Saturs tiek atjaunots

Jaunumi

Aktualitātes sociālajā jomā.
Skatīt vairāk

Sociālais dienests

Iestāde, kas sniedz sociālos pakalpojumus un organizē sociālo palīdzību Bauskas novada administratīvās teritorijas iedzīvotājiem.
Skatīt vairāk

Sociālie pakalpojumi

Informācija par iestādēm, kuras sniedz sociālos pakalpojumus Bauskas novadā.
Skatīt vairāk

Bērnu tiesību aizsardzības sadarbības grupa

Bauskas novada domes izveidota konsultatīva koleģiāla institūcija, kas saskaņoti un koordinēti, atbilstoši sadarbības grupā ietilpstošo iestāžu kompetencei un darbības mērķiem, sadarbojas, lai nodrošinātu bērnu tiesību aizsardzību Bauskas novada pašvaldības administratīvajā teritorijā.
Skatīt vairāk