Apbalvojums „Bauskas novada pašvaldības Atzinības raksts” ir Bauskas novada pašvaldības rakstiska pateicība, ko piešķir par godprātīgu darbu, par sadarbību ar Bauskas novada pašvaldību, par individuālajiem vai kolektīvajiem sasniegumiem novada un reģionālā mēroga sacensībās, konkursos, skatēs, par profesionālo meistarību un aktīvu dalību pašvaldības rīkotajos u.c. pasākumos.

Nr.

Apbalvotais

Pamatojuma dokuments

Apbalvojuma reģistrācijas numurs

Apbalvojuma pasniegšanas datums

Piezīmes

1.

Lilita Vanaga

Par ilggadēju, radošu un nesavtīgu darbu Bauskas novada pašvaldībā

Bauskas novada pašvaldības 05.08.2022. rīkojums  Nr. 2022/8.2/141

2022/3.17.4/1

24.08.2022.

Pasniegts Bauskas novada pedagogu konferencē

2.

Aija Laukmane

par  ilggadēju, radošu un nesavtīgu darbu pirmsskolas izglītības īstenošanā un attīstībā Bauskas novadā

Bauskas novada pašvaldības 11.08.2022. rīkojums  Nr. 2022/8.2/145

2022/3.17.4/2

24.08.2022.

Pasniegts Bauskas novada pedagogu konferencē

3.

Kristīne Čakāne

Par ieguldījumu bibliotēkas attīstībā, pozitīva bibliotēkas un novada tēla veidošanu un novada vārda popularizēšanu

Bauskas novada pašvaldības 16.09.2022. rīkojums  Nr. 2022/8.2/166

2022/3.17.4/3

23.09.2022.

Pasniegts Grāmatu svētku pasākumā Bauskā

4.

Santa Gudža

Par ieguldījumu bibliotēkas attīstībā, pozitīva bibliotēkas un novada tēla veidošanu un novada vārda popularizēšanu

Bauskas novada pašvaldības 16.09.2022. rīkojums  Nr. 2022/8.2/166

2022/3.17.4/4

23.09.2022.

Pasniegts Grāmatu svētku pasākumā Bauskā

5.

Arkādija Pekulesa

Par ilggadēju darbu izglītības jomā un par ieguldījumu bērnu valodas korekcijā un attīstībā

Bauskas novada pašvaldības 20.09.2022. rīkojums  Nr. 2022/8.2/168

2022/3.17.4/5

27.09.2022.

Pasniegts PII “Zīlīte” 45 gadu jubilejas pasākumā

6.

Ingrīda Kulbe

Par ilggadēju un nesavtīgu ieguldījumu bērnu kultūrizglītības veicināšanā

Bauskas novada pašvaldības 20.09.2022. rīkojums  Nr. 2022/8.2/168

2022/3.17.4/6

27.09.2022.

Pasniegts PII “Zīlīte” 45 gadu jubilejas pasākumā

7.

Kārlis Dišlers

Par atsaucību un godprātīgu saimniecisko darbu Vecumnieku vidusskolā

Bauskas novada pašvaldības 14.10.2022. rīkojums Nr. 2022/8.2/186

2022/3.17.4/7

17.11.2022.

Pasniegts Valsts proklamēšanas gadadienai veltītajā pasākumā

8.

Māra Iliņa

Par ilggadēju godprātīgu darbu izglītošanas un audzināšanas jomā Vecsaules pamatskolā

Bauskas novada pašvaldības 14.10.2022. rīkojums Nr. 2022/8.2/186

2022/3.17.4/8

17.11.2022.

Pasniegts Valsts proklamēšanas gadadienai veltītajā pasākumā

9.

Lilija Peterāne

Par ilggadēju sekmīgu pedagoga darbu un ieguldījumu Vecumnieku pirmsskolas izglītības attīstībā

Bauskas novada pašvaldības 14.10.2022. rīkojums Nr. 2022/8.2/186

2022/3.17.4/9

17.11.2022.

Pasniegts Valsts proklamēšanas gadadienai veltītajā pasākumā

10.

