Der zināt
Iecavā topošajos būvobjektos iemūrētas kapsulas

Piektdien, 11. martā, notika svinīga kapsulas iemūrēšana divos Iecavai nozīmīgos objektos – pie topošās vidusskolas aktu zāles un pie sporta zāles, kura tiek būvēta līdzās pamatskolai.

Svinīgajā pasākumā piedalījās Bauskas novada domes priekšsēdētāja vietnieks Aivars Mačeks, Iecavas apvienības pārvaldes vadītājs Normunds Vāvers, skolu pārstāvji, kā arī objektu būvniecību un autoruzraudzību pārstāvošās personas. Ar priekšnesumiem pasākumu kuplināja skolēni, kuriem šīs ēkas ir visvairāk nepieciešamas. 

Kapsulās tika ievietots vēstījums nākamajām paaudzēm, būvniecības sākumposmā izdotie pašvaldības izdevumi „Iecavas Ziņas” un „Bauskas Novada Vēstis”, atslēgu piekariņš ar Iecavas novada ģerboni, skolu mācību organizēšanas plāns un naudas monētas.

Vēstījumā uzsvērts, ka Iecavas novada pašvaldība allaž rūpējusies, lai iecavnieki saņemtu daudzveidīgus un kvalitatīvus izglītības pakalpojumus iespējami tuvu savai dzīvesvietai. Ik gadu aptuveni puse pašvaldības pamatbudžeta izdevumu novirzīti izglītības nozarei. Saskaņā ar administratīvi teritoriālo reformu, kas Latvijā stājusies spēkā 2021. gada 1. jūlijā, Iecavas novads iekļauts Bauskas novada sastāvā. Tomēr pausta cerība, ka arī jaunajā pašvaldībā Iecavas pilsētas un pagasta attīstība neapstāsies. Realizētais vidusskolas pārbūves projekts palīdzēs iecavniekiem nodrošināt mūsdienīgu un kvalitatīvu izglītību veselībai drošos apstākļos. Savukārt sporta zāles būvniecība ir ļoti nozīmīgs projekts, kas ilgtermiņā uzlabos dzīves kvalitāti gan skolēniem, gan Iecavas pilsētas un pagasta iedzīvotājiem.

Iecavas vidusskolas pārbūve un jaunas aktu zāles būvniecība tika uzsākta 2021. gada jūlijā.

Atbilstoši 22. jūnijā noslēgtajam līgumam ar SIA «REATON», projekta pirmajā kārtā notiek esošās virtuves pārbūve un aktu zāles pārbūve par ēdamzāli, savukārt otrajā kārtā - jaunas aktu zāles un tās palīgtelpu būvniecība. Abu kārtu būvniecības darbi norit vienlaikus, informē Bauskas novada pašvaldības iestādes «Iecavas novada pašvaldības administrācija» būvniecības speciālists Juris Kuziks.

Vidusskolas direktors Kārlis Kravis sacīja paldies būvniekiem un pašvaldībai, kā arī izteica cerību, ka nākamā mācību gada sākumā skolas pasākumi jau notiks jaunajā aktu zālē. Aivars Mačeks atgādināja, ka savulaik Iecavas novada domes deputāti uzstājīgi virzījušies uz mērķi panākt ēdināšanas bloka pārbūvi un jaunas aktu zāles būvniecību, lai primāri novērstu skolēnu ēdināšanas problēmas. Ceļš uz mērķi gan bijis grūts, neērtības nācies paciest arī skolēniem un viņu vecākiem, jo šogad nebija iespējas ēdināšanu nodrošināt pilnā apjomā. Taču tagad ir gandarījums, ka jau pavisam drīz izvirzītais mērķis tiks sasniegts.

Vienlaikus varēs paēdināt 300 skolēnus

Vidusskolas ēdnīcas pārbūves gaitā ir pārplānotas virtuves telpas, lai varētu izvietot ēdiena pagatavošanai nepieciešamās tehnoloģiskās iekārtas un izveidot inženiertehnisko tīklu pieslēgumus, kā arī izbūvēt tehnoloģiskajām prasībām atbilstošu piespiedu ventilāciju un apkuri. Rekonstrukcijas darbi notiek bijušajā aktu zālē, piemērojot to ēdnīcas zāles prasībām. Tāpat daļēji jau veikta fasāžu apdares un jumta seguma nomaiņa. Pašlaik būvnieki veic apdares darbus: linoleja un flīžu grīdas izbūvi, apgaismojuma ierīkošanu, ventilācijas agregātu uzstādīšanu, piekārto griestu montāžu.

 

Vidusskolas ēdināšanas telpu blokā paredzēts vienlaikus nodrošināt ēdināšanu 300 skolēniem, attiecīgi visus skolas skolēnus un skolotājus paēdināt divos starpbrīžos.

