Nodokļi un nodokļu atvieglojumi

Saskaņā ar 2020.gada ASV domnīcas „Tax Foundation” starptautisko nodokļu konkurētspējas indeksu, Latvijas uzņēmējdarbības nodokļu sistēma ir pati konkurētspējīgākā sistēma starp attīstītajām valstīm pasaulē, t.i. ieņem 1.vietu Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas dalībvalstu vidū. 
Uzņēmuma ienākuma nodokļa likme Latvijā ir 0%. Tas nozīmē, ka par ikgadējo uzņēmuma peļņu ienākuma nodoklis nav jāmaksā. Nodoklis ir jāmaksā tikai dividenžu izmaksas gadījumā, 20% no izmaksājamās summas. 
Nekustamā īpašuma nodoklis Latvijā ir 1,5% no īpašuma kadastrālās vērtības. Pašvaldība nopietniem investīciju projektiem piešķir nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi.

Eiropas Savienības fondi

Latvijā uzņēmējdarbības attīstībai ir pieejamas dažādas Eiropas Savienības fondu līdzfinansētas programmas. Atbalsts tiek piešķirts konkursa veidā kā neatgriežams dāvinājums, uzņēmumam apņemoties īstenot programmā paredzētās aktivitātes. Atkarībā no plānotajām programmām un programmu finansējuma konkursiem atbalsts var tikt piešķirts jaunu, energoefektīvu ražošanas ēku būvniecībai, esošu ražotņu modernizācijai un kapacitātes audzēšanai, inovatīvu produktu un ražošanas tehnoloģiju attīstībai un ieviešanai, pētniecībai un inovācijām, digitalizācijai, jaunu tirgu apgūšanai un eksporta veicināšanai u.c.

Tāpat pieejami ir aizdevumi un granti biznesa uzsācējiem, uzņēmējiem un lauksaimniekiem, ko administrē valsts finanšu institūcija „Altum”. Savukārt lauksaimniecības produktu pārstrādes uzņēmumiem, tostarp pārtikas ražotājiem, iespējams saņemt atbalstu iekārtu iegādei no Lauku atbalsta dienesta.

Kur vērsties pēc atbalsta?

Bauskas pašvaldība un Bauskas Industriālā un Loģistikas parka komanda vienmēr būs Jūsu uzticams sadarbības partneris jebkuru jautājumu risināšanā. Katram investīciju projektam tiek piešķirta kontaktpersona atvieglotai un tiešai ar jautājumu risināšanai starp pašvaldību un uzņēmēju. Savukārt Bauskas Industriālā un Loģistikas parka vadības komanda sniegs nepieciešamo atbalstu un konsultācijas jautājumos saistītos ar uzņēmuma reģistrāciju, darbaspēka piesaisti, klientu un partneru atlasi un piesaisti, kā arī Eiropas Savienības fondu piesaisti. 
Sazinies ar mums bilp@bauska.lvwww.bauska.lv!

Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra ir organizācija, kura valstiskā līmenī nodarbojas ar investoru piesaisti Latvijai, kā arī atbalsta sniegšanu pašmāju un ārvalstu uzņēmumiem un investoriem. Tāpat Bauskā darbojas Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras biznesa inkubators, kas sniedz atbalstu jauniem uzņēmumiem to sākotnējā attīstības fāzē.
Sazinies ar Latvijas Investīciju un Attīstības aģentūru pasts@liaa.gov.lvwww.liaa.gov.lv!

Lauku atbalsta dienests ir valsts iestāde Latvijas lauku teritoriju attīstībai, kura administrē valsts un Eiropas Savienības atbalstu laukiem, lauksaimniecībai, mežsaimniecībai un zivsaimniecībai, ar mērķi veicināt ražošanas attīstību un konkurētspēju, atbalstot būvniecību, iekārtu un tehnikas iegādes, modernizāciju, lauksaimniecības dzīvnieku un stādu iegādes u.c. 
Sazinies ar Lauku atbalsta dienestu lad@lad.gov.lvwww.lad.gov.lv!