Pašvaldība
Iegulda kapsulu Skaistkalnes sporta zāles pamatos

2021. gada 1. septembris paliks kā īpaši nozīmīga diena Skaistkalnes vēsturē, jo šodien Skaistkalnes sporta zāles pamatos svinīgi tika ieguldīta kapsula ar vēstījumu nākamajām paaudzēm.

Svinīgajā pasākumā laba vēlējumus skolas direktorei un pagasta iedzīvotājiem veltīja Bauskas novada izpilddirektora vietnieks Jānis Kalinka, Bauskas novada pašvaldības iestādes „Vecumnieku novada dome" izpilddirektore Aiga Saldābola, Skaistkalnes pagasta pārvaldes vadītāja Ineta Skustā un Skaistkalnes katoļu baznīcas priesteris, pauliniešu ordeņa mūks Jānis Vīlaks.

„Sporta zāles būvniecība ir notikums, ko skaistkalnieši gaidījuši jau vairākās paaudzēs. Paldies visiem, kas pielikuši pūles šī projekta virzībā. Es ticu, ka, apvienojot spēkus, var paveikt lielas lietas,” uzsvēra Skaistkalnes vidusskolas direktore Svetlana Vāverniece.

Laika kapsulā tika ievietots vēstījums nākamajām paaudzēm, pildspalva ar Skaistkalnes vidusskolas logotipu, monēta, pašvaldības informatīvā izdevuma „Vecumnieku novada ziņas” pēdējais numurs un citas laika liecības, kas kapsulas atradējiem reiz stāstīs par notikumiem, kurus piedzīvojam šodien.

Skaistkalnes sporta zāle, kuras būvniecību plānots īstenot 14 mēnešos no līguma noslēgšanas brīža, neskaitot tehnoloģisko pārtraukumu, būs ap 1000 kvadrātmetru liela ēka. Iecerēts, ka tajā vienlaicīgi varēs sportot divas grupas. Telpas būs piemērotas arī sacensībām un nometņu norisei.

Skaistkalnes vidusskolas sporta zāles būvniecības līgums noslēgts 2021.gada 21.jūlijā. Saskaņā ar iepirkuma rezultātiem būvdarbus veiks SIA „Bildberg” un, atbilstoši noslēgtajam līgumam, ēkas būvniecības izmaksas sastāda 1 551 305,37 EUR bez PVN. 

Bauskas novada pašvaldības informācija

Foto: Gija Spula, 
Bauskas novada pašvaldības iestādes
"Vecumnieku novada dome"
Sabiedrisko attiecību nodaļas vadītāja