Publiskais pārskats

Informatīvs dokuments ar mērķi sniegt vispusīgu informāciju par pašvaldības paveikto pilsētas ekonomiskās un sociālās attīstības nodrošināšanā
Skatīt vairāk

Deleģēšanas līgumi

Informācija par pašvaldībā spēkā esošajiem deleģēšanas līgumiem
Skatīt vairāk

Bauskas novada ielas un ceļi

Informācija par Bauskas novada autoceļu uzturēšanas klasēm vasaras un ziemas sezonā
Skatīt vairāk

Civilās aizsardzības plāns

Informatīvs dokuments par katastrofu pārvaldīšanas uzdevumiem veiktajiem katastrofas risku novērtējumiem, apzinātajiem preventīvajiem, gatavības, reaģēšanas un seku likvidēšanas pasākumiem un apzinātajiem un plānotajiem resursiem katastrofas pārvaldīšanā
Skatīt vairāk

Bauskas novada pašvaldības institūciju ierobežotas pieejamības informācijas saraksts

Ierobežotas pieejamības informācija ir tāda informācija, kas ir paredzēta ierobežotam personu lokam sakarā ar darba vai dienesta pienākumu veikšanu un kuras izpaušana vai nozaudēšana šīs informācijas rakstura un satura dēļ apgrūtina vai var apgrūtināt iestādes darbību, nodara vai var nodarīt kaitējumu personu likumiskajām interesēm.
Skatīt vairāk