Apbalvojums „Bauskas novada pašvaldības Atzinības raksts” ir Bauskas novada pašvaldības rakstiska pateicība, ko piešķir par godprātīgu darbu, par sadarbību ar Bauskas novada pašvaldību, par individuālajiem vai kolektīvajiem sasniegumiem novada un reģionālā mēroga sacensībās, konkursos, skatēs, par profesionālo meistarību un aktīvu dalību pašvaldības rīkotajos u.c. pasākumos.

Apbalvotais

Pamatojuma dokuments

Apbalvojuma reģistrācijas numurs

Apbalvojuma pasniegšanas datums

Piezīmes

Agita Zeltiņa 

par profesionālu un ilggadēju medicīnas māsas darbu Bauskas slimnīcā

   Bauskas novada pašvaldības 17.04.2024. rīkojums Nr.2023/4.1/69

Reģ.nr. 2024/3.17.4/1   04.05.2024.

Pasniegts Valsts neatkarības atjaunošanas gadadienā

Irēna Barovska

par atbildīgu darbu Bauskas slimnīcā mūža garumā

Bauskas novada pašvaldības 17.04.2024. rīkojums Nr.2023/4.1/69

Reģ.nr. 
2024/3.17.4/2 
04.05.2024.

Pasniegts Valsts neatkarības atjaunošanas gadadienā

Aurika Jemeļjanova

 par atbildīga un smaga darba veikšanu Bauskas slimnīcā mūža garumā

Bauskas novada pašvaldības 17.04.2024. rīkojums Nr.2023/4.1/69

Reģ.nr. 
2024/3.17.4/3
04.05.2024.

Pasniegts Valsts neatkarības atjaunošanas gadadienā

Larisa Lebeiko

par godprātīgu un atbildīgu medicīnas māsas darbu Bauskas slimnīcā

Bauskas novada pašvaldības 17.04.2024. rīkojums Nr.2023/4.1/69

Reģ.nr. 
2024/3.17.4/4
04.05.2024.

Pasniegts Valsts neatkarības atjaunošanas gadadienā

Īslīces kultūras nama Vidējās paaudzes deju kolektīvs „Līdums”

par radošu darbību tautas kultūras tradīciju saglabāšanā un ieguldījumu Bauskas novada vārda popularizēšanā

Bauskas novada pašvaldības 17.04.2024. rīkojums Nr.2023/4.1/69

Reģ.nr. 
2024/3.17.4/5
 

 

Īslīces kultūras nama bērnu deju kolektīvs „Līdumiņš”

par radošu darbību tautas tradīciju saglabāšanā un ieguldījumu Bauskas novada kultūras dzīves popularizēšanā

Bauskas novada pašvaldības 17.04.2024. rīkojums Nr.2023/4.1/69

Reģ.nr. 
2024/3.17.4/6
04.05.2024.

Pasniegts Valsts neatkarības atjaunošanas gadadienā

Arvils Noviks

par radošu darbību kultūras tradīciju kopšanā un saglabāšanā un ieguldījumu Bauskas novada popularizēšanā

Bauskas novada pašvaldības 17.04.2024. rīkojums Nr.2023/4.1/80

Reģ.nr. 
2024/3.17.4/7
   

 

Apbalvotais

Pamatojuma dokuments

Apbalvojuma reģistrācijas numurs

Apbalvojuma pasniegšanas datums

Piezīmes

Bauskas Kultūras centra jauktais vokālais ansamblis „Eliksīrs”

par aktīvu radošo darbību, attīstot vokālās muzicēšanas tradīcijas un popularizējot Bauskas novadu

Bauskas novada pašvaldības 16.01.2023.rīkojums Nr.2023/8.2/9

2023/3.17.4/1

21.01.2023.

Pasniegts vokālā ansambļa „Eliksīrs” jubilejas pasākumā

Zaiga Mazureka

par ilggadēju godprātīgu darbu, nodrošinot nepārtrauktu Iecavas pirmsskolas izglītības iestādes darbību un sekmīgu finanšu resursu pārvaldību

Bauskas novada pašvaldības 20.02.2023.rīkojums Nr.2023/8.2/27

2023/3.17.4/2

27.02.2023.

Pasniegts svinīgā pasākumā PII „Cālītis”

Aiga Vangale

par aktīvu radošo darbību un ieguldījumu tautas dejas tradīcijas saglabāšanā un Bauskas novada popularizēšanā.

