Pašvaldība
Izglītības, kultūras un sporta komitejas sēdes darba kārtība

2022.gada 15.jūnijā plkst. 09:00
Uzvaras iela 1, Bauska

1. Informācija par Saulaines teritoriālās struktūrvienības Kandavas Lauksaimniecības tehnikuma darbību.
Ziņo: Vija Ieleja

2. Par Bauskas novada pašvaldības vispārējās izglītības iestādes "Stelpes sākumskola" nolikuma apstiprināšanu.
Ziņo: Dagmāra Venclova

3. Par konkursa nolikuma uz vakanto amatu „Bauskas novada pašvaldības iestādes „Īslīces pamatskola” direktors” apstiprināšanu.
Ziņo: Vija Ieleja

4. Par Bauskas 2.vidusskolas attīstības plāna 2022.-2024.gadam saskaņošanu.
Ziņo: Vera Grigorjeva

5. Par Bauskas novada pašvaldības Bērnu tiesību aizsardzības sadarbības grupas nolikuma apstiprināšanu.
Ziņo: Sanita Reinsone
Uzaicināti: Vija Ieleja

6. Par papildu finansējumu skolēnu nodarbinātības pasākumam.
Ziņo: Līga Briģe
Uzaicināti: Ilona Spurķe

7. Par atļaujas izsniegšanu spēļu zāles atvēršanai Salātu ielā 27A, Bauskā.
Ziņo: Linda Mežsarga
Uzaicināti: Dace Platonova

Balsojums par darba kārtību.
Ziņo: Raitis Ābelnieks

8. Par Bauskas novada pašvaldības noteikumu "Par izglītojamo ēdināšanas maksas atvieglojumiem Bauskas novada pašvaldībā" apstiprināšanu.
Ziņo: Indra Latviete

Komitejas priekšsēdētājs: Raitis Ābelnieks