Der zināt

Iecavas pirmsskolas izglītības iestādē “Cālītis” 2.martā jau no paša rīta bija dzirdamas aktīvas pirmsskolas pedagogu sarunas, pieredzes stāsti un acīs redzams prieks par atkal redzēšanos. Šajā dienā novada pirmsskolas pedagogi bija aicināti vērot nodarbības, iepazīties ar jaunākajām tehnoloģijām un iespēju svētkus radīt un organizēt citādāk. Pedagogus uzņēma izglītības iestādes vadītāja Ingūna Lāce un metodiķe Marina Vesere.

Grupiņās “Mārītes” un “Pelītes” viesus gaidīja grupu skolotājas Ruta Baltrušaite,  Madara Ņikitina, Linda Liepiņa un, protams,  paši galvenie – PII ”Cālītis” izglītojamie. Grupā “Mārītes” pedagogiem bija iespēja izzināt  QR kodu izmantošanu pasaku tēlu noskaidrošanai, interaktīvās tāfeles uzdevumu iekļaušanu mācību satura apguvē  un “runājošo knaģu” pielietošanu. Grupā “Pelītes” varējām vērot  interaktīvās tāfeles uzdevumus un robotu “Bitītes” izmantošanu tēmas “Kukaiņi” ietvaros.

Pēc nodarbību vērošanas iestādes metodiķe M.Vesere praktiski aicināja mūs iesaistīties izzinošu, jautru un izklaidējošu pasākumu organizēšanas gaisotnē, kas sekmēja ne tikai pedagogu sadarbību un savstarpējo iepazīšanos, bet sniedza idejas un rosināja šādas metodes izmantot arī savā praktiskajā darbībā. Pasākuma noslēgumā pirmsskolas pedagogi devās “ekskursijā” vērot skaisto, bērniem piemēroto un atbilstoši iekārtoto iestādi. 

Savukārt 14.martā visi novada pedagogi, kam saistoša iekļaujošā izglītība, tika aicināti apmeklēt konferenci “IEKĻAUT UN IEKĻAUTIES” Valmieras Gaujas krasta vidusskolā – attīstības centrā. Šo konferenci apmeklēja divdesmit Bauskas novada pedagogi, kuri pārstāvēja gan pirmsskolas gan vispārizglītījošās izglītības iestādes. Pedagogiem bija iespēja noklausīties un uzzināt kas ir universālais dizains skolā, kā to izmantot modernas stundas organizēšanā un uzzināt praktiskus paņēmienus un ieteikumus, kā to izmantot mācību satura īstenošanā. Par universālo dizainu un ar to saistītām tēmām lekciju lasīja eksperte “Speciālā un iekļaujošā izglītībā” Andra Riekstiņa. Ar savu pieredzi iekļaujošās izglītības kontekstā dalījās Babītes vidusskolas speciālā pedagoģe Dace Lapiņa. Savukārt ārste psihoterapeite Lelde Logina iepazīstināja pedagogus, kādi emocionālie aspekti jāievēro darbā iekļaujošās izglītības sistēmā.

No abiem pasākumiem pedagogi atveda gan pārdomas, gan idejas, gan ieceres kā turpmāk darboties un kā jauniegūtās zināšanas un pieredzi izmantot turpmākajai darbībai tā, lai sekmētu ikviena izglītojamā izaugsmi Bauskas novadā.

Sagatavoja:

Izglītības nodaļas speciāliste
Baiba Šumina