Valstīm visstiprākos pamatus liek ne tik daudz stipras armijas, cik tautas iekšējā kultūra. To, savukārt, veido ļaudis, kuri godprātīgi, aizrautīgi strādā un veic paliekošas lietas. Ar pašvaldības apbalvojumu “Bauskas novada Gada cilvēks”, pasniedzot stikla balvā atveidotu stilizētu ozolu, cildinām veiksmīgos novadniekus, kas snieguši nozīmīgu ieguldījumu dažādās nozarēs.

Apbalvojumu “Bauskas novada Gada cilvēks” piešķir par izciliem nopelniem valsts, pašvaldības, sabiedriskajā, veselības aizsardzības, uzņēmējdarbības, izglītības, zinātnes, kultūras, sporta, veselības aizsardzības, sociālas aprūpes jomā un veicinājuši Bauskas novada attīstību.

apbalvojums "Gada cilvēks"

 Apbalvojuma dizaina autore: Dace Runča

Apbalvotais

Pamatojuma dokuments

Apbalvojuma reģistrācijas numurs un pasniegšanas vieta

Dana Rodenkirhena

par nozīmīgu radošo ieguldījumu kultūras jomā, Iecavas un Bauskas novada popularizēšanu

Bauskas novada pašvaldības 26.10.2023. lēmums Nr. 446 (prot. Nr.13, 4.p.)

2023/3.17.2/1

(datums 17.11.2023.)

Pasniegts Latvijas Republikās proklamēšanas 105. gadadienai veltītajā pasākumā Rundāles pilī

 

Līva Vecvanaga

par profesionālu darbu veselības veicināšanas un sociālās aprūpes jomā un nozīmīgu ieguldījumu Bauskas novada attīstībā

 

Bauskas novada pašvaldības 26.10.2023. lēmums Nr. 446 (prot. Nr.13, 4.p.)

 

 

 

2023/3.17.2/2

(datums 17.11.2023.)

Pasniegts Latvijas Republikās proklamēšanas 105. gadadienai veltītajā pasākumā Rundāles pilī

 

Apbalvotais

Pamatojuma dokuments

Apbalvojuma reģistrācijas numurs un pasniegšanas vieta

Daina Ziemele

Par ilggadēju aktīvu darbību politiski represēto personu kustībā un radošu ieguldījumu kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanā

 

Bauskas novada pašvaldības 27.10.2022. lēmums Nr. 485 (prot. Nr.16, 3.p.)

2022/3.17.2/6

(datums 17.11.2022.)

Pasniegts Valsts proklamēšanas gadadienai veltītajā pasākumā

 

Gints Jankovskis

Par sabiedrisko aktivitāti un panākumiem darbā ar jaunatni, popularizējot labdarību, brīvprātīgo darbu un veicinot Bauskas novada atpazīstamību

 

Bauskas novada pašvaldības 27.10.2022. lēmums Nr. 485 (prot. Nr.16, 3.p.)

 

 

 

2022/3.17.2/5

(datums 17.11.2022.)

Pasniegts Valsts proklamēšanas gadadienai veltītajā pasākumā

 

Baiba Gāga

Par ilggadēju profesionālu pedagoģisko un organizatorisko darbu, popularizējot sportu un veidojot pozitīvu Iecavas un Bauskas novada tēlu

 

Bauskas novada pašvaldības 27.10.2022. lēmums Nr. 485 (prot. Nr.16, 3.p.)

2022/3.17.2/4

(datums 17.11.2022.)

Pasniegts Valsts proklamēšanas gadadienai veltītajā pasākumā

 

Vilma Butule

Par ilggadēju apzinīgu un nesavtīgu darbu Bauskas novada iedzīvotāju veselības aprūpē

 

Bauskas novada pašvaldības 27.10.2022. lēmums Nr. 485 (prot. Nr.16, 3.p.)

2022/3.17.2/3

(datums 17.11.2022.)

Pasniegts Valsts proklamēšanas gadadienai veltītajā pasākumā

 

Mirdza Brazovska

Par ilgstošu sekmīgu darbību veselības aprūpes jomā, nodrošinot Bauskas novada iedzīvotājiem nepieciešamo pakalpojumu klāstu

 

Bauskas novada pašvaldības 27.10.2022. lēmums Nr. 485 (prot. Nr.16, 3.p.)

2022/3.17.2/2

(datums 17.11.2022.)

Pasniegts Valsts proklamēšanas gadadienai veltītajā pasākumā

 

Mārtiņš Aukštikalnis

Par mērķtiecību un augstiem sasniegumiem trenera darbā, popularizējot cīņas sporta veidus un vairojot Bauskas novada atpazīstamību

 

Bauskas novada pašvaldības 27.10.2022. lēmums Nr. 485 (prot. Nr.16, 3.p.)

2022/3.17.2/1

(datums 17.11.2022.)

Pasniegts Valsts proklamēšanas gadadienai veltītajā pasākumā