Kontakti

buvvalde [at] bauska.lv

Atrašanās vieta

Uzvaras iela 1, Bauska, Bauskas novads, LV-3901

Apmeklētāju pieņemšanas laikus aicinām skatīt darbinieku (būvvaldes vadītāja un būvinspektora) profilā:

Darbinieki

Elīna Arāja

Arhitekte
elina.araja [at] bauska.lv

Evita Hiršfelde

Lietvede - BIS administratore
evita.hirsfelde [at] bauska.lv