Salacgrīvas novadā 2015. gada 19. novembrī plkst. 18:00,
 • Ķekavas kultūras namā, Gaismas ielā 17 Ķekavā Ķekavas novadā 2015. gada 20. novembrī plkst. 18:00,
 • Mārupes Kultūras namā, Daugavas ielā 29 Mārupē Mārupes novadā 2015. gada 21. novembrī plkst. 10:00,
 • Bauskas 2. vidusskolas zālē, Dārza ielā 9 Bauskā Bauskas novadā 2015. gada 21. novembrī plkst. 17:00,
 • Olaines kultūras centrā, Zeiferta ielā 11 Olainē Olaines novadā 2015. gada 23. novembrī plkst. 12:00,
 • Sējas novada kultūras namā “Loja”, Lojā Sējas pagastā Sējas novadā 2015. gada 23. novembrī plkst. 18:00,
 • Radisson Blu Hotel Latvija zālē Omega 1, Elizabetes ielā 55 Rīgā 2015. gada 24. novembrī plkst. 18:00,                                                         
 • Vangažu kultūras namā, Gaujas ielā 12 Vangažos Inčukalna novadā 2015. gada 25. novembrī plkst. 12:00,
 • Salaspils novada domes zāle, Līvzemes ielā 8 Salaspilī 2015. gada 25. novembrī plkst. 18:00,
 • Zaķumuižas klubā, Parka ielā 6 Zaķumuižā Ropažu novadā 2015. gada 26. novembrī plkst. 12:00,
 • Iecavas vidusskolas zālē, Skolas iela 37 Iecavā Iecavas novadā 2015. gada 26. novembrī plkst. 18:00,
 • Skultes kultūras integrācijas centrā, Mandegās Skultes pagastā Limbažu novadā 2015. gada 27. novembrī plkst. 18:00,
 • Garkalnes novada domē Lielā zālē, Brīvības gatvē 455 Rīgā 2015. gada 30. novembrī plkst. 12:00,
 • Ulbrokas vidusskolā, Vālodzēs Stopiņu novadā 2015. gada 30. novembrī plkst. 17:00,
 • Baldones kinoteātrī, Daugavas ielā 2, Baldonē, Baldones novadā 2015. gada 1. decembrī plkst. 18:00.

Informācija par vietām, kur var iepazīties ar IVN ziņojuma kopsavilkumu, publicēta www.railbaltica.info un www.environment.lv.


EIROPAS STANDARTA PLATUMA PUBLISKĀS LIETOŠANAS DZELZCEĻA INFRASTRUKTŪRAS LĪNIJAS RAIL BALTICA BŪVNIECĪBA

Ātrs, drošs un videi draudzīgs dzelzceļa savienojums ar Eiropu.
Ātrgaitas vilcieni ir mūsdienīgi un efektīvi pasažieru un kravu pārvadājumiem.
Rail Baltica ir vienots Baltijas kopprojekts. Eiropas platuma sliežu ceļš savienos Latviju ar Eiropas Savienības valstīm un arī ar mūsu tuvākajiem kaimiņiem - Igauniju un Lietuvu.

SĀKOTNĒJĀS SABIEDRISKĀS APSPRIEŠANAS SANĀKSMES PREZENTĀCIJAS:

Informācija par ietekmes uz vidi novērtējuma procesu

Rail Baltica nozīme

IVN Iecava

Informatīvais biļetens par projektu Rail Baltica - šeit

Ar  jautājumiem un ierosinājumiem sazinieties ar mums pa e-pastu: info@railbaltica.info

Tiem, kuri interesējas par jaunbūvējamā Eiropas sliežu platuma projekta Rail Baltica trases izpētes gaitu, pieejams informatīvais tālrunis 27577344. Zvanot uz šo numuru darba dienās no plkst. 9 līdz plkst. 18, iegūsit norādes, kur meklēt interesējošo informāciju.

Iespējamie alternatīvie risinājumi: 

 • A alternatīva – dzelzceļa infrastruktūras līnija Rail Baltica, kas sākas pie Igaunijas/Latvijas robežas turpinās caur Salacgrīvas, Limbažu, Sējas, Inčukalna, Ropažu, Garkalnes, Stopiņu, Salaspils novadiem, Rīgu, Mārupes, Olaines, Ķekavas, Baldones, Iecavas, Bauskas novadiem līdz Latvijas/Lietuvas robežai,
 • A’ alternatīva – dzelzceļa infrastruktūras līnijas Rail Baltica posms Limbažu novadā, kas nesakrīt ar A un B alternatīvu, 
 • A’’ alternatīva - dzelzceļa infrastruktūras līnijas Rail Baltica posms Rīgā, kas nesakrīt ar A alternatīvu,
 • B alternatīva - dzelzceļa infrastruktūras līnijas Rail Baltica posmi Salacgrīvas, Limbažu, Sējas, Baldones, Iecavas, Bauskas novados, kas nesakrīt ar A alternatīvu.

Dokumenti:

 • Atzinums „Par Eiropas standarta platuma publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras līnijas Rail Baltica būvniecības ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojumu” - šeit
 • Iesniegums Vides pārraudzības valsts birojam ietekmes uz vidi novērtējuma programmas saņemšanai paredzētajai darbībai - Eiropas standarta platuma publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras līnijas Rail Baltica būvniecībai - šeit
 • Pielikums iesniegumam (kartes) - šeit
 • Vides pārraudzības valsts biroja lēmums par ietekmes uz visi novērtējuma procedūras piemērošanu paredzētajai darbībai - šeit
 • Paziņojums par paredzētās darbības ietekmes uz vidi novērtējuma (IVN) sākotnējo sabiedrisko apspriešanu PDF formātā - šeit
 • Apstiprinātais autoceļa E67 ģenerālvariants - šeit.
 • Rail Baltica un autoceļa E67 plāns - attēls un apzīmējumi

Saites, kur iegūt informāciju par paredzēto darbību un iepazīties ar sagatavotajiem dokumentiem: 

 • LR Satiksmes ministrijā darba laikā, Gogoļa ielā 3, Rīgā, tīmekļa vietnē www.sam.gov.lv;  
 • Pilnsabiedrības “RB Latvija” tīmekļa vietnē www.railbaltica.info un SIA “Estonian, Latvian & Lithuanian Environment” tīmekļa vietnē www.environment.lv;  
 • Vides pārraudzības valsts birojā darba laikā Rūpniecības ielā 23, Rīgā, tīmekļa vietnē www.vpvb.gov.lv;

Informācija par sabiedrisko apspriešanu