Der zināt
Piesaki savu pretendentu konkursam «Bauskas novada Uzņēmēju gada balva 2022»

Konkursa "Bauskas novada Uzņēmēju gada balva" mērķis ir apzināt un godināt Bauskas novada uzņēmējus, kuri godprātīgi darbojoties savā nozarē, veicina labas uzņēmējdarbības prakses piemērus, vienlaikus attīstot gan uzņēmumu, gan novada uzņēmējdarbības vidi, kā arī sekmē uzņēmuma un novada tēla popularizēšanu.

Elektroniskā anketa iedzīvotājiem nominācijā ''Labākais darba devējs"

Konkursa pieteikumu pieņemšana notiek no kārtējā gada 1. jūnija līdz 30. jūnijam:

 • iesūtot pa pastu izdrukātu un aizpildītu pieteikumu Bauskas novada domei, Uzvaras ielā 1, Bauska, Bauskas novads, LV-3921;
 • nosūtot aizpildītu pieteikumu, parakstītu ar drošu elektronisko parakstu, kas satur laika zīmogu, uz e-pastu pasts@bauska.lv ar norādi “Pieteikums konkursam “Bauskas novada Uzņēmēju gada balva””;
 • aizpildot elektronisku pieteikuma formu pašvaldības interneta mājaslapā www.bauska.lv, sadaļā Uzņēmējdarbība – Bauskas novada Uzņēmēju gada balva;
 • Iesniedzot aizpildītu pieteikuma anketu Valsts un pašvaldības vienotajos klientu apkalpošanas centros:

1. Bauskas novada pašvaldībā, Uzvaras ielā 1, Bauskā, Bauskas novadā, LV-3901;

2. Vecumnieku apvienības pārvaldē, Rīgas ielā 29, Vecumnieki, Vecumnieku pagasts, Bauskas novads, LV-3933;

3. Iecavas apvienības pārvaldē, Skolas ielā, 4–40, Iecava, Bauskas novads, LV-3913;

4. Rundāles apvienības pārvaldē, Pilsrundāle 1, Rundāles pagasts, Bauskas novads, LV-3921.

Šī gada 31. marta domes sēdē tika apstiprināts konkursa nolikums, kurā, salīdzinot ar iepriekšējo novadu konkursa nolikumiem, ir veiktas izmaiņas gan nominācijās, gan pretendentu iesniegšanas kārtībā.

Kopumā uzņēmēji tiks godināti desmit nominācijās:

 • Gada lielākās investīcijas,
 • Gada amatnieks/mājražotājs,
 • Gada inovācija,
 • Gada jaunais uzņēmējs,
 • Gada tirgotājs/pakalpojumu sniedzējs,
 • Gada pašvaldības sadarbības partneris,
 • Gada skolēnu mācību uzņēmums,
 • Gada tūrisma pakalpojuma sniedzējs,
 • Labākais darbs devējs,
 • Novada tēla popularizētājs. 

Nominācijā Gada skolēnu mācību uzņēmums pretendentus iesniegs novada mācību iestādes, Labākais darba devējs – iedzīvotāji, savukārt pārējās nominācijās – ar uzņēmējdarbību saistītas institūcijas.

Neskaidrību gadījumā aicinām sazināties ar Bauskas novada Uzņēmējdarbības un kompetenču attīstības centra Uzņēmējdarbības speciālisti Mariju Dūdumu, e-pasts: marija.duduma@bauska.lv, tālr. +371 28343312.