Bauskas novada svētki Kultūra
vēsturnieks ekskursija

13. maijā Bauskas novada svētkos Mežotnes pilskalnā pie Zemgaļu ostas ikvienu interesentu gaidīs vēsturnieks Aigars Urtāns, kurš vedīs ekskursijā un stāstīs par vienu no varenākajiem zemgaļu pilskalniem.

Ekskursija vēsturnieka pavadībā dienas laikā notiks trīs reizes: plkst. 14:00, 16:00 un 18:00.

Tur, kur Mūsa ar Mēmeli tiekas, dzimst jauna upe – Lielupe. Tā rāmi plūst uz jūru tālu tālumā, savā ceļā satikdama  Mežotnes pilskalnu – lepnu un noslēpumainu….

Te naidnieks nācis ne vienreiz vien, bet stāsti par seno zemgaļu varenību iegūluši laužu sirdīs - tagad pa drusciņai, pa kripatiņai tos izstāstīt mums dots. Tie mūsu atmiņā, tie asinsritē plūst. Nāc klausies stāstu par seno Zemgali!

ŅEM VĒRĀ!

  • Kopējā svētku norises teritorija ir diezgan plaša un daba ir maz pārveidota, tāpēc aicinām apmeklētājus izvēlēties laikapstākļiem un apkārtējai videi piemērotu apģērbu un apavus.
  • Ko atnes, to aiznes! Dodoties uz Mežotnes pilskalnu, līdzi paņemto iepakojumu un citus atkritumus aicinām iznest ārā no dabas teritorijas.
  • Atceries, braukt kopā vienmēr ir jautrāk un dabai draudzīgāk! Mežotnes pilskalnā ir ierobežotas automašīnu novietošanas iespējas pasākuma norises vietas tiešā tuvumā, tādēļ aicinām uz svētkiem doties kopā ar ģimeni un draugiem.

 

Svētki Mežotnes pilskalnā tiek organizēti Pārrobežu sadarbības programmas 2014-2020 projekta „Ainava kā resurss: atbalsts jauniem pakalpojumiem un tūrismam” (RUNRARO, Nr.LV-RU-052) ietvaros un tos līdzfinansē Eiropas Savienība.

Mežotnes svētki projekta logo

 

 

Svētku viesi Mežotnes pilskalnā un Mežotnes baznīcā varēs baudīt pārrobežu projekta “Starptautiskā kultūras tūrisma maršruta “Baltu ceļš” atpazīstamības veicināšana, LLI-447, Izzini Baltus” ietvaros radītās vēstures liecības - uzlaboto infrastruktūru Mežotnes pilskalnā, kā arī iepazīt seno zemgaļu dzīvi  daudzveidīgajās ekspozīcijās Mežotnes baznīcā – tur būs gan pilskalna makets, gan lielformāta attēli,  īpaši tam radītajā stendā tērpi būs apskatāmi tērpi un rotas. Dažādus video par senajiem zemgaļiem varēs vērot interaktīvajā bezkontakta multimediju stendā.

Projekts īstenots INTERREG V-A Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 2014.-2020. gadam ietvaros ar ERAF finansiālu atbalstu. (www.latlit.euwww.europa.eu)

Projekta budžets: 869 689,02 EUR, t.sk. ERAF finansējums EUR 739 235,65

projekts zpr

Šī publikācija ir sagatavota ar Eiropas Savienības finansiālu atbalstu. Par tās saturu pilnībā atbild Bauskas novada pašvaldība un tā var neatspoguļot Eiropas Savienības viedokli.