Der zināt
Bauskas novada pašvaldības pārstāvju tikšanās ar iedzīvotājiem ciklu turpina Īslīces pagastā

Bauskas novada Īslīces pagasta Bērzos iedzīvotāju tikšanās ar Bauskas novada pašvaldības pārstāvjiem notika 25.oktobrī. Ar klātesošajiem sarunājās Bauskas novada domes priekšsēdētāja vietnieks Aivars Mačeks, Bauskas novada pašvaldības izpilddirektora vietnieks Jānis Kalinka un Īslīces pagasta nodaļas vadītāja Sandra Ķisele.

Bērzu ciema iedzīvotājus satrauc namu apsaimniekošanas jautājums. Daudzdzīvokļu māju apsaimniekošana notiek pašu spēkiem, bet vienprātības iedzīvotāju vidū par apsaimniekošanas efektivitāti nav. Ciemā ir arī privātmāju iedzīvotāji, kuri par atkritumiem nemaksā, bet izmet tos kopīgā konteinerā vai dedzina. Satraukums ir arī par iebraucamo ceļu pie Medpunkta – to izmanto daudzi, bet uztur paši daudzdzīvokļu ēkas iedzīvotāji.

Bauskas novada pašvaldības pārstāvji aicina noslēgt līgumu ar kādu no apsaimniekotājiem par namu apsaimniekošanu vai aicina iedzīvotājus dibināt biedrību, tādā veidā likumiski ieviešot skaidrību par teritorijas labiekārtošanu, ēku uzturēšanas izmaksām un nākotnes vajadzībām. Ar negodprātīgajiem iedzīvotājiem, kuri atkritumus izmet nelikumīgi, pašvaldība risinājumu varētu meklēt tā, kā tas notika Iecavā - reizi mēnesī iedzīvotāji maksā par atkritumu izvešanu, tādā veidā stimulējot cilvēkus rīkoties godprātīgi un izvest atkritumus tā, kā tas paredzēts ar likumu.

Airītēs dzīvojošajiem jau mēnešiem ilgi ir problēmas ar dzeramo ūdeni. No maija dziļurbuma ūdens caurulei nav apsaimniekotāja, atstājot iedzīvotājus neskaidrībā par ūdens pieejamību nākotnē. Ūdens kvalitāte ir slikta, iekārtas un sūkņi bojājas.

Izpilddirektora vietnieks Jānis Kalinka skaidroja, ka dziļurbums, visticamāk, ir nelikumīgi izveidots, bet neatkarīgi no tā, situācija ir jāatrisina. J. Kalinka jau šonedēļ apsekos problēmvietu, izvērtēs ar speciālistiem iespējamos risinājumus un informēs iedzīvotājus par tālāku rīcību.

Iedzīvotāji izteica vēlmi pagarināt ielu apgaismojumu no ciema centra līdz pieturai, kā arī pauda bažas par Ādžūnu un Bērzu veco kultūras namu likteni.

Bauskas novada pašvaldības priekšsēdētāja vietnieks Aivars Mačeks informēja, ka visā Bauskas novadā notiks ielu pagaismojuma ķermeņu lampu nomaiņa uz LED, uzlabojot apgaismojuma kvalitāti, vienlaicīgi samazinot izdevumus, bet pagarināt ielu apgaismojumu līdz pieturai varētu tuvāko divu gadu laikā.

Īslīces pagasta nodaļas vadītāja Sandra Ķisele sanākušajiem pastāstīja, ka Ādžūnu un Bērzu vecie kultūras nami ir privātīpašums. Ādžūnos tas netiek kops pienācīgi, bet Bērzos īpašnieks teritoriju sakopj regulāri. Abas ēkas ir ļoti sliktā stāvoklī un to liktenis ir privātīpašnieku rokās.

Atgādinām, ka tikšanās ar iedzīvotājiem tiek organizētas pirms nākamā gada budžeta projekta veidošanas visā Bauskas novadā, lai dialoga veidā tiek izrunāti iedzīvotājiem interesējušie jautājumi. Tikšanās laikā iedzīvotāji ir aicināti izteikt savas domas par līdzšinējo pašvaldības darbu, par nepieciešamajiem uzlabojumiem, kā arī iedzīvotājus aicina izteikt ierosinājumus dažādu vietējo problēmjautājumu risināšanai.

Iecavas un Rundāles pārvaldēs šāda veida tikšanās jau ir noslēgušās, bet Vecumnieku un Bauskas pārvaldēs šīs tikšanās norisināsies līdz pat novembra sākumam.

Bauskas novada pašvaldības
Sabiedrisko attiecību nodaļa