Jaunums
Iedzīvotāji Bauskas novadā īstenos 23 projektus

Bauskas novada pašvaldības izsludinātajā iedzīvotāju iniciētu projektu konkursā “Iedzīvotāji veido savu vidi” šogad kopumā saņemti 24 pieteikumi, no kuriem atbalstīti 23 projekti  ar kopēju finansējumu 20819,78. No tiem 10 projekti tiks īstenoti Bauskas apvienības pārvaldē, pieci projekti Iecavas apvienības pārvaldē, divi - Rundāles apvienības pārvaldē, savukārt  Vecumnieku apvienības pārvaldes teritorijā - seši.

Kopumā iedzīvotāju projektu ideju īstenošanai Bauskas novada pašvaldības 2022.gada budžetā bija paredzēti 41 755 eiro. Starp apvienību pārvaldēm budžeta apjoms tika sadalīts atbilstoši iedzīvotāju skaitam, proti, viens eiro uz vienu iedzīvotāju saskaņā ar Centrālās statistikas pārvaldes iepriekšējā gada datiem par iedzīvotāju skaitu.

Pateicamies par iniciatīvu un uzdrīkstēšanos ikvienam iedzīvotājam, kurš iesaistījies projektu pieteikumu sagatavošanā un ir gatavs pielikt roku savas dzīves un apkārtējās vides kvalitātes uzlabošanā! Vēlam skaistus rezultātus!  

Projektu konkursa "Iedzīvotāji veido savu vidi" ietvaros atbalstītie projekti

Nr.

Projekts

Īstenotājs

Piešķirtais finansējums

Bauskas apvienības pārvalde

1.

“Mežāžu ielas 6 mājas teritorijas labiekārtošana Uzvarā, Gailīšu pag., Bauskas nov.”

Gailīšu pagasta Uzvarā, teritorijā pie dzīvojamās mājas Mežāžu ielā 6, paredzēta teritorijas labiekārtošana, uzstādīt trīs soliņus un trīs atkritumu urnas.

Biedrība "Mēs savai mājai"

1000

2.

“Pamūšas peldvieta”

Gailīšu pagasta Pamūšā, Pamūšas muižas teritorijā, plānota peldvietas labiekārtošana Mūsas upes kreisajā krastā – atkritumu savākšana, laipas izgatavošana un uzstādīšana, regulāra zāles pļaušana.

 

Biedrība "Pamūšas muiža"

750

3.

“Mēs savai skolai!”

Īslīces pagastā, pie Īslīces pamatskolas,  plānots atjaunot dēļu segumu skolas fasādei, izgatavot nosaukumu uz fasādes pie galvenās ieejas, projekta iesaistot skolas darbiniekus.

 

Biedrība "Stīgas ED"

800

4.

“Nāc rotaļāties kopā!”

Vecsaules pagasta Kūdras ciemā tiks uzstādīts rotaļu laukums, notiks teritorijas apzaļumošana, ziedu un koškrūmu stādīšana. Paredzēta arī vecā rotaļu laukuma konstrukciju atjaunošana – krāsošana un apkope.

Biedrība "Mazsaule"

846

5.

“Krāčūdens dabas skatuve”

Bauskā, Dambja ielā, Mēmeles upes krastā plānota krasta perimetra nostiprināšana, skatuves grīdas paaugstināšana un piepildīšana, skatītāju rindu soliņu izveide un atkritumu tvertņu uzstādīšana.

Airēšanas klubs "Baldone"

1000

6.

“Soliņu trio”

Bauskas Mūzikas un mākslas skolas teritorijā, Upmalas ielā 5, plānoti teritorijas labiekārtošanas darbi – šķembu ieklāšana un blietēšana, bruģa ieklāšana, trīs solu un atkritumu urnu uzstādīšana, kā arī dekoratīvo stādu iegāde un stādīšana.

Biedrība "Bauskai un mūzikai"

991

7.

“Apdzīvoto vietu publiskās infrastruktūras atjaunošana - II kārta”

Brunavas pagasta Grenctālē, daudzdzīvokļu mājas “Ķirši” pagalmā, plānota vecā rotaļu laukuma demontāža, teritorijas labiekārtošana un sagatavošana jaunā rotaļu laukuma konstrukcijas uzstādīšanai. 

