Veids
Muzeji
Vieta
Vecumnieku pagasts

Adrese: Vecumnieku apvienības pārvalde, Rīgas iela 29, Vecumnieki, Vecumnieku pagasts, Bauskas novads, LV-3933 (novadpētniecības centra krājumi).

Kontakti: 

Krājuma glabātāja: 

Par novadpētniecības centra misiju:

Vecumnieku pagasta novadpētniecības centrs nodarbojas ar krājuma komplektēšanu, glabāšanu un eksponēšanu šodienas sabiedrībai. Krājums veido pētniecības avotu kopumu nākamajām paaudzēm.

Vecumnieku pagasta novadpētniecības centra krājumu veido pamatkrājums un palīgkrājums. Tā veidošana, uzskaite, papildināšana, saglabāšana un izmantošana tiek veikta saskaņā Muzeju likumu un Ministru kabineta Noteikumiem par nacionālo muzeju krājumu.

Vecumnieku pagasta novadpētniecības centra krājums veidojies kopš 1997.gada. Tas aptver bijušo Vecumnieku pagasta teritoriju laika posmā no 17.gadsimta līdz mūsdienām, kā arī dažādus notikumus un novadniekus Latvijā un pasaulē.

Novadpētniecības centra krājums ir vispusīgs un veidots tā, lai varētu pētīt vietējo iedzīvotāju dzīvi un darbu, kultūrvēsturiskos, politiskos, saimnieciskos un daudzus citus notikumus, kā arī, lai varētu iekārtot ekspozīcijas, organizēt tematiskos pasākumus un izstādes.

Galvenās novadpētniecības centra krājuma komplektēšanas tēmas:

 • VECUMNIEKU PAGASTA SKOLAS UN IZGLĪTĪBA 19.GS.V.- MŪSDIENĀM
  Sākotnēji Vecumnieku pagasta vēstures muzejs (atklāts 1997.gada 11.novembrī, no 2020.gada - Vecumnieku pagasta novadpētniecības centrs) atradās Vecmuižas 6 klašu pamatskolas ēkā, sauktā par Sarkano skolu. Tāpēc muzejā apkopotas daudzas vēsturiskās liecības gan par pašu ēku un tās vēsturi, gan tās pārziņiem, skolotājiem un audzēkņiem. Krājumā ir daudz fotogrāfiju, dokumentu, iespieddarbu un citu priekšmetu, kas atspoguļo ne tikai mācību procesu, bet arī Vecumnieku vēsturi dažādos laika posmos.
 • VECUMNIEKU PAGASTA VĒSTURE 17.GS. – 21.GS.
  Neugut, Neugutskaja, Vecmuiža, Vecumnieki... Jau pagasta nosaukumi vien liecina par dažādām politiskajām un sabiedriskajām izmaiņām, karu sekām, kas padarījuši Vecumnieku pagasta vēsturi interesantu. Dažado vēstures posmu atspoguļošanai, krājumā tiek iekļautas fotogrāfijas, dokumenti, iespieddarbi, mutvārdu liecības, lietiskie un citi priekšmeti.
 • NEATKARĪBAS ATJAUNOŠANA. TREŠĀ ATMODA.
  Sākoties Trešajai atmodai, Latvijā un arī Vecumniekos sākās radikālas pārmaiņas ne tikai politiskajā, bet arī saimnieciskajā un sabiedriskajā dzīvē. Fotogrāfijas, iespieddarbi, dokumenti, mutvārdu liecības, lietiskie un citi priekšmeti aizvien tiek iekļauti krājumā, lai pēc iespējas bagātīgāk atspoguļotu un raksturotu neatkarības atjaunošanas periodu Vecumniekos.
 • IEVĒROJAMU NOVADNIEKU DZĪVE UN DARBĪBA
  Vecumnieku pagasta teritorijā dzimušas, darbojušās un darbojas, dzīvojušas un dzīvo vairākas izcilas un spilgtas personības, kuru devums ir nozīmīgs ne tikai pagastā un novadā, bet arī Latvijā un pasaulē. Tēmas raksturošanai krājumā iekļauj novadnieku radītos darbus, fotogrāfijas, dokumentus, lietiskos un citus priekšmetus, kas atspoguļo novadnieku dzīvi un darbību.

Šobrīd Vecumnieku Tūrisma informācijas punktā ir iespēja aplūkot Vecumnieku pagasta novadpētniecības centra veidotu nelielu izstādi “Atrasts Vecmuižas - Riežu manufaktūrā”, kurā izmantoti un deponēti Bauskas pils muzeja arheoloģiskie priekšmeti.

2016.gada arheoloģiskie izrakumi Vecmuižas - Riežu manufaktūrā devuši priekšstatu par šīs ražotnes plānojumu ainavā, komplekso industriālo raksturu un izvietojumu, kā arī ražoto produkciju. Tie vēsta par rosīgu un nozīmīgu dzelzs ražošanas procesu un saimniecisko attīstību pirms vairāk nekā 335 gadiem tepat, mūsu pagastā.

Ekspozīcija “Atrasts Vecmuižas – Riežu manufaktūrā”
Ekspozīcija “Atrasts Vecmuižas – Riežu manufaktūrā”