Veids
Sociālā aprūpe
Vieta
Bauskas pilsēta

Adrese: "Derpele", Elektriķi, Codes pag., Bauskas nov., LV-3901 

Mājaslapa: redcross.lv

Tālrunis: +371 63922223; +371 29430533

E-pasts: sac.derpele@redcross.lv

Kontaktpersona:
Vadītāja: Inta Savicka
e-pasts: inta.savicka@redcross.lv

Saziņa ar aprūpētājiem:

"Derpele", Elektriķi, Codes pagasts: tālr. +371 29140960
Bauska: tālr. +371 29490954
Īslīces pagasts: tālr. +371 29445385

Sociālās aprūpes centrs „Derpele” darbojas Bauskas novada Elektriķos, Īslīcē un Bauskā. Centrā sociālās aprūpes un rehabilitācijas pakalpojumus sniedz sociālais darbinieks, sociālie rehabilitētāji, sociālais aprūpētājs, aprūpētāji. Tāpat, centrā pieejami friziera un medmāsas pakalpojumi. Nepieciešamības gadījumā, tiek piesaistīti arī podologi, psihiatri, psihologi un citi speciālisti. 

Centrā klienti nodrošināti ar:

 • dzīvojamo platību, kas aprīkotas ar sadzīvei nepieciešamo aprīkojumu, sanitārām telpām, kuras ir iekārtotas atbilstoši Klienta funkcionālajām vajadzībām;
 • racionālu ēdināšanu 4 reizes dienā;
 • veļu, apģērbu, apaviem atbilstoši sezonalitātei, higiēnas līdzekļiem un citu inventāru, nodrošina to individuālu lietošanu;
 • veļas mazgāšanu;
 • istabu uzkopšanu;
 • neatliekamo medicīnisko palīdzību;
 • reģistrāciju pie ģimenes ārsta un klientam atbilstošu primāro veselības aprūpi (ieskaitot medikamentus, inkontinences līdzekļus, nepieciešamības gadījumā nosūtot pie ārstiem – speciālistiem);
 • friziera pakalpojumiem.

Atbilstoši klientu fiziskajam un psihiskajam stāvoklim centrā tiek piedāvāti: 

 • kultūras un atpūtas pasākumi;
 • klientu nokļūšana līdz veselības aprūpes vai rehabilitācijas iestādēm un citām institūcijām;
 • personīgā aprūpe un pārvietošanās ar palīglīdzekļiem;
 • konfidencialitāte attiecībā pret klientiem;
 • regulāra kontaktēšanās ar klientu tuviniekiem;
 • specializētā transporta pakalpojums.

Administratīvā personāla darba laiks: 

 • Pirmdien – ceturtdien: plkst. 08.00 – 16.30.
 • Piektdien: plkst. 08.00 – 16.00.