Biedrība "Dzīvotprieks Bauskas novada pierobežā"

850

8.

“Sētas izveide Bauskas katoļu baznīcas dārzam”

Bauskā, Katoļu ielā 8, plānots labiekārtot teritoriju, uzstādīt sētu baznīcas teritorijas dārzam, padarot teritoriju pievilcīgāku pilsētniekiem, baznīcas apmeklētājiem un viesiem.

Bauskas Romas katoļu draudze

1000

9.

“Acis darba sabijās, rokas darba nebijās jeb žoga atjaunošana un 4000 sīpolpuķu stādījumu izveidošana Bauskas Sv. Gara luterāņu baznīcas dārzā”

“Bauskā, Plūdoņu ielā 13, iecerēts atjaunot žogu gar Strautnieku, Plūdoņu un Baznīcas ielām un iestādīt 4000 sīpolpuķu stādus.”

Biedrība "Bauskas vecpilsēta"

833.93

10.

“Pludmales volejbols Codē”

Codē, Lielā iela 2, paredzēts izveidot pludmales volejbola laukumu, noņemot melnzemi, uzbērt smiltis un iebetonēt volejbola tīkla balsta stabus.

Neformāla iedzīvotāju grupa "Codes sporta entuziasti"

1000

Rundāles apvienības pārvalde

1.

“Pilsrundāles atpūtas vietas labiekārtošana”

Pilsrundālē tiks veikta atpūtas vietas labiekārtošana pie Dzirnavu dīķa – smilšu segas atjaunošanu krasta zonējumā, papildu piknika galdu uzstādīšana, sezonālas mobilas tualetes uzstādīšana

Biedrība "Jauniešu EUREKA"

1000

2.

“Redzu vēsturi – redzu nākotni”

Saulainē Kaucmindes pils parkā tiks organizēta parka sakopšanas talka, uzstādīti 3 atpūtas soliņi un iestādīti irbeņu krūmi

neformāla iedzīvotāju grupa

927,42

Iecavas apvienības pārvalde

1.

“Gluds servitūta ceļš ērtākai dzīvei”

Realizējot projektu, tiks sakārtots servitūta ceļš Dzimtmisā, to nogreiderējot un uzberot šķembas. Tā tiks uzlabota dzīves kvalitāte 15 tuvējo īpašumu iedzīvotājiem un jebkuram braucējam pārvietošanās pa ceļu padarīta ērtāka.

Neformāla iedzīvotāju grupa Dzimtmisā

1000

2.

“Karoga masts – konsolidējošs elements”

Projekts ir kā turpinājums jau vairākiem iepriekš paveiktajiem vides labiekārtošanas darbiem. Tā gaitā paredzēts sagatavot un nobruģēt laukumu un uzstādīt karoga mastu, kas gan harmonizēs ar renovēto māju, gan labi iekļausies vairāku daudzdzīvokļu māju kopējā iekšpagalmā, radot patriotisku noskaņu gan ikdienā, gan svētkos.

Biedrība “Iecavas Ozolu ielas 5 DZĪB”

 

904,87

3.

“Ziemassvētku noformējuma izveide Ozolu ielas māju iekšpagalmā”

Iedzīvotāji turpinās labiekārtot daudzdzīvokļu mājas pagalmu un vairot svētku noskaņu, ierīkojot jaunu, izgaismotu vides objektu - 10 LED āra dekorus - briežus. Ņemot vērā iepriekšējā gada pieredzi, projekta īstenotāji ir pārliecināti, ka izgaismotais pagalms kļūs par Ziemassvētku laika apskates objektu, kur iecavniekiem un pilsētas viesiem smelties prieku un iedvesmu vai nofotografēties.

Neformāla iedzīvotāju grupa “Ozo bērnu vecāki”

 

773,50

4.

“Iecavas evaņģēliski luteriskās baznīcas pieejamības uzlabošana”

Projekta ietvaros tiks labiekārtota publiski pieejama teritorija - izveidots bruģēts celiņš no galvenajiem ieejas vārtiem līdz ieejai baznīcā. Tādējādi draudzes locekļiem, pasākumu apmeklētājiem un tūristiem, bet jo īpaši cilvēkiem gados un personām ar īpašām vajadzībām, tiks atvieglota piekļuve baznīcai.

