Projektu konkursa «Iedzīvotāji veido savu vidi» 2022.gada realizēto projektu apkopojums
Iedzīvotāji Bauskas novadā īstenos 23 projektus

Projektu konkursa "Iedzīvotāji veido savu vidi" mērķis ir veicināt iedzīvotāju iniciatīvu uzlabot savas dzīves un apkārtējās vides kvalitāti Bauskas novada administratīvajā teritorijā, iesaistot iedzīvotājus sabiedriskajā darbā, attīstot sadarbību starp vietējo sabiedrību, pašvaldību un uzņēmējiem.

Projekta konkursa ietvaros paredzēts atbalstīt publiski pieejamu teritoriju labiekārtošanu, pilnveidošanu un uzlabošanu, veicinot drošas un sakārtotas vides veidošanos pašvaldības teritorijā.