Šis personas datu apstrādes paziņojums (turpmāk – Paziņojums) attiecas Bauskas novada pašvaldības, reģ.Nr.90009116223, adrese: Uzvaras iela 1, Bauska, Bauskas nov., Latvija LV-3901 (turpmāk – Darba devējs) pretendentiem (turpmāk – Pretendents(-i)), kuri ir izvirzījuši savu kandidatūru uz Darba devēja uzsludināto vakanci. Lai izvērtētu Jūsu kā pretendenta atbilstību, mums kā Darba devējam ir jāapstrādā Jūsu personas dati.