Kas ir Bauskas novads, un kur tas atrodas?

Bauskas novads ir izveidots 2021. gada 1. jūlijā. Tajā ietilpst bijušie kaimiņu novadi: Bauskas, Iecavas, Vecumnieku un Rundāles.

Bauskas novads sastāv no divām pilsētām (Bauskas un Iecavas) un 18 pagastiem. Novada centrs, kur lemj par iedzīvotājiem svarīgiem jautājumiem, ir Bauska.

Novads ir 2173 kvadrātkilometru liels, un tajā dzīvo vairāk nekā 44 tūkstoši cilvēku.

Bauskas novads atrodas Latvijas vidus un dienvidu daļā - Lietuvas pierobežā. Tam blakus ir Jelgavas novads, Olaines novads, Ķekavas novads, Ogres novads un Aizkraukles novads.

Bauskas novads ir viens no 43 pašvaldībām Latvijas Republikā.

Kas ir pašvaldība?

Bauskas novada pašvaldību veido dome un tās izveidotās iestādes (piemēram, Bauskas novada pašvaldības administrācija, sociālais dienests, skolas, bērnudārzi, veselības centri), kas rūpējas par iedzīvotāju vajadzībām un interesēm.

Kas ir Bauskas novada dome?

Bauskas novada dome lemj par dažādiem jautājumiem un rūpējas, lai iedzīvotāji varētu dzīvot labāk. Dome sastāv no 19 deputātiem, kurus ik pa četriem gadiem ievēlē pašvaldību vēlēšanās.

Domes darbu vada priekšsēdētājs Aivars Okmanis.

Kas ir Bauskas novada pašvaldības administrācija?

Pašvaldības administrācija ir iestāde, kas nodrošina domes deputātu lēmumu sagatavošanu un izpildīšanu.

Pašvaldības administrāciju vada Edgars Paičs.

Kas ir apvienību pārvaldes?

Domes lēmumu izpildi novada teritorijās veic apvienību pārvaldes.

Bauskas apvienības pārvaldē ietilpst:

Bauskas pilsēta, Brunavas pagasts, Ceraukstes pagasts, Codes pagasts, Dāviņu pagasts, Gailīšu pagasts, Īslīces pagasts, Mežotnes pagasts, Vecsaules pagasts.

Iecavas apvienības pārvaldē ietilpst:

Iecavas pilsēta, Iecavas pagasts.

Rundāles apvienības pārvaldē ietilpst:

Rundāles pagasts, Svitenes pagasts, Viesturu pagasts.

Vecumnieku apvienības pārvaldē ietilpst:

Bārbeles pagasts, Kurmenes pagasts, Skaistkalnes pagasts, Stelpes pagasts, Valles pagasts, Vecumnieku pagasts.

Kā var sazināties ar pašvaldību?

Vēstules var rakstīt datorā un sūtīt uz adresi pasts@bauska.lv vai nosūtīt pa pastu uz adresi Uzvaras iela 1, Bauska, Bauskas novads, LV-3901

Pašvaldībai var piezvanīt uz telefona numuru +371 63922238.

Darba laiks:

  • Pirmdiena: 8-18
  • Otrdiena: 8-17
  • Trešdiena: 8-17
  • Ceturtdiena: 8-17
  • Piektdiena: 8-16

Pusdienas pārtraukums 12.00-13.00.

Iedzīvotāji pakalpojumus var saņemt vienotajos klientu apkalpošanas centros: