Izglītība Normatīvie akti
saistošie

Ir izstrādāts saistošo noteikumu “Par pirmsskolas izglītības nodrošināšanu Bauskas novadā” projekts. Aicinām sabiedrību iepazīties ar paskaidrojuma rakstu un saistošo noteikumu projektu un priekšlikumus iesūtīt līdz 30.04.2024. e-pastā: pasts@bauskasnovads.lv.

Saistošie noteikumi izstrādāti, pamatojoties uz ārējo normatīvo aktu izmaiņām, precizējot kārtību, kādā tiek nodrošināta pirmsskolas izglītība Bauskas novadā, pirmsskolas pakalpojumu pieejamība, bērnu reģistrācija rindā un pirmsskolas iestādē, kā arī iekļaujot redakcionālus precizējumus un labojumus.