Der zināt
Bauskā darbu uzsāks Ģimeniskai videi pietuvināts pakalpojums ārpusģimenes aprūpē esošiem bērniem

Šā gada 13. jūnijā darbu uzsāks Ģimeniskai videi pietuvināts pakalpojums ārpusģimenes aprūpē esošiem bērniem Bauskā, Zaļā ielā 33. Uz doto brīdi ir pieejamas astoņas pakalpojuma vietas bērniem vecumā no 2 līdz 18 gadiem.

Papildus informācijas saņemšanai lūdzam vērsties Bauskas pašvaldības iestādē “Bauskas novada Sociālais dienests

Ēka Zaļajā ielā 33, Bauskā ir labiekārtota un pielāgota ģimeniskai videi pietuvināta pakalpojuma ieviešanai ārpusģimenes aprūpē esošiem bērniem projekta Nr. 9.3.1.1./19/I/046 “Deinstitucionalizācijas plāna īstenošana Bauskas novadā” ietvaros. Ēka ir pilnībā aprīkota ar nepieciešamajām mēbelēm, sadzīves tehniku un elektroniku, nodrošinot visu nepieciešamo bērnu izmitināšanai. Ir pieņemti darbā pakalpojuma sniegšanai nepieciešamie darbinieki, kuri izgājuši apmācības kursu darbam ar šī pakalpojuma mērķa auditoriju.

Zaļajā ielā 33 tiks sniegts ģimeniskai videi pietuvināts pakalpojums. Tā ir pakalpojuma forma, kas paredz bērnu aprūpi mazās grupās tādā veidā, kas līdzinās autonomas ģimenes apstākļiem ar vienu vai vairākiem aprūpes speciālistiem, kas pilda vecāku funkcijas. Ņemot vērā nelielo audžuģimeņu skaitu novadā un samērā lielo sociālā riska ģimeņu skaitu, ir svarīgi Bauskas novadā attīstīt ģimeniskai videi pietuvinātu aprūpes pakalpojumu bērniem, kas palikuši bez vecāku aprūpēs. Jaunais projekts nodrošinās dzīvesvietu astoņiem bērniem.

Ēka pēc savas būtības atgādina vienģimenes dzīvojamo māju. Ēkas otrajā stāvā iekārtotas 4 guļamistabas 8 bērniem, kuri divatā dzīvos vienā istabiņā draudzīgā gaisotnē. Ēkas pirmajā stāvā izvietota virtuve, atpūtas telpa, kā arī personāla telpa, kurā strādās un mitināsies aprūpes speciālists. Ēkai ir plaša pieguloša teritorija ar lapenīti, siltumnīcu un teritoriju, kuru ieskauj žogs, lai bērni šeit varētu justies droši. Aprīkojums un veiktie telpu pielāgojumi ļauj objektā izmitināt arī bērnus ar funkcionālajiem traucējumiem, tādējādi nodrošinot viņiem nepieciešamo sociālo aprūpi un rehabilitāciju.

Projekts Nr.9.3.1.1/19/I/046 “Deinstitucionalizācijas plāna īstenošana Bauskas novadā” tiek īstenots, pamatojoties uz MK 2016.gada 20.decembra noteikumiem Nr.871 “Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" specifiskā atbalsta mērķa 9.2.2. "Palielināt kvalitatīvu institucionālai aprūpei alternatīvu sociālo pakalpojumu dzīvesvietā un ģimeniskai videi pietuvinātu pakalpojumu pieejamību personām ar invaliditāti un bērniem" 9.2.2.1. pasākuma "Deinstitucionalizācija" ietvaros. Projekta kopējais realizācijas termiņš ir 3 gadi (no 01.01.2020. līdz 31.12.2022.) un to ir plānots pagarināt līdz 2023.gada 31.decembrim, lai varētu pabeigt abu pārējo projektā uzsākto objektu izveidi.

Realizējot šo projektu, Bauskā būs par trīs atjaunotām ēkām vairāk. 2021.gadā atjaunota ēka Zaļā ielā 33, lai nodrošinātu ģimeniskai videi pietuvinātu pakalpojumu. 2022.gadā uzsākta ēkas pārbūve Rūpniecības ielā 9 - daudzfunkcionālu sociālo pakalpojumu centra izveidei pieaugušajiem ar garīga rakstura traucējumiem un bērniem ar funkcionāliem traucējumiem un ēkas Slimnīcas ielā 4 pārbūve – grupu dzīvokļu un pakalpojuma “atelpas brīdis” pilngadīgām personām ar garīga rakstura traucējumiem izveidei.

Vairāk par projektu.

Sabiedrisko attiecību nodaļa