Iecavas novada pašvaldības bezmaksas informatīvais izdevums ''Iecavas Ziņas''
saskaņā ar likumu ''Par pašvaldībām'' iznāca līdz 2021.gada 30.jūnijam.


Laikraksts «Iecavas Ziņas» iznāca no 1995.gada 24.februāra, reizi nedēļā - piektdienās.
Izdevējs – Iecavas novada dome. 
Reģistrācijas apliecība Nr. 000701661.

Laikraksta pastāvēšanas laikā bija mainījušies tā veidotāji, redkolēģija, mainīts izdevuma saturs un vizuālais risinājums, taču nemainījās izdevuma atslēgvārds – Iecava - un mērķis - lai visi, Iecavas centrā vai tālākajā lauku sētā dzīvojošie, allaž būtu informēti par pašvaldības lēmumiem un dzīvi novadā.

2020. gada 18. novembrī stājās spēkā grozījumi likumā «Par presi un citiem masu informācijas līdzekļiem», saskaņā ar kuriem papildināta likuma 8. panta pirmā daļa un ir šādā redakcijā: «Tiesības dibināt un izdot masu informācijas līdzekļus ir juri-diskajām un fiziskajām personām, kā arī personālsabiedrībām, izņemot pašvaldības un to iestādes.» Tādēļ 2020. gada 1. decembra domes sēdē deputāti nolēma pārtraukt Iecavas novada pašvaldības laikraksta «Iecavas Ziņas» darbību, sākot ar 2020. gada 21. decembri, un no 2021. gada 1. janvāra izdot informatīvo izdevumu «Iecavas Ziņas». Informatīvais izdevums tiks izdots vienu reizi mēnesī.

LAIKRAKSTA ARHĪVS