NVO Projektu konkurss

Ignitis Renewables aicina Bauskas novada Bārbeles, Dāviņu, Stelpes, Valles, Vecsaules un Vecumnieku pagastu NVO uz tikšanos par finansiālu atbalstu kopienu attīstības projektiem.

  • Vieta: Bārbeles tautas nams
  • Datums: 28. jūnijs
  • Laiks: plkst. 17.00

Tikšanās laikā uzņēmuma pārstāvji informēs par projektu konkursu, tā kritērijiem un atbildēs uz vietējo organizāciju jautājumiem.

Attīstot savus projektus, Ignitis Renewables lielu uzsvaru liek uz ciešu sadarbību ar vietējiem kopienām, kas atrodas attīstāmo atjaunīgās enerģijas parku tuvumā, atbalstot centienus apkārtējās vides veidošanā un attīstīšanā.

Prioritāri tiks atbalstīti projekti energoefektivitātes, atjaunojamās enerģijas ražošanas, vides aizsardzības, klimata pārmaiņu seku mazināšanas jomās, kā arī sabiedriskie un izglītojošie pasākumi, kas vērsti uz jaunu pakalpojumu un darbavietu radīšanu un dažādu zināšanu un prasmju pilnveidi, uzņēmējdarbības vides stiprināšanu, veselības veicināšanu un tamlīdzīgi.

Reģistrēties pasākumam šeit:

Vairāk informācijas: sadarbiba@ignitis.lv

NVO projektu konkurss