Der zināt

Skaistā un saulainā 11. jūnija sestdienā Iecavā aizvadītas projekta „Droša vide skolēniem un skolotājiem – kvalitatīvas izglītības pamats'' velo braukšanas sacensības. Pasākumu rīkoja Bauskas novada pašvaldība, bet sacensību aktivitāšu organizēšana gulās uz galvenās to īstenotājas - biedrības „Velo Iecava” - pleciem.

Pasākumā piedalījās trešo līdz piekto klašu skolēni no Iecavas, Pakrojas un Jonišķu skolām. Lielā dalībnieku skaita dēļ pasākums tika sadalīts četrās darba stacijās. Visas stacijas darbojās vienlaicīgi, komandām pārvietojoties no vienas uz nākamo.

Sacensību norisei tika izmantota gan projektā izbūvētā drošas veloprasmju apguves trase „BTA Velozinis”, gan iegādātais aprīkojums. Arī par pašvaldības līdzekļiem izbūvētā pumpu velotrase tika iekļauta pasākumā kā atsevišķa sacensību norises darba stacija. Uz šo trasīti jaunos censoņus pavadīja un atveda atpakaļ „tikai paskatīties” atbraukušais Mārtiņš Godainis. Paldies par acumirklīgu atsaucību un iesaisti!

Dalībnieku ātrumu sprinta distancē varēja pārbaudīt slēgtajā Skolas ielas posmā, kuru satiksmei bija slēgušas Valsts policijas ekipāžas. Par sabiedrisko kārtību visa pasākuma garumā rūpējās Reģionālās pašvaldības policijas Iecavas nodaļa. Paldies!

Pasākums ilga trīs stundas; tas bija aktīvs un azartiska sacensību gara piepildīts. Lietuviešu bērniem ļoti patika Veloziņa trase, tur tika braukts atkal un atkal, arī pēc oficiālo sacensību beigām. Arī kaimiņvalsts pieaugušie līdzbraucēji nespēja noturēties, neizlaižot pāris velo apļu savu spēju pārbaudei! Pumpu velotrase atstāja vēl lielāku iespaidu, un bērni ar prieku to arī iemēģināja. Tikai žēl, ka trase atradās patālu no galvenās sacensību vietas (pie vidusskolas) un pēc tam vairs nevarēja to izmantot.

Neskatoties uz to, ka pēc medaļām un diplomiem uz goda pjedestāla kāpa vien labākie (tika noteikti trīs labākie rezultāti katrā no četrām distancēm sadalījumā puiši /meitenes), balvas saņēma visi dalībnieki un to līdzbraucēji. Par to liels paldies pasākuma atbalstītājiem BTA Latvija, kas nodrošināja atstarojošās mugursomas, piepildītas ar daudzveidīgu saturu. “Velo Iecava” parūpējas, lai somās ir veselīgas uzkodas un dzeramais ūdens. Savukārt pašvaldība par projekta līdzekļiem iegādājās LED lukturīšus ar programmas logo.

Par karstās dienas neviltotu sajūsmas brīdi kļuva brīdis, kad, gaidot sacensību rezultātu apkopojumu, bērni tika aicināti uz... saldējumu! Par to bija parūpējies pasākuma atbalstītājs - uzņēmums "Balticovo”! Liels paldies par atvēsinošo gardumu!

Sacensības nu jau ir pagātnē, bet atmiņas par saturīgi un aktīvi kopā pavadīto laiku priecēs vēl ilgi.

Foto galerija

Pasākums tika rīkots Interreg V-A Latvijas–Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 2014.-2020. gadam ietvaros īstenotajā projektā ''Droša vide skolēniem un skolotājiem – kvalitatīvas izglītības pamats'' (Safe School, LLI-506).

Par šeit publicēto informāciju pilnībā atbild Bauskas novada pašvaldība, tā nekādos apstākļos nav uzskatāma par Eiropas Savienības oficiālo nostāju.