Cena
Bezmaksas
Izpildes termiņš darba dienās
-
Uzzināt vairāk
Saņēmējs
Fiziska persona
Saņemšanas ierobežojumi
-

Lai nodrošinātu pirmsskolas izglītības pakalpojuma pieejamību gadījumos, kad bērnam nav nodrošināta vieta izvēlētajā vai citā pirmsskolas iestādē tuvākajā Bauskas novada teritoriālajā vienībā, pašvaldība piešķir līdzfinansējumu privātās izglītības iestādes vai pie bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzēja apmaksai.

2024.gadā pašvaldības līdzfinansējums privātās izglītības iestādē: 327,80 eiro mēnesī par vienu Bauskas novada pašvaldības teritorijā deklarētu izglītojamo vecumā no pusotra līdz četru gadu vecumam; 138,41 eiro mēnesī par vienu Bauskas novada pašvaldības teritorijā deklarētu izglītojamo, īstenojot bērnu obligāto sagatavošanu pamatizglītības ieguvei.

Atbalsts ir paredzēts norēķiniem ar izglītības iestāžu reģistrā reģistrētu privāto izglītības iestādi, kas nodrošina pirmsskolas izglītības programmas apguvi darbdienās (ne mazāk kā 12 stundas dienā) un īsteno licencētu pirmsskolas izglītības programmu.

2024.gadā pašvaldības līdzfinansējums privātajam bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzējam: 98,34 eiro mēnesī par vienu Bauskas novada pašvaldības teritorijā deklarētu izglītojamo vecumā no pusotra līdz četru gadu vecumam.

Līdzfinansējums bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzējam ir paredzēts, ja uzraudzības pakalpojuma sniedzējs ir reģistrēts Ministru kabineta 2013. gada 16. jūlija noteikumos Nr. 404 "Prasības bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzējam un bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzēju reģistrēšanas kārtība" noteiktajā kārtībā, par pilna laika bērnu uzraudzības pakalpojuma sniegšanu darba dienās bērna dzīvesvietā vai citā piemērotā vietā ārpus bērna dzīvesvietas Bauskas novada pašvaldības administratīvajā teritorijā.

Līdzfinansējumu var pieprasīt bērna likumīgais pārstāvis, ja 1. bērns un vismaz viens no bērna likumīgiem pārstāvjiem ir deklarēti Bauskas novadā; 2. bērns reģistrēts Valsts izglītības informācijas sistēmas Bauskas novada pirmsskolas izglītības iestāžu pretendentu rindā; 3. vietu trūkuma dēļ nesaņem pirmsskolas izglītības pakalpojumu tuvākajā teritoriālajā vienībā.

Procesa apraksts

 1. Pakalpojuma pieprasīšana
  Bērna likumīgais pārstāvis iesniedz domē:
  1. iesniegumu ar pieprasījumu par līdzfinansējuma piešķiršanu ;
  2. izziņu no privātās izglītības iestādes par bērna uzņemšanu minētajā iestādē, norādot datumu, ar kuru bērns tiek uzņemts , un līguma kopiju ar privāto izglītības iestādi par bērna izglītošanu;
  3. līguma kopiju ar uzraudzības pakalpojuma sniedzēju;
  4. notariāli apstiprinātu pilnvaru, ja iesniegumu sniedz pilnvarota persona;
  5. bāriņtiesas lēmumu, kas apliecina aizbildnības nodibināšanas faktu, ja iesniegumu sniedz bērna aizbildnis.

 2. Pakalpojuma apstrāde
  Pēc iesnieguma saņemšanas pašvaldībā, Izglītības nodaļas darbinieks pārbauda iesniegumam pievienotos dokumentus.
  Līdzfinansējumu aprēķina ar tā mēneša pirmo datumu, kad izdots rīkojums par līdzfinansējuma pieķiršanu.

 3. Pakalpojuma saņemšana
  Līdzfinansējumu pārskaita privātai izglītības iestādei vai pakalpojuma sniedzējam vienu reizi mēnesī.

Uzziņas par pakalpojumu