Gunta Siliņa

Par ilggadēju radošu pedagoga darbu Vecsaules pamatskolā, izkopjot un attīstot skolēnu talantus teātra un vizuālajā mākslā

Bauskas novada pašvaldības 14.10.2022. rīkojums Nr. 2022/8.2/186

2022/3.17.4/10

17.11.2022.

Pasniegts Valsts proklamēšanas gadadienai veltītajā pasākumā

11.

Vera Strogonova

Par ilggadēju godprātīgu un patriotisku pedagoga darbu Vecumnieku vidusskolā

Bauskas novada pašvaldības 14.10.2022. rīkojums Nr. 2022/8.2/186

2022/3.17.4/11

17.11.2022.

Pasniegts Valsts proklamēšanas gadadienai veltītajā pasākumā

12.

Ligita Šulte

Par sirsnīgu, profesionālu un klienta individuālajām vajadzībām atbilstīgi organizētu medicīnisko aprūpi biedrības “Latvijas Sarkanais Krusts” Sociālās aprūpes centrā “Derpele”

Bauskas novada pašvaldības 14.10.2022. rīkojums Nr. 2022/8.2/186

2022/3.17.4/12

17.11.2022.

Pasniegts Valsts proklamēšanas gadadienai veltītajā pasākumā

13.

Biedrība “Bauskas vecpilsēta”

Par aktīvu darbību Bauskas pilsētas vēsturiskā centra kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanā un popularizēšanā, sadarbojoties ar Bauskas novada pašvaldību un piesaistot finansējumu dažādu iniciatīvu īstenošanai

Bauskas novada pašvaldības 26.10.2022. rīkojums Nr. 2022/8.2/202

2022/3.17.4/13

17.11.2022.

Pasniegts Valsts proklamēšanas gadadienai veltītajā pasākumā

14.

Iecavas kultūras nama folkloras kopa “Tarkšķi”

Par nozīmīgu ieguldījumu latviešu tradicionālās kultūras saglabāšanā, popularizēšanā un latviskās dzīvesziņas nodošanu nākamajām paaudzēm

Bauskas novada pašvaldības 22.11.2022. rīkojums Nr. 2022/8.2/224

2022/3.17.4/14 26.11.2022. Pasniegts folkloras kopas “Tarkšķi” 20 gadu jubilejas pasākumā
15.

Folkloras kopai “Vecsaule”

Par ilggadēju darbību un panākumiem latviešu kultūras vērtību saglabāšanā un nacionālās pašapziņas stiprināšanā

Bauskas novada pašvaldības 22.11.2022. rīkojums Nr. 2022/8.2/224

2022/3.17.4/15 03.12.2022. Pasniegts folkloras kopas “Vecsaule” 40 gadu jubilejas pasākumā
16.

Kultūras centra jauktais vokālais ansamblis “Eliksīrs”

par aktīvu radošo darbību, attīstot vokālās muzicēšanas tradīcijas un popularizējot Bauskas novadu

Bauskas novada pašvaldības 22.11.2022. rīkojums Nr. 2023/8.2/9

2023/3.17.4/1

21.01.2023. Pasniegts jauktā vokālā ansambļa “Eliksīrs” 10 gadu jubilejas pasākumā
17.

Pirmsskolas izglītības iestādes „Cālītis” uzskaitvede Zaiga Mazureka – par ilggadēju godprātīgu darbu, nodrošinot nepārtrauktu Iecavas pirmsskolas izglītības iestādes darbību un sekmīgu finanšu resursu pārvaldību.

Bauskas novada pašvaldības 20.02.2022. rīkojums Nr. 2023/8.2/27 2023/3.17.4/2 27.02.2023.  Pasniegts 27.02.2023. PII „Cālītis" svinīgajā pasākumā
18. Svitenes tautas nama vidējās paaudzes deju kolektīva „Rundāle” vadītājai Aigai Vangalei par aktīvu radošo darbību un ieguldījumu tautas dejas tradīcijas saglabāšanā un Bauskas novada popularizēšanā.
 
Bauskas novada pašvaldības 27.02.2023. rīkojums Nr. 2023/8.2/33 2023/3.17.4/3 15.04.2023. Pasniegts VPDK "Rundāle" 10 gadu jubilejas koncertā