Der zināt

Saasinoties ģeopolitiskajai situācijai Ukrainā, vairākās Latvijas pašvaldībās iedzīvotāji strauji reaģējuši un rosinājuši mainīt to ielu nosaukumu, kas raisa asociācijas ar padomju režīmu. Arī Bauskas novada pašvaldība ir saņēmusi iedzīvotāju ierosinājumu mainīt Pionieru ielas un Strautnieku ielas nosaukumus Bauskas pilsētā.

Bauskas muzeja vēstures speciālists Raitis Ābelnieks skaidroja ielu nosaukumu veidošanās vēsturiskos aspektus. Bauskas vecpilsētā esošās Strautnieku ielas nosaukums līdz PSRS okupācijai bija Mazā baznīcas iela, kas uzskatāms par atbilstošu nosaukumu, jo paralēli tai, gar otru Bauskas Svētā Gara evaņģēliski luteriskās baznīcas pusi, atradās Baznīcas (Lielā baznīcas) iela. Pēc 2. pasaules kara šai ielai tika piešķirts Voldemāra Strautnieka vārds, kurš 1940. gadā kļuva par okupantu izveidotās Tautas Saeimas un vēlāk – LPSR Augstākās padomes deputātu, bet vācu okupācijas laikā tika nošauts Likvertenu silā. Deviņdesmitajos gados, kad notika ielu nosaukumu maiņa un gandrīz visur tika atjaunoti vēsturiskie nosaukumi, šī iela pārtapa par Strautnieku ielu.

Savukārt tagadējās Pionieru ielas nosaukums trīsdesmitajos gados bija Pulkveža Brieža iela. 1940. gadā, okupācijas laikā, to pārdēvēja par Sarkano pionieru ielu, bet vēlākajos gados tās nosaukums tika saīsināts uz Pionieru ielu. Deviņdesmitajos gados šai ielai netika atjaunots vēsturiskais nosaukums, iespējams, tas tika pamatots ar to, ka leģendārajam strēlnieku komandieriem pulkvedim Frīdriham Briedim nav saistības ar Bausku. 

Pamatojoties uz normatīvajiem aktiem, pašvaldība lūdza Valsts valodas centra atzinumu iedzīvotāja ierosinājumam mainīt ielu nosaukumus. Savā atzinumā Valsts valodas centrs norāda, ka Strautnieku ielas nosaukuma maiņa uz oficiālo vietvārdu “Mazā Baznīcas iela” ir atbilstoša vietvārdu informācijas noteikumu prasībām, savukārt Pionieru ielas nosaukuma maiņa nav atbalstāma. Ielas pašreizējais nosaukums “Pionieru iela” pilnībā atbilst vietvārdu informācijas nosaukumu prasībām, un ierosinājums mainīt nosaukumu ir nepamatots. Valsts valodas centrs skaidro, ka vārda "pionieris" pamatnozīme latviešu valodā ir 'cilvēks, kas iesāk ko jaunu (kādā nozarē); celmlauzis'. Lai gan padomju okupācijas laikā šim vārdam tika radīta un aktīvi lietota arī papildnozīme 'bērnu komunistiskās organizācijas biedrs (bijušajā PSRS)', mūsdienās tā vairs nav aktuāla, tādēļ nododama pilnīgai aizmirstībai. 

Ņemot vērā Valsts valodas centra atzinumu, pašvaldība nerosinās Pionieru ielas nosaukuma maiņu. Par Strautnieku ielas nosaukumu pašvaldības speciālistu un domes deputātu diskusijas turpināsies, izvērtējot nosaukumu maiņas ietekmi uz fiziskām un juridiskām personām no ekonomiskā un juridiskā aspekta.

Bauskas novada pašvaldības

Sabiedrisko attiecību nodaļa