Jauno aktu zāli un skolu savienos vestibils

Aktu zāles būvapjomā ir paredzēts uzbūvēt zāli 330 skatītājiem un interešu izglītības pulciņu darbam nepieciešamās palīgtelpas. Starp esošo skolas ēku un aktu zāli paredzēts veidot plašu ieejas vestibilu ar slēgtu skolas dežuranta telpu, slēgtām skolēnu garderobēm un labierīcībām. No vestibila paredzēta ieeja esošajās skolas telpās, aktu zāles foajē un aizskatuves telpu zonā, kā arī paredzēta izeja uz skolas sporta laukumiem. Ieejas vestibils nodrošinās skolas un aktu zāles, kā arī aktu zāles un ēdamzāles tiešu funkcionālu saistību.

Pašlaik piebūvei ir izbūvēti ārējie inženierkomunikāciju tīkli, nosiltināti ēkas pamati, izbūvēts grīdas pamatojums, metāla konstrukcijas jumtam, daļēji samontētas dzelzsbetona kolonas, rīģeļi un pārsegums, tiek mūrētas sienas.

Projekta noslēgumā paredzēta arī teritorijas labiekārtošana, kuras gaitā esošais asfaltbetona segums tiks aizstāts ar betona bruģi; tiks bruģēts arī projektētais piebraucamais ceļš un gājēju celiņi. Plānots uzstādīt žogu, bīdāmos autotransporta vārtus un veramus gājēju vārtiņus. Pie aktu zāles ir paredzēta segta velosipēdu novietne. Skolas priekšlaukumā ir plānots uzstādīt trīs karoga mastus.

Pie Iecavas pamatskolas top sporta zāle

Aivars Mačeks uzsvēra, ka jaunajā sporta zālē būs gaidīti gan skolēni, kuri varēs ar prieku te aizvadīt kvalitatīvas sporta stundas, gan viņu vecāki un pārējie iecavnieki, kuriem būs vēlme vakaros izkustēties.

“Ir ļoti patīkami, ka Latvijā valda tendence attīstīt izglītības iestādes un sporta būves, paverot bērniem un jauniešiem kvalitatīvas pilnveides iespējas. Mūsu uzņēmumam pēdējo trīs četru gadu laikā šī ir jau piektā sporta būve,” sacīja “Selva Būve” valdes priekšsēdētājs Rolands Ostrovskis. “Ir ļoti patīkami, ka arī valsts domā šajā virzienā, radot iespēju piesaistīt līdzekļus šo būvju celtniecībai. Protams, ka visi nebūs nākamie olimpieši, bet jebkurā gadījumā sportiskā aktivitāte jauniešu vidū ir apsveicama. Par šo būvi jāsaka, ka pašvaldība ielēca pēdējā vilcienā, lai šo ēku paspētu uzbūvēt sākotnējo izmaksu robežās. Varu apsolīt, ka līdz nākamā mācību gada sākumam ēku nodosim ekspluatācijā.”

Skolas direktore Aija Semjonova veltīja paldies vārdus gan pašvaldībai, kas vienmēr dāsni atvēlējusi līdzekļus skolas attīstībai, gan uzņēmuma “Selva Būve” būvniekiem: “Esam priecīgi par to, kā šī ēka dienu no dienas aug. Katru rītu, nākot uz darbu, ir redzams, ka kaut kas atkal ir mainījies. Ļoti ceram, ka nākamajā mācību gadā mums jau būs sava sporta zāle.”

Jaunās sporta zāles būvdarbu gaitā jau ir izbūvēti pamati, nesošās sienas, sporta zāles karkass, jumta metāla konstrukcijas un nesošais profils, daļēji ir veikti labiekārtošanas darbi, izbūvēti ārējie inženierkomunikāciju tīkli. Pašlaik galvenais būvuzņēmējs veic jumta seguma izbūvi, kā arī grīdu pamatnes sagatavošanas darbus.

Projekta ietvaros tiks uzbūvēta sporta zāle ar tribīnēm, ārstnieciskās vingrošanas zāli, garderobes zonu, administrācijas telpām, treneru-sporta pedagogu darba kabinetiem, tiesnešu ģērbtuvēm un ģērbtuvēm ar sanitārajiem mezgliem, daudzfunkcionālo telpu, sporta inventāra novietnēm. Ir paredzētas tehniskās telpas, kā arī telpa uzkopšanas darbu inventāra glabātuvei. Galvenais un lielākais apjoms – tā ir septiņus metrus augstā un 30 x 45 metrus lielā sporta zāle un tribīnes ar 300 skatītāju vietām.  

Sporta zāles būvniecībā ir ietverti arī labiekārtošanas darbi ap ēku: ceļi, stāvlaukumi (40 automašīnu vietām), apzaļumošana. Papildus pie sporta zāles galvenās ieejas tiks izbūvēta jauna iebrauktuve no Skolas ielas. Tiks nodrošināta vides pieejamība nokļūšanai ēkā, atbilstoši normatīvajām prasībām izbūvējot pandusu, kā arī durvis bez sliekšņiem.

Anta Kļaveniece,sabiedrisko attiecību speciāliste