Bauskas novada svētki Kultūra
Senās cīņas Mežotnes pilskalnā

13. maijā Bauskas novada svētkos „Zem zelta ozola zariem” apmeklētāji ceļos aptuveni 800 gadu senā pagātnē.

No plkst. 13:00 līdz plkst. 17:30 aicinām uz Mežotnes pilskalna plakuma viduslaiku telti, kur apskatīt, pataustīt un pacilāt varēs seno bruņojuma aprīkojumu – cirvjus, šķēpus, zobenus, vairogus. Notiks arī loka šaušanas turnīrs un paraugdemonstrējumi.

Savukārt tie, kam interesē smalkāki izstrādājumi un aktivitātes, varēs vērot amatnieku paraugdemonstrējumus bronzas liešanā, dzintara apstrādē, rūnu rotu darināšanā, aušanā un celošanā. Arī svētku dalībnieki varēs iemēģināt roku rotu darināšanā, klausīties zāļu sievas stāstā un iepazīt senās tradīcijas.

Savukārt no plkst. 17:00 līdz 17:30 aicinām kļūt par aculiecinieku seno zemgaļu cīņai, 1220. gada Mežotnes pilskalna ieņemšanas kaujas rekonstrukcijai. Turnīru komentēs vēsturnieks Normunds Jērums.

ŅEM VĒRĀ!

  • Vēršam uzmanību, ka Mežotnes pilskalna plakums ir teritorija ar ierobežotu piekļuvi. Ģimenēm ar bērnu ratiem un cilvēkiem ar kustību traucējumiem varētu būt apgrūtināta.
  • Kopējā svētku norises teritorija ir diezgan plaša un daba ir maz pārveidota, tāpēc aicinām apmeklētājus izvēlēties laikapstākļiem un apkārtējai videi piemērotu apģērbu un apavus.
  • Ko atnes, to aiznes! Dodoties uz Mežotnes pilskalnu, līdzi paņemto iepakojumu un citus atkritumus aicinām iznest ārā no dabas teritorijas.
  • Atceries, braukt kopā vienmēr ir jautrāk un dabai draudzīgāk! Mežotnes pilskalnā ir ierobežotas automašīnu novietošanas iespējas pasākuma norises vietas tiešā tuvumā, tādēļ aicinām uz svētkiem doties kopā ar ģimeni un draugiem.

 

Svētki Mežotnes pilskalnā tiek organizēti Pārrobežu sadarbības programmas 2014-2020 projekta „Ainava kā resurss: atbalsts jauniem pakalpojumiem un tūrismam” (RUNRARO, Nr.LV-RU-052) ietvaros un tos līdzfinansē Eiropas Savienība.

Mežotnes svētki projekta logo

 

 

Svētku viesi Mežotnes pilskalnā un Mežotnes baznīcā varēs baudīt pārrobežu projekta “Starptautiskā kultūras tūrisma maršruta “Baltu ceļš” atpazīstamības veicināšana, LLI-447, Izzini Baltus” ietvaros radītās vēstures liecības - uzlaboto infrastruktūru Mežotnes pilskalnā, kā arī iepazīt seno zemgaļu dzīvi  daudzveidīgajās ekspozīcijās Mežotnes baznīcā – tur būs gan pilskalna makets, gan lielformāta attēli,  īpaši tam radītajā stendā tērpi būs apskatāmi tērpi un rotas. Dažādus video par senajiem zemgaļiem varēs vērot interaktīvajā bezkontakta multimediju stendā.

Projekts īstenots INTERREG V-A Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 2014.-2020. gadam ietvaros ar ERAF finansiālu atbalstu. (www.latlit.euwww.europa.eu)

Projekta budžets: 869 689,02 EUR, t.sk. ERAF finansējums EUR 739 235,65

projekts zpr

Šī publikācija ir sagatavota ar Eiropas Savienības finansiālu atbalstu. Par tās saturu pilnībā atbild Bauskas novada pašvaldība un tā var neatspoguļot Eiropas Savienības viedokli.