Bauskas novada pašvaldības 27.02.2023.rīkojums Nr.2023/8.2/33

2023/3.17.4/3

15.04.2023.

Pasniegts Svitenes tautas namā VPDK „Rundāle” jubilejas pasākumā

Inta Buķele

par ilggadēju apzinīgu darbu pirmsskolas bērnu personības veidošanā.

Bauskas novada pašvaldības 11.04.2023.rīkojums Nr.2023/8.2/66

2023/3.17.4/4

23.05.2023.

Pasniegts svinīgā pasākumā PII „Pasaulīte”

Marina Lazdiņa

par radošu ieguldījumu vokālās mākslas tradīcijas popularizēšanā un novada tēla veidošanā

Bauskas novada pašvaldības 14.04.2023.rīkojums Nr.2023/8.2/73

2023/3.17.4/5

04.05.2023.

Pasniegts Valsts neatkarības atjaunošanas gadadienā

Solvita Pudāne

par radošu pedagoģisko darbu un ieguldījumu jauniešu personības veidošanā.

Bauskas novada pašvaldības 14.04.2023.rīkojums Nr.2023/8.2/73

2023/3.17.4/6

04.05.2023.

Pasniegts Valsts neatkarības atjaunošanas gadadienā

Tatjana Šlikaite

par radošu un kvalitatīvu pedagoģisko darbu

Bauskas novada pašvaldības 24.04.2023.rīkojums Nr.2023/8.2/85

2023/3.17.4/7

04.05.2023.

Pasniegts Valsts neatkarības atjaunošanas gadadienā

Dace Zauere

par apzinīgu un profesionālu pedagoģisko darbu, skolas un Bauskas novada vārda popularizēšanu Latvijā

Bauskas novada pašvaldības 24.04.2023.rīkojums Nr.2023/8.2/85

2023/3.17.4/8

04.05.2023.

Pasniegts Valsts neatkarības atjaunošanas gadadienā

Brigita Maskaļune

par ilggadēju un kvalitatīvu darbu

Bauskas novada pašvaldības 26.04.2023.rīkojums Nr.2023/8.2/87

2023/3.17.4/9

04.05.2023.

Pasniegts Valsts neatkarības atjaunošanas gadadienā

Kristīne Kudrjavceva

par radošu ieguldījumu vokālās mākslas tradīcijas popularizēšanā un iniciatīvu pagasta pasākumu veidošanā

 

Bauskas novada pašvaldības 19.05.2023.rīkojums Nr.2023/8.2/97

2023/3.17.4/10

30.05.2023.

Rundāles sieviešu vokālā ansambļa „Naktsvijoles” jubilejas koncertā

Sandra Kalniņa

par ilggadēju un apzinīgu pedagoģisko darbu

 

 

 

Bauskas novada pašvaldības 24.04.2023.rīkojums Nr.2023/8.2/166

2023/3.17.4/11

09.09.2023.

Vecsaules pamatskolas 170 gadu jubilejas pasākumā

Līga Lepse

par godprātīgu, radošu un ilggadēju darbu

Bauskas novada pašvaldības 24.04.2023.rīkojums Nr.2023/8.2/166

2023/3.17.4/12

09.09.2023.

Vecsaules pamatskolas 170 gadu jubilejas pasākumā

Diāna Gabrānova

par godprātīgu un ilggadēju darbu

Bauskas novada pašvaldības 24.04.2023.rīkojums Nr.2023/8.2/166

2023/3.17.4/13

09.09.2023.

Vecsaules pamatskolas 170 gadu jubilejas pasākumā

Artūrs Kupčiuns

par nozīmīgu ieguldījumu sporta attīstībā

Bauskas novada pašvaldības 24.04.2023.rīkojums Nr.2023/8.2/166

2023/3.17.4/14

09.09.2023.

Vecsaules pamatskolas 170 gadu jubilejas pasākumā

Ieva Plēsuma

par radošu ieguldījumu izglītības kvalitātes nodrošināšanā

Bauskas novada pašvaldības 24.04.2023.rīkojums Nr.2023/8.2/166

2023/3.17.4/15

21.08.2023.

Bauskas novada Pedagogu konferencē

Jānis Siugalis par ilggadēju un radošu ieguldījumu sporta attīstībā.

Bauskas novada pašvaldības 24.04.2023.rīkojums Nr.2023/8.2/166

2023/3.17.4/16

21.08.2023.

Bauskas novada Pedagogu konferencē

Valentīna Rajevska par radošu un kvalitatīvu pedagoģisko darbu.

