Finanšu komiteja

komitejas sastāvs un sēžu protokoli
Skatīt vairāk

Sociālā un veselības komiteja

komitejas sastāvs un sēžu protokoli
Skatīt vairāk

Izglītības, kultūras un sporta komiteja

komitejas sastāvs un sēžu protokoli
Skatīt vairāk

Vides un attīstības komiteja

komitejas sastāvs un sēžu protokoli
Skatīt vairāk

Komitejas sastāvs:

 1. Voldemārs Čačs
 2. Jānis Dūmiņš
 3. Aivars Okmanis
 4. Guntis Kalniņš
 5. Juris Krievs
 6. Aivars Mačeks
 7. Mārtiņš Mediņš
 8. Ināra Pētersone
 9. Līga Rimševica

Komiteju vada: 

 • A. Okmanis

Komitejas vadītāja vietnieks: 

 • A. Mačeks

Komitejas sastāvs:

 1. Raitis Ābelnieks
 2. Laine Baha
 3. Vilnis Gailums
 4. Līga Jankova
 5. Guntis Kalniņš
 6. Solveiga Lineja
 7. Ināra Pētersone
 8. Līga Rimševica
 9. Jānis Siugalis

Komiteju vada: 

 • G. Kalniņš

Komitejas vadītāja vietnieks: 

 • I. Pētersone

Komitejas sastāvs:

 1. Raitis Ābelnieks
 2. Jānis Dūmiņš
 3. Vilnis Gailums
 4. Solveiga Lineja
 5. Mārtiņš Cimermanis
 6. Rihards Melgailis
 7. Inita Nagņibeda
 8. Jānis Kalniņš
 9. Juris Krievs

Komiteju vada: 

 • R. Ābelnieks

Komitejas vadītāja vietnieks: 

 • J. Krievs

Komitejas sastāvs:

 1. Laine Baha
 2. Voldemārs Čačs
 3. Līga Jankova
 4. Jānis Kalniņš
 5. Aivars Mačeks
 6. Mārtiņš Mediņš
 7. Rihards Melgailis
 8. Inita Nagņibeda
 9. Jānis Siugalis

Komiteju vada: 

 • M. Mediņš

Komitejas vadītāja vietnieks: 

 • L. Baha