Sestdien, 15. jūnijā, 14 Latvijas pilsētās norisinājās informatīvā diena “Bruņojies ar zināšanām”, kurā iedzīvotājiem bija iespēja praktiski apgūt rīcību krīzes situācijās.

Bruņojies ar zināšanām

Bauska ir viena no 14 pilsētām, kur notika informatīvais pasākums. Mācību stacijas bija ierīkotas laukumā pie Bauskas novada pašvaldības ēkas Uzvaras ielā 1.

Pasākumu organizēja Aizsardzības ministrija sadarbībā ar Zemessardzi, Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestu, Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienestu un Bauskas novada pašvaldību.

Bruņojies ar zināšanām 15-06

Iedzīvotāji praktiskās nodarbībās papildināja savas zināšanas un prasmes par pirmās palīdzības sniegšanu, ārkārtas gadījuma krājumu sagatavošanu, rīcību sprādzienbīstamu priekšmetu, radiācijas vai ķīmisku vielu apdraudējuma gadījumā un uzticamas informācijas iegūšanu.

Bruņojies ar zināšanām policija

Informatīvā diena tika organizēta, izmantojot apļa treniņa principu ar vairākiem mācību atkārtojumiem. Apmeklētājiem bija iespēja saņemt izglītojošas brošūras un citus informatīvos izdales materiālus.

Bruņojies ar zināšanām Bauska

Operatīvo dienestu ekipējumu aizrautīgi izmēģināja ģimenes ar bērniem. Interesi par Bauskas novada pašvaldības darbinieku sniegto informāciju izrādīja gan jaunieši, gan vecāka gadagājuma cilvēki; jautāja par civilās aizsardzības plānu, evakuācijas pulcēšanās vietām, patvertnēm, ko un kā darīt apdraudējumu gadījumā un 72 stundu somu. Daudzi izglītojošo pasākumu atzina par noderīgu.

Bruņojies ar zināšanām civilā aizsardzība

Bauskas novada pašvaldības policijas un darba aizsardzības speciālisti pastāstīja un lielajā monitorā demonstrēja, kur un kāda informācija par operatīvo rīcību un civilo aizsardzību atrodama tīmekļa vietnē www.bauskasnovads.lv. Jāatgādina, ka šajā sadaļā var iepazīties arī ar bukleta “Kā rīkoties krīzes gadījumā” jaunāko redakciju un rokasgrāmatu “Kā rīkoties kara gadījumā”, kas tapusi, mācoties no Ukrainas pieredzes cīņā pret Krievijas okupācijas armiju.

Plašāka informācija pieejama ziņu portālā “Sargs.lv”.

Bruņojies ar zināšanām tehnika