Der zināt

Bauskas novada nevalstisko organizāciju (NVO) un iedzīvotāju iniciatīvu forums „Vairāk jaudas” notiks 28. janvārī plkst. 11.00 Iecavas kultūras namā.

Kopā pulcēsim gan reģistrēto biedrību un nodibinājumu, gan neformālo iedzīvotāju grupu pārstāvjus, kā arī tos interesentus, kuri vēlas aktīvāk iesaistīties vietējās kopienas sabiedriskajā dzīvē.

Klausīsimies iedvesmas stāstus, informēsim par Bauskas novada pašvaldības atbalstu un NVO iespējām 2023. gadā. Atskatīsimies uz 2022. gadā realizētajām iniciatīvām un godināsim veiksmīgāko projektu īstenotājus.

Lai gan daudzas nevalstiskās organizācijas jau līdz šim var lepoties ar bagātu sadarbības pieredzi vietējā kopienā, forums būs papildu iespēja iepazīties un saliedēties ar citiem līdzīgi domājošiem aktīvistiem visā plašajā Bauskas novada teritorijā. Esam pārliecināti, ka ar vienu labu ideju var „iededzināt” neskaitāmas „lampiņas”, kas tuvākajai apkārtnei dod vairāk jaudas, gaismas un kopīga labuma. Tāpēc, apmainoties viedokļiem ideju (sa)darbnīcā, meklēsim iespējamos saskares punktus dažādiem kopīgiem nākotnes projektiem.

Pasākumu organizē Bauskas novada pašvaldība sadarbībā ar Zemgales NVO centru, līdzfinansē Latvijas Republikas Kultūras ministrija.

Bauskas novada administrācijas
Sabiedrisko attiecību nodaļa