Der zināt
Bauskas novada pašvadība pateicas visiem Bauskas novada svētku dalībniekiem un viesiem

Ar dejām un dziesmām 4.jūnijā Bauskā, Bauskas pilskalna parka estrādē ir izdejoti un izdziedāti pirmie Bauskas novada svētki “Zem zelta ozola zariem”. Lai svētkos piedzīvotās pozitīvās emocijas dod iedvesmu turpmākajam darbam, piedāvājam ieskatīties novada svētku notikumos:

Foto galerija

Video

Šis noteikti bija viens no skaistākajiem šīs vasaras koncertiem!

Paldies no visas sirds ikvienam svētku dalībniekam, atbalstītājam, līdzjutējam par dalību, atbalstu, kopā darbošanos, neaizmirstamām emocijām, līdzās būšanu un radīto kopības sajūtu!

Bauskas novada pašvaldība pateicas par darbu:

Bauskas  kultūras centra SDK "Senbiguļi" - Santa Zemīte;
Bauskas  kultūras centra vokālais ansamblis "Eliksīrs"- Marina Lazdiņa;
Bauskas  kultūras cetra līnijdejas "Hot boots" - Liene Feldmane;
Bauskas 2.vidusskolas bērnu un jauniešu vokālais ansamblis - Māra Filipoviča;
Bauskas kultūras centra  tautas teātris - Ināra Hegenbarte;
Bauskas kultūras centra Eiropas dejas "Vēlreiz" - Inese Smilškalne;
Bauskas kultūras centra folkloras kopa "Trejupe" - Daina Ārmane;
Bauskas kultūras centra jauktais koris "Mežotne" - Mārīte Jonkus;
Bauskas kultūras centra jauktais koris "Dzīle" - Jānis Āboliņš;
Bauskas kultūras centra JDK 'Jandāla studija" - Tamāra Ļisovcova;
Bauskas kultūras centra mūsdienu deju grupa "Lēra" - Kitija Upelniece;
Bauskas kultūras centra senioru koris "Sarma" - Daina Ārmane;
Bauskas kultūras centra TDA "Jandāls" - Tamāra Ļisovcova;
Bauskas kultūras centra VPDK "Biguļi" - Santa Zemīte;
Bauskas kultūras centra VPDK “Mēmele” - Ligita Irbīte;
Bārbeles tautas nama  floristikas amatierkolektīvs  Līga Lauriņa;
Bārbeles tautas nama amatieru teātris "Bārbelīši" - Ingus Pavinkšnis;
Bārbeles tautas nama folkloras kopa "Tīrums" - Irita Vimba;
Bārbeles tautas nama JDK "Rakari" - Agita Seglicka;
Bārbeles tautas nama VPDK "Bārbele" - Agita Seglicka;
Bērsteles  kultūras nama bērnu teātris "Ursula" - Sarmīte Rutka;
BJC JDK "Mēmelīte" - Ligita Irbīte;
Ceraukstes tautas nama folkloras kopa "Laukam pāri" - Elīna Kūla - Braže;
Ceraukstes tautas nama VPDK "Dzirnavnieki" - Jānis Skangalis;
Codes  pagasta amatieru teātris "Spēlētprieks" - Solvita Rotberga;
Codes  pagasta folkloras kopa "Dreņģeri" - Ināra Grēniņa;
Codes pagasta Jauktais koris "Mēmele" - Einārs Redbergs;
Codes pagasta sieviešu vokālā ansambļa "Mežrozītes" - Karīna Prilucka;
Daudzfunkcionālā centra "Strēlnieki" bērnu teātris “Kājām gaisā” - Gita Graudiņa;
Daudzfunkcionālā centra "Strēlnieks"  vokālais ansamblis "Mēs" - Liene Gaile;
Daudzfunkcionālā centra "Strēlnieks" līnijdejas "Country way’’ - Madara Maslova - Konrāde;
Daudzfunkcionālā centra “Strēlnieks” VPDK "Ducis" - Eva Brigmane;
Grenctāles kultūras nama deju kopa  "ROTA" - Santa Zemīte;
Grenctāles kultūras nama jauktais  koris "Grenctāle" - Vitolds Rijnieks;
Griķu pamatskolas  bērnu vokālais ansamblis - Ariande Krūmmale;
Iecavas  kultūras centra deju grupa "Matrix" - Kitija Cerusa;
Iecavas  kultūras nama Dāmu deju grupa "Kamenes" - Inese Smilškalne;
Iecavas  kultūras nama VPDK "Jezga" - Solveiga Lineja;
Iecavas kultūras centra  mūsdienu deju grupa - Ginta Upeniece;
