Bauskas novada svētki Kultūra

Mežotnes pilskalnā - šī gada Bauskas novada svētku „Zem zelta ozola zariem” norises vietā, jau jūtams pavasaris!Tas nozīmē, ka arī 13. maijs un svētki Lielupes krastā nav aiz kalniem!

Bauskas novada svētkos šogad ceļosim senā pagātnē: apskatīsim, sataustīsim, sadzirdēsim, sajutīsim un iepazīsim no jauna seno Zemgali! Ļausimies pagātnes noslēpumiem, izzināsim mūsu saknes, ieelposim gaisu, kas pilns senas enerģijas.

Jau pavisam drīz informēsim par plānotajām svētku dienas norisēm, taču jau tagad varam pavēstīt, ka dienas gaitā darbosies:

  • tirgus un cirks pie baznīcas;
  • spēles bērniem senpilsētas laukumā;
  • seno amatu sēta un zemgaļu karavīru cīņas Mežotnes pilskalna plakumā.

Noteikti jāieplāno:

  • senie rituāli, spēka zīmes un augi Vīna kalnā;
  • vikingu liellaiva Zemgaļu ostā;
  • zvanu ansambļa „Campanella” koncerts Mežotnes baznīcā;
  • koncertprogramma „No krastiem” pie Zemgaļu ostas.

Tiekamies Bauskas novada svētkos „Zem zelta ozola zariem” Mežotnes pilskalnā, 13. maijā!

Svētki Mežotnes pilskalnā tiek organizēti Pārrobežu sadarbības programmas 2014-2020 projekta „Ainava kā resurss: atbalsts jauniem pakalpojumiem un tūrismam” (RUNRARO, Nr.LV-RU-052) ietvaros un tos līdzfinansē Eiropas Savienība.

Mežotnes svētki projekta logo

 

 

Svētku viesi Mežotnes pilskalnā un Mežotnes baznīcā varēs baudīt pārrobežu projekta “Starptautiskā kultūras tūrisma maršruta “Baltu ceļš” atpazīstamības veicināšana, LLI-447, Izzini Baltus” ietvaros radītās vēstures liecības - uzlaboto infrastruktūru Mežotnes pilskalnā, kā arī iepazīt seno zemgaļu dzīvi  daudzveidīgajās ekspozīcijās Mežotnes baznīcā – tur būs gan pilskalna makets, gan lielformāta attēli,  īpaši tam radītajā stendā tērpi būs apskatāmi tērpi un rotas. Dažādus video par senajiem zemgaļiem varēs vērot interaktīvajā bezkontakta multimediju stendā.

Projekts īstenots INTERREG V-A Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 2014.-2020. gadam ietvaros ar ERAF finansiālu atbalstu. (www.latlit.euwww.europa.eu)

Projekta budžets: 869 689,02 EUR, t.sk. ERAF finansējums EUR 739 235,65

projekts zpr

Šī publikācija ir sagatavota ar Eiropas Savienības finansiālu atbalstu. Par tās saturu pilnībā atbild Bauskas novada pašvaldība un tā var neatspoguļot Eiropas Savienības viedokli.