Bauskas novada svētki Kultūra
Spēles bērniem Mežotnes pilskalns

No 13:00 līdz 19:00 Mežotnes pilskalna senpilsētas laukums gaidīs mazos Bauskas novada svētku „Zem zelta ozola zariem” apmeklētājus, kur varēs iegrimt dažādu spēļu un darbnīcu pasaulē.

Dienas gaitā jautra laika pavadīšana garantēta visiem interesentiem:

  • lielās koka spēles ļaus pārbaudīt ne tikai veiklību un attapību, bet arī veiksmi
  • bezmaksas zirgu izjādes līdz plkst. 17:00
  • darbošanās kopā ar īstenu Zemgales saimnieci Dairu Jātnieci
  • iespēja radoši izpausties akmentiņu gravēšanas darbnīcā.

Nāc, spēlēsimies, darbosimies un atpūtīsimies visi kopā!

Zemgaļu mātes, pēc darbiem sētā un laukā, kad vakars jau vēls, sēdās ar bērniem puslokā un stāstīja par vietu, kas dod patvērumu, par dabas varenību un rāmu dzīvošanu visā. Zemgaļu tēvi saviem dēliem stāstīja varoņstāstus un ierādīja kaujas mākslu, ja naidnieks reiz nāks...

 

ŅEM VĒRĀ!

  • Kopējā svētku norises teritorija ir diezgan plaša un daba ir maz pārveidota, tāpēc aicinām apmeklētājus izvēlēties laikapstākļiem un apkārtējai videi piemērotu apģērbu un apavus.
  • Ko atnes, to aiznes! Dodoties uz Mežotnes pilskalnu, līdzi paņemto iepakojumu un citus atkritumus aicinām iznest ārā no dabas teritorijas.
  • Atceries, braukt kopā vienmēr ir jautrāk un dabai draudzīgāk! Mežotnes pilskalnā ir ierobežotas automašīnu novietošanas iespējas pasākuma norises vietas tiešā tuvumā, tādēļ aicinām uz svētkiem doties kopā ar ģimeni un draugiem.

 

Svētki Mežotnes pilskalnā tiek organizēti Pārrobežu sadarbības programmas 2014-2020 projekta „Ainava kā resurss: atbalsts jauniem pakalpojumiem un tūrismam” (RUNRARO, Nr.LV-RU-052) ietvaros un tos līdzfinansē Eiropas Savienība.

Mežotnes svētki projekta logo

 

 

Svētku viesi Mežotnes pilskalnā un Mežotnes baznīcā varēs baudīt pārrobežu projekta “Starptautiskā kultūras tūrisma maršruta “Baltu ceļš” atpazīstamības veicināšana, LLI-447, Izzini Baltus” ietvaros radītās vēstures liecības - uzlaboto infrastruktūru Mežotnes pilskalnā, kā arī iepazīt seno zemgaļu dzīvi  daudzveidīgajās ekspozīcijās Mežotnes baznīcā – tur būs gan pilskalna makets, gan lielformāta attēli,  īpaši tam radītajā stendā tērpi būs apskatāmi tērpi un rotas. Dažādus video par senajiem zemgaļiem varēs vērot interaktīvajā bezkontakta multimediju stendā.

Projekts īstenots INTERREG V-A Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 2014.-2020. gadam ietvaros ar ERAF finansiālu atbalstu. (www.latlit.euwww.europa.eu)

Projekta budžets: 869 689,02 EUR, t.sk. ERAF finansējums EUR 739 235,65

projekts zpr

Šī publikācija ir sagatavota ar Eiropas Savienības finansiālu atbalstu. Par tās saturu pilnībā atbild Bauskas novada pašvaldība un tā var neatspoguļot Eiropas Savienības viedokli.