Bauskas novada pašvaldības 24.04.2023.rīkojums Nr.2023/8.2/166

2023/3.17.4/17

21.08.2023.

Bauskas novada Pedagogu konferencē

Aija Karlshofa par profesionālu un radošu pedagoģisko darbu.

Bauskas novada pašvaldības 24.04.2023.rīkojums Nr.2023/8.2/166

2023/3.17.4/18

21.08.2023.

Bauskas novada Pedagogu konferencē

Daina Ārmane par radošu un profesionālu ieguldījumu tautas folkloras tradīciju kopšanā.

Bauskas novada pašvaldības 24.04.2023.rīkojums Nr.2023/8.2/166

2023/3.17.4/19

21.08.2023.

Bauskas novada Pedagogu konferencē

Evita Žeikare  par profesionālu un radošu pedagoģiski darbu

Bauskas novada pašvaldības 24.04.2023.rīkojums Nr.2023/8.2/167

2023/3.17.4/20

21.08.2023.

Bauskas novada Pedagogu konferencē

Agnese Āboliņa  par profesionālu un augstvērtīgu pedagoģisko darbu

Bauskas novada pašvaldības 24.04.2023.rīkojums Nr.2023/8.2/167

2023/3.17.4/21

21.08.2023.

Bauskas novada Pedagogu konferencē

Aija Spriņķe par ilggadēju radošu darbu un nozīmīgu ieguldījumu izglītībā Bauskas novadā

Bauskas novada pašvaldības 24.04.2023.rīkojums Nr.2023/8.2/171

2023/3.17.4/22

09.09.2023.

Vecsaules pamatskolas 170 gadu jubilejas pasākumā

Valentīna Slišāne  par veiksmīgu un ilggadēju pedagoģisko darbu

Bauskas novada pašvaldības 24.04.2023.rīkojums Nr.2023/8.2/171

2023/3.17.4/23

09.09.2023.

Vecsaules pamatskolas 170 gadu jubilejas pasākumā

Aelita Circene par degsmi, atbildību un precizitāti, veicot statistiķes amata pienākumus Bauskas slimnīcā

Bauskas novada pašvaldības 24.04.2023.rīkojums Nr.2023/8.2/211

2023/3.17.4/24

17.11.2023.

Latvijas Republikas proklamēšanas 105.gadadienas pasākumā Rundāles pilī

Natālija Valtere par ilggadēju, atbildīgu un profesionālu medicīnas māsas darbu Bauskas slimnīcā

Bauskas novada pašvaldības 24.04.2023.rīkojums Nr.2023/8.2/211

2023/3.17.4/25

17.11.2023.

Latvijas Republikas proklamēšanas 105.gadadienas pasākumā Rundāles pilī

Irina Pašišņaka par atbildīgu darbu un ieguldījumu rehabilitācijas kā ārstniecības veida popularizēšanā Bauskas novadā

Bauskas novada pašvaldības 24.04.2023.rīkojums Nr.2023/8.2/211

2023/3.17.4/26

 

 

Inga Borkovska – par aktīvu un profesionālu darbu bērnu runas un valodas attīstības veicināšanā pirmsskolas izglītības iestādē „Pasaulīte”

Bauskas novada pašvaldības 24.04.2023.rīkojums Nr.2023/8.2/211

2023/3.17.4/27

 

 

Anda Sproģe par iniciatīvām bagātu, radošu un veiksmīgu māksliniecisko izaugsmi un pedagoga darbu Vecumnieku Mūzikas un mākslas skolā

Bauskas novada pašvaldības 24.04.2023.rīkojums Nr.2023/8.2/211

2023/3.17.4/28

17.11.2023.

Latvijas Republikas proklamēšanas 105.gadadienas pasākumā Rundāles pilī

Odeta Briede par nesavtīgu un godprātīgu medicīnas māsas darbu Vecumnieku vidusskolā

Bauskas novada pašvaldības 24.04.2023.rīkojums Nr.2023/8.2/211

2023/3.17.4/29

17.11.2023.

Latvijas Republikas proklamēšanas 105.gadadienas pasākumā Rundāles pilī

Zaiga Jēgere par ieguldījumu kora mūzikas tradīcijas attīstībā un kopšanā Vecumnieku vidusskolā un Bauskas novada vārda popularizēšanu Latvijā

Bauskas novada pašvaldības 24.04.2023.rīkojums Nr.2023/8.2/211

2023/3.17.4/30

17.11.2023.

