Der zināt
Iesniegs projektu „Īslīces kultūras nama zāles izgaismošana un apskaņošana”

Deputāti apstiprināja projekta pieteikumu, ko plānots iesniegt Eiropas lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) Latvijas Lauku attīstības programmā izsludinātajā projektu konkursā. Viena projekta iesnieguma maksimālais attiecināmais finansējums 50 000 euro, atbalsta intensitāte 90%.

Īslīces kultūras nams novadā tiek izmantots kā viens no kultūras infrastruktūras objektiem.  Tas ir viens no lielākajiem un pasākumu ziņā noslogotākajiem kultūras namiem Bauskas novadā. Pašreizējā izgaismošanas un apskaņošanas sistēma ir nolietojusies un nepilnīga. Lai nodrošinātu pilnvērtīgus kultūras pasākumus iekštelpās, uzlabotu pakalpojumu kvalitāti un veicinātu  nemateriālā kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanu  plānots iegādāties un uzstādīt Īslīces kultūras nama zāles apskaņošanas un apgaismojuma aprīkojumu - skatuves apgaismojuma paceļamās kopnes zālē, 12 jaunus starmešus, nomainīt zāles griestu lampas, iegādāt radio mikrofonu, kora, instrumentu mikrofonu un bungu apskaņošanas komplektu.

Projekta kopējās izmaksas 36 523,33 euro ar PVN, t.sk. ELFLA finansējums 32 871,00 euro, Bauskas novada pašvaldības līdzfinansējums, 3 652,33 euro.