Bauskas novada svētki Kultūra
Bauskas novada svētki – 13. maijā Mežotnes pilskalnā!

Nāc, kāp augstu Lielupes krastā, klausies un skaties – ieraugi seno un jauno Zemgali! Šogad Bauskas novada svētki „Zem zelta ozola zariem” notiks 13. maijā Mežotnes pilskalnā – vienā no varenākajiem zemgaļu pilskalniem, stāstot stāstu par mūsu saknēm zemgaļu zemē.

Līdz ar šiem svētkiem Bauskas novads uzsāk jaunu tradīciju – katru gadu novada svētki norisināsies citā vietā un laikā, tādējādi ikviens to dalībnieks un viesis tiks iepazīstināts ar vērtīgākajām mūsu novada kultūras tradīcijām, vēsturi, cilvēkiem un vietām. Šogad tas ir Mežotnes pilskalns Rundāles pusē, 2024. gadā svētki notiks Bauskā un būs veltīti pilsētas 415. jubilejai, un tā turpinās savu ceļu, ik gadu piestājot citur, lai izstāstītu kādu jaunu stāstu.

Bauskas novada svētkos šogad ceļosim senā pagātnē: apskatīsim, sataustīsim, sadzirdēsim, sajutīsim un iepazīsim no jauna. Dienas garumā gaidāmas laikmetīgas izklaides visai ģimenei, Vīna kalna rituālu iedarbināšana un vakarā – koncerts Lielupes krastā. Aizraujoši būs gan lielam, gan mazam! Aicinām sekot līdzi aktuālajai informācijai, un uz tikšanos 13. maijā Mežotnes pilskalnā!

Mežotnes pilskalns ir vieta, kur iepazīt mūsu senču zemgaļu stāstu. Šeit var lūkoties tālumā – Lielupes rāmajā plūdumā un dziļi tās dzelmē. Mežotnes pilskalns ir vieta, kur rāmi apstāties un ļauties senajiem noslēpumiem, ieelpot gaisu, kas pilns senas enerģijas. Te atdzims senās Zemgales stāsts, kas dziļi ierakstīts mūsu saknēs, te modīsies spēks, kas pārmantots no mūsu senčiem.

Svētki Mežotnes pilskalnā tiek organizēti Pārrobežu sadarbības programmas 2014-2020 projekta „Ainava kā resurss: atbalsts jauniem pakalpojumiem un tūrismam” (RUNRARO, Nr.LV-RU-052) ietvaros un tos līdzfinansē Eiropas Savienība.

Mežotnes svētki projekta logo

 

 

Svētku viesi Mežotnes pilskalnā un Mežotnes baznīcā varēs baudīt pārrobežu projekta “Starptautiskā kultūras tūrisma maršruta “Baltu ceļš” atpazīstamības veicināšana, LLI-447, Izzini Baltus” ietvaros radītās vēstures liecības - uzlaboto infrastruktūru Mežotnes pilskalnā, kā arī iepazīt seno zemgaļu dzīvi  daudzveidīgajās ekspozīcijās Mežotnes baznīcā – tur būs gan pilskalna makets, gan lielformāta attēli,  īpaši tam radītajā stendā tērpi būs apskatāmi tērpi un rotas. Dažādus video par senajiem zemgaļiem varēs vērot interaktīvajā bezkontakta multimediju stendā.

Projekts īstenots INTERREG V-A Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 2014.-2020. gadam ietvaros ar ERAF finansiālu atbalstu. (www.latlit.eu, www.europa.eu)

Projekta budžets: 869 689,02 EUR, t.sk. ERAF finansējums EUR 739 235,65

projekts zpr

 

 

 

Šī publikācija ir sagatavota ar Eiropas Savienības finansiālu atbalstu. Par tās saturu pilnībā atbild Bauskas novada pašvaldība un tā var neatspoguļot Eiropas Savienības viedokli.

Uzziņai

Mežotnes pilskalns atrodas desmit kilometrus no Bauskas, Rundāles pagastā, Lielupes kreisajā krastā iepretim Mežotnes ciemam.

Piecu gadsimtu garumā (laika posmā no 9. līdz 13. gadsimtam) tas izveidojies par vienu no varenākajiem seno zemgaļu pilskalniem – senās Upmales valsts centrs ar plašāko senpilsētu 13 hektāru platībā. Pie pilskalna Lielupes ielokā atradusies senā ostas vieta.

Mežotne kā nozīmīgs tirdzniecības punkts iezīmēta jau ap 1164. gadu arābu ģeogrāfa Idrīsi pasaules kartes aprakstā, laikā, kad Rīga vēl nebija dibināta. Savukārt Indriķa Livonijas hronikā ļoti detalizēti aprakstītas 1219. un 1220. gada krustnešu cīņas ar zemgaļiem  pie senās Mežotnes pils.

Mūsdienās Mežotnes pilskalna arheoloģijas komplekss ir kļuvis par iecienītu izziņas un pastaigu vietu gan vietējiem iedzīvotājiem un dabas taku mīļotājiem, gan arī vēstures entuziastiem no tuvienes un tālienes. Blakus pilskalnam stalti stāv atjaunotā Mežotnes baznīca.

Bauskas novada pašvaldības
Sabiedrisko attiecību nodaļa


Citas svētku aktualitātes:
 

Svētku norises karte
danči novada svētkos
Transports uz svētkiem
vēsturnieks ekskursija
Mežotnes pilskalns video
koncertprogramma no krastiem
Spēka trīscīņa Mežotnes pilskalns
Spēles bērniem Mežotnes pilskalns
Senās cīņas Mežotnes pilskalnā
Zvanu ansambļa koncerts
Cirks Mežotnes pilskalnā
Vikingu kuģis Zemgaļu osta
Vīna kalns Novada svētki
Mežotnes pilskalns titulbilde
Bauskas novada svētki  “Zem zelta ozola zariem”
Bauskas novada svētkos notiks grupas «Auļi» koncerts