Bauskas novada svētki Kultūra
danči novada svētkos

13. maijā Mežotnes pilskalnā, uz centrālās skatuves pie Zemgaļu ostas, plkst. 22:00 īstu jaudu svētkiem piedos koncertteiksma „No krastiem”.

Tajā varēs baudīt spēkpilnu bungu un dūdu mūzikas grupas „Auļi” un kora „Anima” skanējumu, bet jau plkst. 23:00, tie, kuriem vēl nenāks miegs, varēs piedalīties latvju dančos ar grupu „Folkkardio” un Rīgas danču klubu un palaist gaisā dienas laikā uzņemto seno zemgaļu enerģiju un spēku.

Tiks dejoti latviešu tradicionālie danči: Pērkonītis, Oira, Tūdaliņš, Vidzemes žīga, Joksu polka un citas latviešu dejas, arī lietuviešu, igauņu, ukraiņu, poļu, ungāru, spāņu un citu valstu danči. Šajā vakarā netiek veidota barjera starp muzikantu un dejotāju, jebkurš spēlēt gribošs dejotājs var pievienoties muzikantu rindām.

Bija pagājis savs pusgadsimts. Ledus bija izgājis, vasara bija klāt. Kokiem raisījās lapas un zāle zaļoja…

 

UZZIŅAI

Jau vairāk kā 30 gadus Rīgas Danču klubs dejo savam un citu priekam, labprāt piedaloties visa veida publiskajos un privātajos pasākumos - festivālos, gadskārtu, pilsētu un ģimenes svētkos, nometnēs un visur citur, kur sirds kāro uzdejot senās latviešu tautas dejas, piepildot sirdis ar līksmu, priekpilnu kopā būšanu sadancojot. Rīgas Danču klubs piedāvā deju meistarklases, nodarbības, danču vakarus un sadancošanas un aicina pievienoties ikvienu interesentu, lai kopā ļautos danču burvībai. Pievienojies dancotājiem un piedzīvo īstu kardio treniņu grupas KardioFolk un Katrīnas Dimantas vadībā.

ŅEM VĒRĀ!

  • Kopējā svētku norises teritorija ir diezgan plaša un daba ir maz pārveidota, tāpēc aicinām apmeklētājus izvēlēties laikapstākļiem un apkārtējai videi piemērotu apģērbu un apavus.
  • Ko atnes, to aiznes! Dodoties uz Mežotnes pilskalnu, līdzi paņemto iepakojumu un citus atkritumus aicinām iznest ārā no dabas teritorijas.
  • Atceries, braukt kopā vienmēr ir jautrāk un dabai draudzīgāk! Mežotnes pilskalnā ir ierobežotas automašīnu novietošanas iespējas pasākuma norises vietas tiešā tuvumā, tādēļ aicinām uz svētkiem doties kopā ar ģimeni un draugiem.

Svētki Mežotnes pilskalnā tiek organizēti Pārrobežu sadarbības programmas 2014-2020 projekta „Ainava kā resurss: atbalsts jauniem pakalpojumiem un tūrismam” (RUNRARO, Nr.LV-RU-052) ietvaros un tos līdzfinansē Eiropas Savienība.

Mežotnes svētki projekta logo

 

 

Svētku viesi Mežotnes pilskalnā un Mežotnes baznīcā varēs baudīt pārrobežu projekta “Starptautiskā kultūras tūrisma maršruta “Baltu ceļš” atpazīstamības veicināšana, LLI-447, Izzini Baltus” ietvaros radītās vēstures liecības - uzlaboto infrastruktūru Mežotnes pilskalnā, kā arī iepazīt seno zemgaļu dzīvi  daudzveidīgajās ekspozīcijās Mežotnes baznīcā – tur būs gan pilskalna makets, gan lielformāta attēli,  īpaši tam radītajā stendā tērpi būs apskatāmi tērpi un rotas. Dažādus video par senajiem zemgaļiem varēs vērot interaktīvajā bezkontakta multimediju stendā.

Projekts īstenots INTERREG V-A Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 2014.-2020. gadam ietvaros ar ERAF finansiālu atbalstu. (www.latlit.euwww.europa.eu)

Projekta budžets: 869 689,02 EUR, t.sk. ERAF finansējums EUR 739 235,65

projekts zpr