Der zināt

2022. gada 26. oktobrī plkst. 16:00 Bauskas muzejā notiks tematisks pasākums atceroties ilggadējo Bauskas rajona kolhoza “Uzvara” priekšsēdētāju Ivaru Jansonu. Plkst. 15:00 piemiņas brīdis Bauskas novada Gailīšu pagasta Kaulbriežu kapos.

Pieminot leģendāru personību, Bauskas muzejs rīko tematisku piemiņas un atceres pasākumu, kurā satikties aicināti Ivara Jansona tuvinieki un ģimene, kā arī bijušie “uzvarieši”, kam darba ikdiena savulaik vairāk vai mazāk bija saistīta ar leģendāro priekšsēdētāju. Ar atmiņu stāstiem par piedzīvojumiem un tamlīdzīgiem notikumiem šķetināsim šī cilvēka dzīves gājumu un daudzšķautnaino personību.

1947. gada pavasarī apvienojoties septiņām laukstrādnieku ģimenēm, toreizējā Bauskas apriņķa Ceraukstes pagasta Mūsas upes kreisā krasta iecirknī izveidojās lauksaimniecības artelis “Uzvara”. Vēlāk tam bija lemts kļūt par vienu no labākajām kolektīvajām saimniecībām jeb kolhoziem Latvijā un var pat teikt, ka – visā toreizējā Padomju Savienībā. Saimniecības panākumi bija saistīti ar leģendāru personību – kolhoza “Uzvara” ilggadējo priekšsēdētāju Ivaru Jansonu, kas 2022. gada 26. oktobrī svinētu 90 gadu jubileju. Augumā raženais un darbos diženais lauksaimnieks diemžēl kopš 1990. gada 12. marta kopj Viņsaules druvas un tīrumus, bet šajā saulē esošajiem joprojām spilgtā atmiņā ir diženais zemgalietis, kura šūpulis kārts Rīgas nomalē Bišumuižā Augusta un Elzas ģimenē, kas bija visai tālu no zemes kopšanas un lauksaimniecības.

Ivars Jansons ir dzimis 1932. gada 26. oktobrī Rīgā, Bišumuižā papīrfabrikas direktora Augusta Jansona un viņa sievas Elzas ģimenē. Lauku dzīvi puika iepazina vasarās, ciemojoties pie tēvamāsas Almas, kas dzīvoja Skaistkalnē. Daudz vairāk Ivaru gan vilināja jūra, bet vecāki neļāva iet šo dzīves ceļu. Tad nu radās spīts atdot sevi laukiem. Pēc pamatskolas beigšanas Ivars taisnā ceļā devās uz Saulaines lauksaimniecības tehnikumu, jo kādā no ciemošanās reizēm pie Almas tantes vietējā laikrakstā “Bauskas Darbs” bija izlasījis sludinājums par jauniešu uzņemšanu šajā mācību iestādē. Tā aizsākās Ivara Jansona ar lauksaimniecību saistītais darba mūžs. 1957. gadā pēc dienesta padomju armijā jaunais agronoms kļuva par kolhoza “Uzvara” priekšsēdētāju. Ar smagu darbu, saimnieka apziņu un sociālisma iekārtā esoša uzņēmēja domāšanu darbs kolhoza vadītāja amatā Ivaru Jansonu uznesa slavas virsotnēs, par ko mūsdienās var lepoties viņa piederīgie – dzīvesbiedre Ērika, dēls Andris, meita Ilze, mazbērni Rasa, Aivis, Uģis un nu jau arī pulciņš mazmazbērnu.

Pasākumu norises laikā apmeklētāji var tikt fotografēti un filmēti, fotogrāfijas un videomateriāls var tikt publicēts.

Sagatavoja:

Aigars Urtāns Bauskas muzeja Vēstures nodaļas vadītājs
Tālrunis: +371 29452196
pasts: bauskasmuzejs@bauska.lv
www.bauskasmuzejs.lv