Bauskas novada svētki Kultūra
Vīna kalns Novada svētki

13. maijā Mežotnes Vīna kalnā, Bauskas novada svētku „Zem zelta ozola zariem” ietvaros, apmeklētāji ir aicināti godināt seno zemgaļu spēku un viedumu, veicot senos rituālus, iepazīstot zīmju nozīmes, sajūtot Ūsiņu laika zemes un augu pirmatnējo spēku un ieelpot gaisu, kas pilns senas enerģijas!

Vīna kalns ir vieta, kur apstāties un parunāt ar senajiem Upmales ļaudīm, pagātnes stiprajām sievām un vīriem, bet vakarā kopīgi svētīt Ūsiņa laiku.

Sākot ar plkst. 15:00 notiks darbnīcas, kas saistītas ar sentautu zināšanām un dzīves gudrību, kā arī folkloras kopu sadziedāšanās:

 • 15:00 - 19:00 - ceļojums sevī kopā ar Nezāļu pirts RaGanu Santu Matveju (savvaļas augu spēks, tējas);
 • 15:00 – 19:00 - Spēka zīmju un pīnīšu pīšanas darbnīca ar folkloras kopu „Putni” un Ilzi Kļaviņu;
 • 15:00 – 19:00 – Gaismas plosta darināšana Ieviņu dzimtas vadībā. Vakarā gaismas plosts tiks laists Lielupē;
 • 16:00 - 18:00 - Saule - Pasaule – Viņsaule - Interaktīva darbošanās ar dabas materiāliem līdztekus stāstam par Saules gadskārtas nozīmi sentautu dzīvē, kuru vadīs Aina un Gvido Tobji;
 • 16:30 - 18:00 – Karavīru ziedes gatavošana kopā ar Līgu Reiteri;
 • 18:00 – 19:30 – Lāpu darināšana un pantāga gatavošana (Ūsiņa rituālais ēdiens);
 • 18:30 – 20:00 – Zīlēšana ar senajām zīmēm -  vada Līga Reitere;
 • 20:00 – 21:00 – Ūsiņa rituāls seno ritu un godu vadītāju Ineses Krūmiņas un Jāņa Ata Krūmiņa vadībā kopā ar vīru kopu „Vilki”;
 • 21:30 – Uguns plosta laišana Lielupē pie upmalas skatuves.

Folkloras kopu sadziedāšanās:

 • plkst. 15.00 - Bārbeles „Tīrums”, Svitenes „Svitene”, Codes „Dreņģeri”;
 • plkst. 17.00 – Ceraukstes „Laukam pāri” un Tērvetes „Ceļteka”;
 • plkst. 18.30 – Lēdurgas „Putni” un vīru kopa „Vilki”.

 

ŅEM VĒRĀ!

 

UZZIŅAI

https://www.latvijas-pilskalni.lv/mezotnes-vina-kalns/

 

Svētki Mežotnes pilskalnā tiek organizēti Pārrobežu sadarbības programmas 2014-2020 projekta „Ainava kā resurss: atbalsts jauniem pakalpojumiem un tūrismam” (RUNRARO, Nr.LV-RU-052) ietvaros un tos līdzfinansē Eiropas Savienība.

Mežotnes svētki projekta logo

 

 

Svētku viesi Mežotnes pilskalnā un Mežotnes baznīcā varēs baudīt pārrobežu projekta “Starptautiskā kultūras tūrisma maršruta “Baltu ceļš” atpazīstamības veicināšana, LLI-447, Izzini Baltus” ietvaros radītās vēstures liecības - uzlaboto infrastruktūru Mežotnes pilskalnā, kā arī iepazīt seno zemgaļu dzīvi  daudzveidīgajās ekspozīcijās Mežotnes baznīcā – tur būs gan pilskalna makets, gan lielformāta attēli,  īpaši tam radītajā stendā tērpi būs apskatāmi tērpi un rotas. Dažādus video par senajiem zemgaļiem varēs vērot interaktīvajā bezkontakta multimediju stendā.

Projekts īstenots INTERREG V-A Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 2014.-2020. gadam ietvaros ar ERAF finansiālu atbalstu. (www.latlit.euwww.europa.eu)

Projekta budžets: 869 689,02 EUR, t.sk. ERAF finansējums EUR 739 235,65

projekts zpr

Šī publikācija ir sagatavota ar Eiropas Savienības finansiālu atbalstu. Par tās saturu pilnībā atbild Bauskas novada pašvaldība un tā var neatspoguļot Eiropas Savienības viedokli.

 

 

Foto: 3x3 arhīvs