Der zināt
Apstiprina nolikumu «Par līdzfinansējuma piešķiršanu uzņēmējdarbības uzsākšanai un attīstībai «Īsteno savu ideju Bauskas novadā!»»

Lai sekmētu uzņēmējdarbības vides attīstību Bauskas novadā, ir izstrādāts nolikums par līdzfinansējuma piešķiršanu uzņēmējdarbības veicināšanai.

Nolikums nosaka komercdarbības atbalsta projektu iesniegšanas, izvērtēšanas, īstenošanas, atskaites un projektu rezultātu uzturēšanas uzraudzības kārtību, kā arī Bauskas novada pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanas nosacījumus komercdarbības atbalsta projektiem uzņēmējdarbības uzsākšanai un attīstībai.

Līdzfinansējuma piešķiršanas mērķis ir sniegt atbalstu juridisko personu vai fizisko personu projektiem, kas tiks realizēti Bauskas novadā, tādā veidā veidojot aktīvu ekonomisko vidi, radot jaunus produktus un pakalpojumus un jaunas darba vietas.

Līdzfinansējumu piešķir fiziskai vai juridiskai personai jauna uzņēmuma radīšanai un/vai esoša uzņēmuma, kura darbība nepārsniedz 3 gadus attīstībai.

Maksimālais līdzfinansējuma apmērs vienam pretendentam:

  • viena gada projektam – līdz 3000 eiro;
  • divu gadu projektam – līdz 5000 eiro, saņemot finansējumu līdz 3000 eiro pirmajā gadā un līdz 2000 eiro otrajā gadā.