Iecavas evaņģēliski luteriskā draudze

 

1000

5.

“Lasāmdobums – grāmatu apmaiņas mājiņa Zorģos”

Lai paplašinātu grāmatu apriti, ciemā pie bibliotēkas tiks iekārtots grāmatu apmaiņas punkts - brīvā dabā uzstādīta grāmatu mājiņa, kas pieejama ikvienam jebkurā laikā. Tajā zorģenieki varēs ievietot savas izlasītās grāmatas un paņemt citas, ko mājiņā būs ielikuši pārējie lasītāji.

Neformāla iedzīvotāju grupa “Zorģu iniciatīvas grupa”

 

520,89

Vecumnieku apvienības pārvalde

1.

 

Meditāciju labirints “Evertos”

 

Projekta īstenošanas rezultātā tiks radīta publiski pieejama meditāciju vieta, kurā jebkurš novada iedzīvotājs vai viesis varēs atbraukt un smelties mieru, meditēt, relaksēties, spēcināties caur būšanu dabā, kopā ar augiem. Šāda vieta, kurā valda miers un harmonija, palīdz fiziski un mentāli atjaunoties cilvēka ķermenim, prātam un garam.

 

Biedrība Zemgales sēta “Everti”

1000

2.

#SwingGainer 2.0

Īstenojot šo iniciatīvu Bārbeles ciematā tiks papildināts ielu vingrošanas laukums ar paralēlajām līdztekām un soliņu.

Izveidotais ielu vingrošanas laukums dos iespēju ielu vingrošanas entuziastiem pilnveidot savas prasmes un kvalitatīvi pavadīt savu brīvo laiku. Šie elementi būs izmantojami arī ikvienam aktīva dzīvesveida piekritējam pilnveidojot fizisko sagatavotību.

Biedrība “Jaunatne smaidam”

930,79

 

3.

Celiņu seguma izveide bērnu rotaļām un aktivitātēm

Projekta galvenais mērķis ir uzsākt centrālo apļveida celiņa izveidi, lai uzlabotu pieejamo infrastruktūru rotaļām un aktīvai atpūtai skolas teritorijā – gan skolēniem, gan nometņu apmeklētājiem, gan vietējiem iedzīvotājiem, kas nāk atpūsties pie dīķa, kā arī vasarās peldēties. Projekts paredz sakārtot vidi padarot to estētiski skaistu, baudāmu un drošu.

Neformāla iedzīvotāju grupa

850,00

4.

Kurmenes māla cepļa labiekārtošana

 

Projekta ietvaros tiks labiekārtota Kurmenes māla cepļa teritorija. Pie cepļa ir nepieciešama malkas nojume, instrumentu novietne, soliņi un atkritumu tvertne. Lai
turpinātu podniecības tradīcijas, ir ļoti svarīga sakopta vide.

Kā arī māla cepļa teritorijas labiekārtošana papildinās
Kurmenes parka kopskatu.

 

Neformāla iedzīvotāju grupa

“Kurmenes mālotāji”

848,74

 

5.

Beibežu dīķa laipas.

Projekta ietvaros tiks attīrīta neliela krasta daļa no aizaugumiem, izveidotas divas laipas un stāvlaukums  pie Beibežu dīķa. Tādā veidā tiks paplašinātas iespējas dīķa izmantošanai. Tiks labiekārtota vieta, kur varēs atpūsties, peldēt, makšķerēt, supot.

Biedrība Bauskas rajona mednieku kolektīvs “Nīzere”

1000

6.

Satikšanās pie karoga.

Projekta mērķis ir izveidot ciemā Putni, vietu, kur varētu pulcēties vietējie iedzīvotāji, gan paši gan
kopā ar saviem ciemiņiem.

Projekta ietvaros tiek plānots novietot stiklašķiedras karoga mastu, kurā plīvotu Latvijas Valsts karogs, izveidot ugunskura vietu un novietot soliņus, lapeni ar jumtu, kur apsēsties un ciemoties.

 

Neformāla iedzīvotāju grupa

992,64