Bauskas novada svētki Kultūra
Vikingu kuģis Zemgaļu osta

Bauskas novada svētkos 13. maijā no plkst. 15:00 līdz 22:00 līcī Mežotnes pilskalna pakājē, Zemgaļu ostā, ikvienu interesentu gaidīs vikingu liellaiva „Üxkull”.

„Üxkull”  ir autentiska 10. gadsimta ozolkoka vikingu liellaiva – deviņi metri gara un vairāk nekā divi metri plata. Vikingu liellaivas ķīlis ielikts 2012. gadā, nolaists ūdenī 2015. gadā. Liellaiva paredzēta 15 pasažierim.

Vikingu liellaivu „Üxkull” varēs ne tikai apskatīt pietauvotu Zemgaļu ostā, bet ar to varēs arīizmest loku pa Lielupi (bez maksas). Ja straume Lielupē nebūs pārāk liela, tad liellaivas „pasažieriem” būs iespēja ievingrināt roku liellaivas airēšanā – līdzīgi, kā tas darīts astoņus gadsimtus senāk.

Lielupe tālajā pagātnē –13. gadsimtā - bija nozīmīgs un ērts tirdzniecības ceļš. Senā Mežotnes pilsēta bija laba vieta, kur tirgoties. Par to liecina bagātīgie arābu un romiešu monētu atradumi Lielupes krastos.

Mežotne kā nozīmīgs tirdzniecības punkts minēta 12. gadsimta arābu ģeogrāfa Idrīsī pasaules kartes aprakstā (Tabula Rogeriana) – un tas ir laikā pirms vēl dibināta Rīga!

„Upes rāmie ūdeņi glabāja sevī arī daudz noslēpumu – vecas ozolu siekstas, nogrimušas laivas, sudraba naudu – zudušu vai ziedotu…”

ŅEM VĒRĀ!

  • Kopējā svētku norises teritorija ir diezgan plaša un daba ir maz pārveidota, tāpēc aicinām apmeklētājus izvēlēties laikapstākļiem un apkārtējai videi piemērotu apģērbu un apavus.
  • Ko atnes, to aiznes! Dodoties uz Mežotnes pilskalnu, līdzi paņemto iepakojumu un citus atkritumus aicinām iznest ārā no dabas teritorijas.
  • Atceries, braukt kopā vienmēr ir jautrāk un dabai draudzīgāk! Mežotnes pilskalnā ir ierobežotas automašīnu novietošanas iespējas pasākuma norises vietas tiešā tuvumā, tādēļ aicinām uz svētkiem doties kopā ar ģimeni un draugiem.

 

Svētki Mežotnes pilskalnā tiek organizēti Pārrobežu sadarbības programmas 2014-2020 projekta „Ainava kā resurss: atbalsts jauniem pakalpojumiem un tūrismam” (RUNRARO, Nr.LV-RU-052) ietvaros un tos līdzfinansē Eiropas Savienība.

Mežotnes svētki projekta logo

 

 

Svētku viesi Mežotnes pilskalnā un Mežotnes baznīcā varēs baudīt pārrobežu projekta “Starptautiskā kultūras tūrisma maršruta “Baltu ceļš” atpazīstamības veicināšana, LLI-447, Izzini Baltus” ietvaros radītās vēstures liecības - uzlaboto infrastruktūru Mežotnes pilskalnā, kā arī iepazīt seno zemgaļu dzīvi  daudzveidīgajās ekspozīcijās Mežotnes baznīcā – tur būs gan pilskalna makets, gan lielformāta attēli,  īpaši tam radītajā stendā tērpi būs apskatāmi tērpi un rotas. Dažādus video par senajiem zemgaļiem varēs vērot interaktīvajā bezkontakta multimediju stendā.

Projekts īstenots INTERREG V-A Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 2014.-2020. gadam ietvaros ar ERAF finansiālu atbalstu. (www.latlit.euwww.europa.eu)

Projekta budžets: 869 689,02 EUR, t.sk. ERAF finansējums EUR 739 235,65

projekts zpr

Šī publikācija ir sagatavota ar Eiropas Savienības finansiālu atbalstu. Par tās saturu pilnībā atbild Bauskas novada pašvaldība un tā var neatspoguļot Eiropas Savienības viedokli.