Iecavas kultūras nama  līnijdejas "Eckau line dancers" - Raimonds Borkovskis;
Iecavas kultūras nama VPDK "Iecava" - Guntars Jansons;
Iecavas kultūras nama amatieru teātris "Trubadūrs" - Lilita Gārbena;
Iecavas kultūras nama bērnu vokālais ansamblis - Nijole Berezina;
Iecavas kultūras nama bērnu vokālā studija "Aprīļa pilieni" - Nijole Berezina;
Iecavas kultūras nama folkloras kopa "Tarkšķi" - Kristīne Karele;
Iecavas kultūras nama jauktais koris "Iecava" - Linda Matveja;
Iecavas kultūras nama SDK "Iecavnieks" - Inga Paškevica;
Īslīces  kultūras nama JDK "Līdums" - Arvils Noviks;
Īslīces kultūras nama  bērnu un jauniešu teātris - Aiga Kirilova;
Īslīces kultūras nama  bērnu vokālais ansamblis "Sapnītis" - Nijole Berezina;
Īslīces kultūras nama jauktais koris "Četri vēji" - Uģis Matvejs;
Īslīces kultūras nama JDK "Līdums" - Santa Zemīte;
Īslīces kultūras nama VPDK "Līdums" - Arvils Noviks;
Kultūras centra “Kamarde” bērnu teātris "Kastanīši" - Ilga  Pētersone;
Kultūras centra “Kamarde” bērnu vokālais ansamblis "Varavīksne" - Jurgita Červinska;
Kultūras centra “Kamarde” jauktais koris "Kamarde" - Anna Matveja;
Kurmenes tautas nama amatieru teātris "Kurmene" - Ingus Pavinkšnis;
Misas kultūras nama amatieru teātris "MIStērijA" -Sandra Vēvere;
Misas tautas nama  vokālā ansambļa "Vēja meitas" - Austra Galvanovska;
Pilsrundāles vidusskolas JDK "Madaras" - Aiga Vangale;
Rundāles multifunkcionālā centra Eiropas dejas "Magnolijas" - Aiga Vangale;
Rundāles multifunkcionālā centra  bērnu un jauniešu vokālā studija - Māra Filipoviča;
Rundāles multifunkcionālā centra amatierteātris "Stella" - Lilita Lauskiniece;
Rundāles multifunkcionālā centra deju grupa "IR Varianti" - Aiga Vangale;
Rundāles multifunkcionālā centra sieviešu vokālais ansamblis "Naktsvijoles" - Kristīne Kudrjavceva;
Rundāles multifunkcionālā cetra teātra studijas “Savējie" jauniešu grupa - Lilita Lauskiniece;
Skaistkalnes tautas nama amatieru teātris - Aija Skosa;
Skaistkalnes tautas nama pūtēju orķestris "Skaistkalne"- Jānis Kalniņš;
Skaistkalnes tautas nama VPDK "Skaistkalne" - Baiba Riekstiņa;
Stelpes pagasta amatieru teātris "Re, mēs te!" - Dagmāra Venclova;
Stelpes pagasta vokālais ansamblis "Nianse" - Iveta Grantiņa;
Stelpes pagasta VPDK "Stelpe" - Lāsma Skābuliņa;
Svitenes  tautas nama amatieru teātris "Šurumburum"- Ilga Vaičūne;
Svitenes  tautas nama SDK "Šurpu turpu" - Aiga Vangale;
Svitenes tautas nama folkloras kopa "Svitene" - Leons Zarāns;
Svitenes tautas nama VPDK "Rundāle" - Aiga Vangale;
Valles  saieta nama SDK "Senvalle" - Astrīda Celmiņa;
Valles saieta nama  VPDK "Valle" - Astrīda Celmiņa;
Valles saieta nama amatieru teātris "Briedīši" - Aija Skosa;
Vecsaules saieta nama folkloras kopa "Vecsaule" - Dace Prūse;
Vecsaules saieta nama vokālais ansamblis "Uguntiņas" - Antra Balgalve;
Vecumnieku  tautas nama Eiropas deju grupa "Rudens Rozes" - Sarmīte Vēvere;
Vecumnieku  tautas nama VPDK "Vēveri" - Sarmīte Vēvere;
Vecumnieku tautas nama  SDK "Ozols" - Agita Seglicka;
Vecumnieku tautas nama amatieru teātris "Vecmuiža" - Vēsma Petruševica;
Vecumnieku tautas nama floristikas pulciņš - Līga Lauriņa;
Vecumnieku tautas nama koris "Maldugunis" - Sindija Druva;
Vecumnieku tautas nama senioru koris "Atbalss" - Iveta Kaktiņa;
Vokālais ansamblis "Pigoriņi" - Ieva Aukšmuksta.