Pašvaldības bezmaksas informatīvais izdevums ''Vecumnieku novada ziņas'' saskaņā ar likumu ''Par pašvaldībām'' iznāca līdz 2021.gada 30.jūnijam.