Konkurss Remigrācija

Zemgales plānošanas reģions (ZPR) ar Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas (VARAM) atbalstu organizē konkursu „Remigrācijas atbalsta pasākums – uzņēmējdarbības atbalsts”, lai veicinātu iedzīvotāju vēlmi atgriezties Latvijā.

Konkursa mērķis ir noteikt pašvaldības, kuras realizēs uzņēmējdarbības atbalstu un saņems valsts līdzfinansējumu līdz trīs gadu periodam  (2024.–2026. gads),  kopējais pieejamais finansējuma apmērs ir  240 000 EUR. Pašvaldībai, kas piedalās projektu konkursā, jāizpilda vismaz viens no kritērijiem: jānodrošina vismaz viena remigranta dibināta uzņēmuma izveide (jauna uzņēmuma) uz 8000 EUR valsts budžeta finansējuma vai jānodrošina vismaz vienas darbavietas izveide remigrantam uz 8000 EUR valsts budžeta finansējuma.

Bauskas novada pašvaldība atbalsta šādu iniciatīvu, tāpēc, lai spētu sekmēt uzņēmējdarbības atbalstu, ir izstrādāts un ar 28. decembra domes lēmumu apstiprināts konkursa nolikums „Remigrācijas atbalsta pasākums – „Atgriezies Bauskas novadā!””. Nolikums nosaka konkursa projektu iesniegšanas, izvērtēšanas, īstenošanas, atskaites un projektu rezultātu uzturēšanas uzraudzības kārtību, kā arī pašvaldības finansējuma piešķiršanas nosacījumus atbalsta sniegšanai uzņēmējdarbības uzsākšanai un attīstībai, kas ietver jaunu darbavietu radīšanu remigrantiem un/vai atbalsta sniegšanu jaunizveidotiem remigrantu uzņēmumiem.

Projektu konkursā pašvaldības līdzfinansējums ir 50% apmērā attiecībā pret valsts budžeta finansējumu. Projekta apstiprināšanas gadījumā paredzēts līdzfinansējums 12 000 EUR, kas ievērtējams pašvaldības 2024. gada budžetā.

Vienam konkursa dalībniekam ir pieejams valsts finansējums līdz 8000 EUR, pašvaldības finansējums līdz 4000 EUR. Konkursa dalībnieka privātajam līdzfinansējumam jābūt vismaz tikpat lielam kā valsts un pašvaldības finansējums kopā, bet ne mazāk kā 50% no kopējām attiecināmajām izmaksām.

Pieteikumu iesniegšana notiks no 03.04.2024. līdz 30.04.2024. plkst. 23.59, sūtot elektroniski uz pasts@bauskasnovads.lv, parakstītu ar drošu elektronisko parakstu, vai iesniedzot oriģināleksemplāru ar parakstu klātienē:

  • Bauskas novada pašvaldībā, Uzvaras ielā 1, Bauskā, Bauskas novadā, LV-3901;
  • Vecumnieku apvienības pārvaldē, Rīgas ielā 29, Vecumniekos, Vecumnieku pagastā, Bauskas novadā, LV-3933;
  • Iecavas apvienības pārvaldē, Skolas ielā 4-40, Iecavā, Bauskas novadā, LV-3913;
  • Rundāles apvienības pārvaldē, Pilsrundālē 1, Rundāles pagastā, Bauskas novadā, LV-3921. 
Remigrācija Zemgalē

PIETEIKUMA VEIDLAPAS 

Jautājumu gadījumā aicinām sazināties ar Līgu Čakāni pa tālr. +37122003757