Latvijas Republikas proklamēšanas 105.gadadienas pasākumā Rundāles pilī

Antra Zikova par godprātīgu pedagoga darbu un ieguldījumu teātra mākslas popularizēšanā Vecumnieku vidusskolā un Bauskas novadā

 

Bauskas novada pašvaldības 24.04.2023.rīkojums Nr.2023/8.2/211

2023/3.17.4/31

17.11.2023.

Latvijas Republikas proklamēšanas 105.gadadienas pasākumā Rundāles pilī

Guntis Mašinskis par nozīmīgu ieguldījumu un atsaucību sporta aktivitāšu organizēšanā un popularizēšanā Mežotnes pagastā un Bauskas novadā

 

Bauskas novada pašvaldības 24.04.2023.rīkojums Nr.2023/8.2/211

2023/3.17.4/32

17.11.2023.

Latvijas Republikas proklamēšanas 105.gadadienas pasākumā Rundāles pilī

Līga Valnere par nozīmīgu ieguldījumu veterānu sporta aktivitātēs un volejbola spēles tradīcijas uzturēšanā Bauskas novadā.

 

Bauskas novada pašvaldības 24.04.2023.rīkojums Nr.2023/8.2/211

2023/3.17.4/33

17.11.2023.

Latvijas Republikas proklamēšanas 105.gadadienas pasākumā Rundāles pilī

Antons Kotāns par ilggadēju, apzinīgu un godprātīgu darbu saimnieciskajā jomā Bauskas pilsētas pamatskolā

Bauskas novada pašvaldības 24.04.2023.rīkojums Nr.2023/8.2/211

2023/3.17.4/34

17.11.2023.

Latvijas Republikas proklamēšanas 105.gadadienas pasākumā Rundāles pilī

Ilga Balode par ilggadēju profesionālu ieguldījumu Mākslas nodaļas darbā Bauskas muzejā un Bauskas novada kultūrtelpas veidošanā

Bauskas novada pašvaldības 24.04.2023.rīkojums Nr.2023/8.2/211

2023/3.17.4/35

17.11.2023.

Latvijas Republikas proklamēšanas 105.gadadienas pasākumā Rundāles pilī

Baiba Šulce par ilggadēju profesionālu darbu Bauskas muzejā un ieguldījumu Bauskas novada kultūras mantojuma saglabāšanā

Bauskas novada pašvaldības 24.04.2023.rīkojums Nr.2023/8.2/211

2023/3.17.4/36

 

 

Jānis Mizišs par profesionālu un atbildīgu darbu Bauskas muzeja vides un infrastruktūras uzturēšanā

Bauskas novada pašvaldības 24.04.2023.rīkojums Nr.2023/8.2/211

2023/3.17.4/37

 

 

Māris Šarķis par ilggadēju godprātīgu un profesionālu darbu Bauskas novada pašvaldībā

Bauskas novada pašvaldības 24.04.2023.rīkojums Nr.2023/8.2/211

2023/3.17.4/38

 

 

Andris Kopeika par sabiedrisko aktivitāti, nozīmīgu ieguldījumu novadpētniecībā, kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanā un popularizēšanā

Bauskas novada pašvaldības 24.04.2023.rīkojums Nr.2023/8.2/211

2023/3.17.4/39

17.11.2023.

Latvijas Republikas proklamēšanas 105.gadadienas pasākumā Rundāles pilī

Anete Laugale par priekšzīmīgu un mērķtiecīgu darbu SIA „Bauskas slimnīca”

Bauskas novada pašvaldības 24.04.2023.rīkojums Nr.2023/8.2/211

2023/3.17.4/40

17.11.2023.

Latvijas Republikas proklamēšanas 105.gadadienas pasākumā Rundāles pilī

Inta Liepa par ilggadēju dalību sporta aktivitātēs un veterānu sporta popularizēšanu novadā un Latvijā

Bauskas novada pašvaldības 24.04.2023.rīkojums Nr.2023/8.2/211

2023/3.17.4/41

17.11.2023.

Latvijas Republikas proklamēšanas 105.gadadienas pasākumā Rundāles pilī

Jānis Burcevs par atbildīgu un profesionālu darbu pasažieru pārvadājumu nodrošināšanā Bauskas novadā

Bauskas novada pašvaldības 24.04.2023.rīkojums Nr.2023/8.2/211

2023/3.17.4/42

17.11.2023.

