Apbalvojumu “Bauskas novada Gada cilvēks” piešķir par izciliem nopelniem valsts, pašvaldības, sabiedriskajā, veselības aizsardzības, uzņēmējdarbības, izglītības, zinātnes, kultūras, sporta, veselības aizsardzības, sociālas aprūpes jomā un veicinājuši Bauskas novada attīstību.

Apbalvotais

Pamatojuma dokuments

Apbalvojuma reģistrācijas numurs

Mārtiņš Aukštikalnis

Par mērķtiecību un augstiem sasniegumiem trenera darbā, popularizējot cīņas sporta veidus un vairojot Bauskas novada atpazīstamību

Bauskas novada pašvaldības 27.10.2022. lēmums Nr. 485 (prot. Nr.16, 3.p.)

2022/3.17.2/1

(datums 17.11.2022.)

Pasniegts Valsts proklamēšanas gadadienai veltītajā pasākumā

Mirdza Brazovska

Par ilgstošu sekmīgu darbību veselības aprūpes jomā, nodrošinot Bauskas novada iedzīvotājiem nepieciešamo pakalpojumu klāstu

Bauskas novada pašvaldības 27.10.2022. lēmums Nr. 485 (prot. Nr.16, 3.p.)

2022/3.17.2/2

(datums 17.11.2022.)

Pasniegts Valsts proklamēšanas gadadienai veltītajā pasākumā

Vilma Butule

Par ilggadēju apzinīgu un nesavtīgu darbu Bauskas novada iedzīvotāju veselības aprūpē

Bauskas novada pašvaldības 27.10.2022. lēmums Nr. 485 (prot. Nr.16, 3.p.)

2022/3.17.2/3

(datums 17.11.2022.)

Pasniegts Valsts proklamēšanas gadadienai veltītajā pasākumā

Baiba Gāga

Par ilggadēju profesionālu pedagoģisko un organizatorisko darbu, popularizējot sportu un veidojot pozitīvu Iecavas un Bauskas novada tēlu

Bauskas novada pašvaldības 27.10.2022. lēmums Nr. 485 (prot. Nr.16, 3.p.)

2022/3.17.2/4

(datums 17.11.2022.)

Pasniegts Valsts proklamēšanas gadadienai veltītajā pasākumā

Gints Jankovskis

Par sabiedrisko aktivitāti un panākumiem darbā ar jaunatni, popularizējot labdarību, brīvprātīgo darbu un veicinot Bauskas novada atpazīstamību

Bauskas novada pašvaldības 27.10.2022. lēmums Nr. 485 (prot. Nr.16, 3.p.)

2022/3.17.2/5

(datums 17.11.2022.)

Pasniegts Valsts proklamēšanas gadadienai veltītajā pasākumā

Daina Ziemele

Par ilggadēju aktīvu darbību politiski represēto personu kustībā un radošu ieguldījumu kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanā

Bauskas novada pašvaldības 27.10.2022. lēmums Nr. 485 (prot. Nr.16, 3.p.)

2022/3.17.2/6

(datums 17.11.2022.)

Pasniegts Valsts proklamēšanas gadadienai veltītajā pasākumā