Der zināt

Bauskas novada dome 25. augusta sēdē vienbalsīgi nolēma par Īslīces pamatskolas direktori iecelt Ivetu Elmani. Jaunajā amatā viņa stāsies 26. augustā.

Uz Bauskas novada pašvaldības vispārējās izglītības iestādes “Īslīces pamatskola” direktora amatu bija izsludināts atklāts konkurss. 26. jūlijā noslēdzās pieteikumu iesniegšana, un šajā termiņā bija saņemts tikai viena pretendenta iesniegums. Ar Bauskas novada domes lēmumu izveidotā konkursa pretendentu vērtēšanas komisija pretendenti Ivetu Elmani atzina par piemērotu skolas direktora amatam.

Kopš 2021. gada sākuma I. Elmane strādājusi par Rīgas Pļavnieku pamatskolas direktora vietnieci izglītības jomā. Iepazinusi izsludināto vakanci, I. Elmane izlēmusi pieteikties darbam, kas ir tuvāk viņas dzīvesvietai.

Uzrunājot deputātus, pretendente atzina, ka Īslīces pamatskola esot labi sagatavota jaunajam mācību gadam, tomēr māc bažas par skolēnu mazo skaitu. Varbūt iespējams vairāk izglītojamo piesaistīt ar paplašinātu interešu izglītību, pieļāva I. Elmane. Tas būtu izdarāms laika gaitā, izvērtējot, vai ir pietiekams kompetentu pedagogu nodrošinājums.