Latvijas Republikas proklamēšanas 105.gadadienas pasākumā Rundāles pilī

Velta Bruce par ilggadēju dalību sporta aktivitātēs un veterānu sporta popularizēšanu novadā un Latvijā

Bauskas novada pašvaldības 24.04.2023.rīkojums Nr.2023/8.2/211

2023/3.17.4/43

17.11.2023.

Latvijas Republikas proklamēšanas 105.gadadienas pasākumā Rundāles pilī

Sigita Platā par iniciatīvu, apzinīgu un godprātīgu sava darba pienākumu veikšanu

 

Bauskas novada pašvaldības 24.04.2023.rīkojums Nr.2023/8.2/211

2023/3.17.4/44

17.11.2023.

Latvijas Republikas proklamēšanas 105.gadadienas pasākumā Rundāles pilī

Aiga Kirilova par radošu darbību, nodrošinot kultūras tradīciju saglabāšanu un attīstību, par ieguldījumu Bauskas novada kultūras dzīves attīstībā un Bauskas novada popularizēšanā.

 

Bauskas novada pašvaldības 24.04.2023.rīkojums Nr.2023/8.2/224

2023/3.17.4/45

04.11.2023.

Īslīces kultūras nama 50 darba gadu jubilejas pasākumā

Apbalvotais

Pamatojuma dokuments

Apbalvojuma reģistrācijas numurs

Apbalvojuma pasniegšanas datums

Piezīmes

Lilita Vanaga

Par ilggadēju, radošu un nesavtīgu darbu Bauskas novada pašvaldībā

Bauskas novada pašvaldības 05.08.2022. rīkojums  Nr. 2022/8.2/141

2022/3.17.4/1

24.08.2022.

Pasniegts Bauskas novada pedagogu konferencē

Aija Laukmane

par  ilggadēju, radošu un nesavtīgu darbu pirmsskolas izglītības īstenošanā un attīstībā Bauskas novadā

Bauskas novada pašvaldības 11.08.2022. rīkojums  Nr. 2022/8.2/145

2022/3.17.4/2

24.08.2022.

Pasniegts Bauskas novada pedagogu konferencē

Kristīne Čakāne

Par ieguldījumu bibliotēkas attīstībā, pozitīva bibliotēkas un novada tēla veidošanu un novada vārda popularizēšanu

Bauskas novada pašvaldības 16.09.2022. rīkojums  Nr. 2022/8.2/166

2022/3.17.4/3

23.09.2022.

Pasniegts Grāmatu svētku pasākumā Bauskā

Santa Gudža

Par ieguldījumu bibliotēkas attīstībā, pozitīva bibliotēkas un novada tēla veidošanu un novada vārda popularizēšanu

Bauskas novada pašvaldības 16.09.2022. rīkojums  Nr. 2022/8.2/166

2022/3.17.4/4

23.09.2022.

Pasniegts Grāmatu svētku pasākumā Bauskā

Arkādija Pekulesa

Par ilggadēju darbu izglītības jomā un par ieguldījumu bērnu valodas korekcijā un attīstībā

Bauskas novada pašvaldības 20.09.2022. rīkojums  Nr. 2022/8.2/168

2022/3.17.4/5

27.09.2022.

Pasniegts PII “Zīlīte” 45 gadu jubilejas pasākumā

Ingrīda Kulbe

Par ilggadēju un nesavtīgu ieguldījumu bērnu kultūrizglītības veicināšanā

Bauskas novada pašvaldības 20.09.2022. rīkojums  Nr. 2022/8.2/168

2022/3.17.4/6

27.09.2022.

Pasniegts PII “Zīlīte” 45 gadu jubilejas pasākumā

Kārlis Dišlers

Par atsaucību un godprātīgu saimniecisko darbu Vecumnieku vidusskolā

Bauskas novada pašvaldības 14.10.2022. rīkojums Nr. 2022/8.2/186

2022/3.17.4/7

17.11.2022.

Pasniegts Valsts proklamēšanas gadadienai veltītajā pasākumā

Māra Iliņa

Par ilggadēju godprātīgu darbu izglītošanas un audzināšanas jomā Vecsaules pamatskolā

Bauskas novada pašvaldības 14.10.2022. rīkojums Nr. 2022/8.2/186

2022/3.17.4/8

17.11.2022.

Pasniegts Valsts proklamēšanas gadadienai veltītajā pasākumā

Lilija Peterāne

Par ilggadēju sekmīgu pedagoga darbu un ieguldījumu Vecumnieku pirmsskolas izglītības attīstībā

Bauskas novada pašvaldības 14.10.2022. rīkojums Nr. 2022/8.2/186

2022/3.17.4/9

17.11.2022.

