Der zināt
Aicina piedalīties aptaujā par Bauskas novada iedzīvotāju līdzdalību, iekļaušanos un dzīves kvalitāti kopienā

Attīstot sociālo darbu kopienā, Bauskas novada Sociālais dienests līdz 1. aprīlim aicina aizpildīt aptauju, lai uzzinātu Bauskas novada iedzīvotāju viedokli par kopienu.

Kopiena šīs aptaujas kontekstā tiek skatīta kā administratīvā teritorija, kurā persona dzīvo (pilsēta, pagasts). Aptaujā iegūtie dati tiks izmantoti tikai apkopotā veidā, lai attīstītu sociālo darbu kopienā Bauskas novadā.

Aptauja "Aptaujas anketa par Bauskas novada iedzīvotāju līdzdalību, iekļaušanos un dzīves kvalitāti kopienā" aizpildāma vietnē.

Drīzumā katrā administratīvajā teritorijā būs pieejamas arī anketas papīra formātā.

Anketa izstrādāta Labklājības ministrijas īstenotā ESF līdzfinansētā projekta ''Profesionāla sociālā darba attīstība pašvaldībās'' (projekta Nr.9.2.1.1./15/I/001) pilotprojektā “Metodikas “Sociālais darbs kopienā” izstrāde” ietvaros.