Pasniegts Valsts proklamēšanas gadadienai veltītajā pasākumā

Gunta Siliņa

Par ilggadēju radošu pedagoga darbu Vecsaules pamatskolā, izkopjot un attīstot skolēnu talantus teātra un vizuālajā mākslā

Bauskas novada pašvaldības 14.10.2022. rīkojums Nr. 2022/8.2/186

2022/3.17.4/10

17.11.2022.

Pasniegts Valsts proklamēšanas gadadienai veltītajā pasākumā

Vera Strogonova

Par ilggadēju godprātīgu un patriotisku pedagoga darbu Vecumnieku vidusskolā

Bauskas novada pašvaldības 14.10.2022. rīkojums Nr. 2022/8.2/186

2022/3.17.4/11

17.11.2022.

Pasniegts Valsts proklamēšanas gadadienai veltītajā pasākumā

Ligita Šulte

Par sirsnīgu, profesionālu un klienta individuālajām vajadzībām atbilstīgi organizētu medicīnisko aprūpi biedrības “Latvijas Sarkanais Krusts” Sociālās aprūpes centrā “Derpele”

Bauskas novada pašvaldības 14.10.2022. rīkojums Nr. 2022/8.2/186

2022/3.17.4/12

17.11.2022.

Pasniegts Valsts proklamēšanas gadadienai veltītajā pasākumā

Biedrība “Bauskas vecpilsēta”

Par aktīvu darbību Bauskas pilsētas vēsturiskā centra kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanā un popularizēšanā, sadarbojoties ar Bauskas novada pašvaldību un piesaistot finansējumu dažādu iniciatīvu īstenošanai

Bauskas novada pašvaldības 26.10.2022. rīkojums Nr. 2022/8.2/202

2022/3.17.4/13

17.11.2022.

Pasniegts Valsts proklamēšanas gadadienai veltītajā pasākumā

Iecavas kultūras nama folkloras kopa “Tarkšķi”

Par nozīmīgu ieguldījumu latviešu tradicionālās kultūras saglabāšanā, popularizēšanā un latviskās dzīvesziņas nodošanu nākamajām paaudzēm

Bauskas novada pašvaldības 22.11.2022. rīkojums Nr. 2022/8.2/224

2022/3.17.4/14 26.11.2022. Pasniegts folkloras kopas “Tarkšķi” 20 gadu jubilejas pasākumā

Folkloras kopai “Vecsaule”

Par ilggadēju darbību un panākumiem latviešu kultūras vērtību saglabāšanā un nacionālās pašapziņas stiprināšanā

Bauskas novada pašvaldības 22.11.2022. rīkojums Nr. 2022/8.2/224

2022/3.17.4/15 03.12.2022. Pasniegts folkloras kopas “Vecsaule” 40 gadu jubilejas pasākumā

Kultūras centra jauktais vokālais ansamblis “Eliksīrs”

par aktīvu radošo darbību, attīstot vokālās muzicēšanas tradīcijas un popularizējot Bauskas novadu

Bauskas novada pašvaldības 22.11.2022. rīkojums Nr. 2023/8.2/9

2023/3.17.4/1

21.01.2023. Pasniegts jauktā vokālā ansambļa “Eliksīrs” 10 gadu jubilejas pasākumā

Pirmsskolas izglītības iestādes „Cālītis” uzskaitvede Zaiga Mazureka – par ilggadēju godprātīgu darbu, nodrošinot nepārtrauktu Iecavas pirmsskolas izglītības iestādes darbību un sekmīgu finanšu resursu pārvaldību.

Bauskas novada pašvaldības 20.02.2022. rīkojums Nr. 2023/8.2/27 2023/3.17.4/2 27.02.2023.  Pasniegts 27.02.2023. PII „Cālītis" svinīgajā pasākumā
Svitenes tautas nama vidējās paaudzes deju kolektīva „Rundāle” vadītājai Aigai Vangalei par aktīvu radošo darbību un ieguldījumu tautas dejas tradīcijas saglabāšanā un Bauskas novada popularizēšanā.
 
Bauskas novada pašvaldības 27.02.2023. rīkojums Nr. 2023/8.2/33 2023/3.17.4/3 15.04.2023. Pasniegts VPDK "Rundāle" 10 gadu jubilejas koncertā